27/02/2024
Najnovije vesti
Trešnja u cvetu april 2017. foto Dragan Krunić Objektiva.rs

POSLEDNJE PRIPREME U VOĆARSTVU ZA POČETAK VEGETACIJE

Autor 21/03/2022

Poslednje snežne padavine su pozitivno uticale na sve voćne vrste, u pogledu produžetka i perioda mirovanja, kao i nakupljanja vlage u zemljištu, kaže master inženjer Nikola Spasojević, Poljoprivredna škola sa domom učenika “Valjevo”.

“Period radova u voćnacima će se produžiti, što je jako bitno kako bi se voćnjaci što bolje pripremili za period vegetacije. Sada je u toku rezidba voća, koja je jedna od najbitnih mera u vćarstvu i za sada se odvija po planu, uprkos malom broju ljudi koji se bave ovim vrlo teškim i zahtevnim zanatom. Nakon obavljene rezidbe potrebno je obaviti zaštitu od prouzrokovača bolesti i štetočina, korišćenjem preparata na bazi bakra uz dodatak insekticida.

Voćari amateri na manjim površinama u ovom periodu kreče debla voćaka i time utiču na smanjenje broja patogena, kao i kasniji početak vegetacije jer se sporije zagrevaju okrečena debla. Ova mera je vrlo interesantna proizvođačima kajsije kako bi uticali na kasnije kretanje vegetacije i cvetanje, samim tim izbegli prolećne mrazeve.

Kajsija je voćka sa nestabilnim ekološkim mirovanjem i usled temperatura koje su iznad deset stepeni kreće sa vegetacijom i cvetanjem, samim tim i problemima vezanim za izmrzavanje delova cveta. Da bi se sprečilo izmrzavanje ili ublažile štete moramo preduzeti sledeće mere: Krečenje i prskanje stabala ,,krečnim mlekom“, kasnija rezidba, prilikom sadnje birati lokalitete koji su manje izloženi mrazevima i sorte sa kasnim cvetanjem, kao što su Novosadska kasnocvetna, Roksana, sorta DM, Zaklopačka ruža. U valjevskom kraju se najbolje pokazala stara italijanska sorta Ambrozia koja ima najkasnije cvetanje i sukcesivno otvaranje cvetova što pozitivno utiče na smanjenje šteta od niskih temperatura.

Za one koji su uporni i rešeni da sačuvaju svoje voćke mogu primeniti zadimljavanje, koje se radi tako što se loži materijal poput slame, granja, strugotine , radi se kada se na termometrima temperatura približava nuli.

Kod svih voćnih vrsta proceniti datum cvetanja i na osnovu toga izvršiti đubrenje mineralnim đubrivom KAN, koga treba rasturiti 7 do 10 dana pre punog cvetanja kako bi se obezbedila dovoljna količina azota u fazi cvetanja i zametanja plodova.

Za norme i doze đubriva treba se konsultovati sa iskusnim voćarima ili agronomima,” rekao je master inženjer Nikola Spasojević, profesor praktične nastave u Poljoprivrednoj školi sa domom učenika “Valjevo”.