27/02/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • GRADSKO VEĆE O AMANDMANIMA NA PREDLOG BUDŽETA
Valjevo Gradsko veće decembar 2021.

GRADSKO VEĆE O AMANDMANIMA NA PREDLOG BUDŽETA

Autor 27/12/2021

Pre sutrašnjeg zasedanja Skupštine, članovi Gradskog veća danas odlučivali o amandmanima podnetim na predlog Odluke o budžetu Grada Valjeva za 2022. godinu.

Odbornik Nebojša Tadić je podneo četiri amandmana, koje članovi Gradskog veća nisu prihvatili.

„Prvi amandman, koji se odnosi na predlog da se sa 2 miliona dinara finansira inicijativa „Valjevski kačkavalj“ je odbačen, jer je moguće planirati sredstva za realizaciju ovog projekta, ukoliko se precizira sam projekat, nosilac projekta i na osnovu odgovarajuće dokumentacije utvrdi potreban iznos sredstava za njegovo sprovođenje. Skupština grada Valjeva donosi navedeni Program po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede“, obrazložio je gradonačelnik i predsednik Gradskog veća Lazar Gojković, zašto ovaj amandman nije prihvatljiv.

Drugi amandman se odnosio na izradu Studije opravdanosti za realizaciju inicijative da centralne gradske ulice Karađorđeva i Pantićeva postanu jednosmerne. U Programu za rad Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Valjeva za 2022. godinu, nije sadržana izrada ovakve Studije. Agenciji za bezbednost saobraćaja biće upućen zahtev za dobijanje saglasnosti za izradu predložene Studije i u slučaju dobijanja saglasnosti, biće pripremljena izmena Programa za rad ovog Saveta. Zbog toga, ni ovaj amandman nije prihvatljiv, obrazloženje je koje je dato na sednici Gradskog veća.

Treći amandman koji je podneo odbornik Nebojša Tadić se odnosi na predlog da se opredele sredstva u iznosu od 2 miliona dinara za potrebe obeležavanja stratišta žrtava komunističkog progona u periodu Drugog svetskog rata i neposredno posle toga, a prema podacima kojima raspolaže Anketni odbor.

Amandman nije prihvaćen, jer će se na osnovu stručne analize i projekta obeležavanja stratišta, koju će izraditi Zavod za zaštitu spomenika kulture Valjevo, opredeliti sredstva za unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa.

Četvrti amandman se odnosi na opredeljivanje sredstava za realizaciju inicijative „Džudo u škole“, programa koji finansira Vlada Japana i koji je već zaživeo u osam gradova u Srbiji. Zbog toga što amandmanom nije jasno definisana inicijativa „Džudo u škole“, način njene realizacije i visina potrebnih sredstava za realizaciju, ovaj amandman nije prihvaćen. Kako se inicijativa može realizovati preko UFK „Valis“ u okviru stručno- pedagoških programa kojima upravalja i koje održava ova gradska ustanova za sport, realizacija ove inicijative je moguća nakon sagledavanja svih parametara vezanih za realizaciju inicijative.

Na dnevnom redu sutrašnjeg zasedanja Skupštine grada Valjeva je, pored ostalog, Odluka o budžetu Grada Valjeva za 2022. godinu.

  Vesti