30/05/2024
Najnovije vesti
kandidati koalicione liste MORAMO Ljubomir Radović i Ivan Manić Lokalni front iz Valjeva foto sjk Objektiva.rs

Lokalni front: Da li je i Gradac “reka bez povratka”?

Autor 23/08/2023

U anketi Lokalnog fronta sprovedenoj duž reke Gradac, nedaleko od Mejine česme i na plažama do Konjičkog kluba, predlog o potpunoj zabrani motornog saobraćaja za posetioce, osim za žitelje, dobio je najveću prosečnu ocenu.

Zapažanjima o stanju duž, nekada najčistije, reke Gradac, koja je sada u četvrtoj kategoriji kvaliteta vode, bila je posvećena današnja konferencija za novinare Lokalnog fronta iz Valjeva na kojoj su se obratili Ivan Manić i Ljubomir Radović.  

“Jedna od prvih tema koje je Lokalni front odabrao za kraj leta bila je reka Gradac. Ne slučajno, jer je, po svemu sudeći, „istorijski“ budžet grada, skrojen negde iza kulisa u Karađorđevoj 64, potpuno zanemario probleme jednog od najomiljenijih izletišta Valjevaca i sve brojnijih gostiju sa strane. Ova ocena zasniva se pre svega na potpunom izostanku pokušaja da se reguliše saobraćaj duž obala reke, što, čini nam se, samo nekim čudom nije dovelo do posledica mnogo tragičnijih od fatalnog pada sa neuređene pešačke staze.

Kako se, dakle, može rešiti problem saobraćaja duž reke Gradac u letnjem periodu? Za početak, Lokalni front je sastavio upitnik sa četiri moguća rešenja i prostorom otvorenim i za nove predloge građana. Posetioci na Gradcu su za prva četiri predloga mogli davati ocene od 1 do 5, i, naravno, dopisivati svoje primedbe i predlagati nova rešenja.

U nedelju, 13. avgusta, od podneva naši aktivisti delili su anketne listove na štandu Lokalnog fronta postavljenog neposredno iza gradskog parkinga ispred Mejine česme, a zatim i kupačima na plažama sve do Konjičkog kluba.

Do ovog trenutka obrađeno je tačno 118 upitnika, ali predlozi još uvek stižu na društvenim mrežama ili putem poruka građana Valjeva koje je ova tema zainteresovala, što donekle otežava obradu. Evo i prvih rezultata:

Predlog broj 1, potpuna zabrana motornog saobraćaja na delu puta od gradskog parkinga do kraja puta duž desne obale Gradca, dobio je najveću prosečnu ocenu 4,19. Svi predlozi podrazumevaju da zabrana ne bi važila za stalne stanovnike ovog dela grada.

Postavljanje montažnog parkinga većeg kapaciteta, na mestu gde je sada gradski parking, predlog broj 2, ocenjen je sa 3,84, dok je sličan predlog, uređivanje i obeležavanje nekoliko manjih parkinga duž Gradca, dobio ocenu 3,09.

Poslednji predlog, da se iz budžeta grada, u dogovoru sa taksi prevoznicima, u letnjem periodu dotira, u punoj meri ili delimično, prevoz građana do odredišta na reci Gradac iznad gradskog parkinga ocenjen je najniže 2,59.

Pre nego što pređemo na najzanimljiviji deo, predloge građana, nekoliko reči o strukturi učesnika u anketi: raduje nas relativno veliko učešće obrazovanih ljudi u anketi, njih 27 sa visokom, 5 sa višom i 40 sa srednjom stručnom spremom, dok ostali anketirani nisu popunili deo upitnika o školskoj spremi.

Starosna struktura takođe je zanimljiva: 18 anketiranih je iz starosne grupe od 20 do 29 godina, 9 u grupi 30-39, najviše, 24, u grupi između 40 i 49 godina starosti. Nije zanemarljiv ni broj onih nastarijih: po 13 u grupama između 50 i 59 i 60 do 69 godina starosti. Imali smo i 6 građana starijih od 70, dok se preostali nisu izjasnili o svojima godinama.

Sada dolazimo do onoga što nas je odista veoma prijatno iznenadilo: osim varijacija na četiri već predložena rešenja, dobili smo mnogo zanimljivih i veoma maštovitih predloga. Svi oni nabrojani su u priloženom materijalu, a za ovu priliku izdvajamo one koji su posebno privukli našu pažnju: da jedino dopušteno sredstvo budu bicikli i električni trotineti koji bi mogli da se iznajme posetiocima, da se uredi pešačka staza duž leve obale, izgradi staza za bicikle, zatim predlog da posebni autobusi prevoze posetioce duž reke, i, nama bar, neobično zanimljiv predlog da se uvedu turistički vozići, koji bi se van letnje sezone koristili i na drugim turističkim atrakcijama u gradu.

Bilo je, naravno, i predloga koji nisu imali direktne veze sa problemom saobraćaja, ali ih svakako treba navesti: bolja kontrola saobraćajne policije i gradskih inspekcijskih službi, bolji rad „Vidraka“, bolje održavanje zelenila na bankinama itd.

