04/03/2024
Najnovije vesti
Valjevo 151 dan aerozagađenja vazduh Objektiva.rs

VEĆ 41 DAN ZAGAĐENOG VAZDUHA

Autor 14/02/2022

U okviru akcije Aero Alarm, udruženja Lokalni odgovor, u Valjevu je već prekoračen broj dana vazdušnog zagađenja dozvoljenog tokom jedne kalendarske godine.

“U drugoj nedelji februara zagađen vazduh, nešto manje od prethodne nedelje. Svakodnevna prekoračenja graničnih vrednosti u blagom porastu. Najviša prosečna dnevna koncentracija u sredu, 9. 2. 2022. suspendovane PM 10 čestice 117,14µg/m3 . Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM 2,5 čestica zabeležena isti dan, 69,73 µg/m3. Istog dana u 7 časova zabeležena maksimalna satna koncentracije u vrednosti od 247,39 µg/m3 za suspendovane PM 10 čestice. Prethodnog dana, u utorak, 8. 2. 2022. zabeležena najviša satna koncentracija od 163,89 µg/m3 za suspendovane PM 2,5 čestice u 19 časova.

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. Svakog dana kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva.

Ni jedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu.

Danas, 14. 2. 2022. na osnovu podataka Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeležen ukupno 41 dan sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica (50 µg/m3), čime je prekoračen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti” – navedeno je u sedmičnom izveštaju Lokalnog odgovora.