Šta će Lokalni front učiniti kada analiza bude privedena kraju?

Ponudićemo rezultate pre svega Savetu mesne zajednice Gradac. Prema informacijama koje imamo, pobednici u novembarskom takmičenju sa senkama posle konstitutivne nisu održali nijednu drugu sednicu, pa se sav njihov rad, čini nam se, sveo na predsednicu Saveta. Na stranu činjenica da je prema Odluci o mesnim zajednicama ovaj savet, a verovatno i mnogi drugi, već dva puta ispunio uslov da bude raspušten zato što se ne sastaje duže od tri meseca. Ukoliko Savet MZ Gradac ne izvrši svoje obaveze iz člana 13 Odluke o mesnim zajednicama, da „prikuplja i dostavlja nadležnim organima Grada inicijative i predloge građana za rešavanje pitanja od zajedničkog interesa“, Lokalni front potražiće druge puteve kojima se, možda, može doći bar do odluke da pre naredne letnje sezone započne postupak na rešavanju problema saobraćaja duž Gradca. Nadamo se pre nego što se dogodi još jedna tragedija za koju ponovo niko neće biti odgovoran!

Na žalost, izlaganje koje smo pripremali kao prezentaciju ankete Lokalnog fronta, silom prilika moramo produžiti osvrtom na događaj koji verovatno zahteva još hitniju intervenciju nadležnih organa Gradske uprave koji primaju plate da bi brinuli, pored ostalog, i o zaštiti životne sredine.”

Aktivista Lokalnog fronta iz Valjeva, Ivan Manić, ovom prilikom je rekao:

“Kao uvod, deo teksta o reci Gradac sa zvanične stranice Turističke organizacije Valjeva: „Jedna od najčistijih reka u Srbiji, dragocen izvor pijaće vode za Valjevo, predstavlja resurs koji je pod posebnim režimom zaštite“… Divno rečeno, zar ne?

Kako u praksi dična nam Gradska uprava sprovodi posebni režim zaštite dragocenog izvora pijaće vode? Pred vama su rezultati ispitivanja kvaliteta vode na Gradcu koje je 19. jula prošle godine izvršio Zavod za javno zdravlje iz Šapca. Izveštaj se završava stručnim mišljenjem koje tvrdi da kvalitet vode odgovara umerenom ekološkom statusu, a da voda Gradca pripada trećoj klasi. Treća klasa za „jednu od najčistijih reka u Srbiji“?

Na nesreću, ni ovaj status službenici grada zaduženi i plaćeni da štite životnu sredinu nisu uspeli da održe. Za merenja izvršena pre oko mesec dana, 17. jula ove godine, stručno mišljenje, verovali ili ne, glasi: „Kvalitet vode pripada četvrtoj klasi, što odgovara slabom ekološkom statusu“. Zatim dolazi ono najgore: „ocena je data zbog blagog odstupanja mikrobiološkog parametra koji se zove broj fekalnih koliformnih bakterija“.

Za godinu dana, dakle, Gradac je iz treće spao u četvrtu klasu kvaliteta vode. Ako se nastavi nebriga nadležnih u Karađorđevoj 64, kroz godinu dana Gradac se može naći u sledećoj nižoj kategoriji: u petoj klasi gde će zauzeti počasno mesto pored Ljubostinje!

Obaveza Lokalnog fronta bila je da na ovo podseti najpre javnost, a potom i g. Aleksandra Purića, koga građani Valjeva plaćaju da radi kao rukovodilac Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine. Ne bi trebalo da prođe mnogo vremena pre nego što ovaj vrsni stručnjak otkrije izvore zagađenja fekalnim koliformnim bakterijama.

Odeljenju g. Purića, međutim, izvori nisu jača strana; podsećamo da naš grad već godinama nema Lokalni registar izvora zagađivanja. Podsećamo takođe da je, na predlog Lokalnog fronta, u budžet za ovu godinu odbornik Željko Trifunović uspeo nekako da progura iznos od pola miliona dinara, sa namenom da se konačno sačini taj čuveni registar. Koga još nema.

I bez toga, međutim, odavno se zna kojim putem je Gradac od prve stigao do četvrte klase.

Dovoljno je pogledati odeljak 3.4. na strani 18 „Plana upravljanja predelom izuzetnih odlika klisure reke Gradac za period od 2020. do 2029. godine“ koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Grada Valjeva.

Jedna rečenica iz ovog dokumenta je dovoljna: „Donji deo toka Gradca – od vodozahvata Ploče do ušća u Kolubaru je, na žalost, važećom odlukom opštine Valjevo u potpunosti stavljen van zaštite“. Tu su nabrojane i neke posledice ovakvog čina, bolje rečeno zločina, gradskih vlasti: intenzivna i neplanska urbanizacija, intenzivan saobraćaj, pogoršanje kvaliteta vode, devastacija zelenih površina, zagađenje zemljišta, vazduha, buka itd.

Kako stvari stoje, biće ovo još jedan istorijski uspeh Srpske napredne stranke u našem gradu: a zvaće se, verovatno, „Kako smo sledeći politiku Aleksandra Vučića pretvorili Gradac u Ljubostinju“!”