27/02/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • SARADNJA MEDICINSKE I TEHNIČKE SA NEMAČKIM DSD PROGRAMOM
Nemački jezik Tehnička i Medicinska škola Valjevo Objektiva.rs profesorke Ivana Vujić i Dušica Rajevac sa Birgit Šojrer iz DSD programa

SARADNJA MEDICINSKE I TEHNIČKE SA NEMAČKIM DSD PROGRAMOM

Autor 01/04/2022

U poseti Tehničkoj školi bila je Birgit Šojrer, stručni saradnik i koordinatror za škole koje su našoj zemlji u DSD programu. Status DSD škole u Srbiji imaju 24 srednje i dve osnovne škole, a zahvaljujući angažmanu profesorke nemačkog jezika, Ivane Vujić i Medicinska škola u Valjevu već nekoliko godina ima ovaj status.

DSD program realizuje se u preko 65 zemalja sveta. Učenici škola, koje su u DSD programu imaju priliku da polažu DSD ispit i dobiju diplomu o znanju nemačkog jezika Konferencije ministara kulture zemalja Savezne Republike Nemačke. Diploma odgovara nivou B1 zajedničkog evropskog okvira za strane jezike, ispit je za učenike besplatan i međunarodno priznat.

Prema rečima profesorke nemačkog jezika, Ivane Vujić, Medicinska škola je od 2017. godine u DSD projektu.

Prvi učenici su polagali ispit u martu 2018. Od tada je preko 80 učenika steklo DSD diplomu za nivo B1 i preko 20 za nivo A2. Diploma, koju učenici steknu, važi ceo život, nije je potrebno obnavljati, kao što je to slučaj sa diplomama koje se stiču u ispitnim centrima.

Priprema za ispit se odvija kontinuirano tokom četiri godine pohađanja nastave nemačkog jezika u Medicinskoj školi. Najintenzivniji rad je u toku trećeg i četvrtog razreda. Priprema za učenike je potpuno besplatna kao i samo polaganje ispita,” navodi profesorka Ivana Vujić koja svake godine pohađa seminare radi unapređenja nastave. Trenutno pohađa onlajn seminar “DSD Gold”, koji traje godinu dana.

U Beogradu je, 7. decembra 2012. potpisan Memorandum o razumevanju za polaganje ispita za sticanje ove diplome iz nemačkog jezika u 16 škola u Republici Srbiji. Memorandum je potpisan između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu. Memorandum je produžen 2019. godine, jer postoji veliko ineresovanje za nemački jezik.

U svetu postoji preko 1100 DSD škola. Test je jedinstven za sve škole i polaže se u isto vreme. Sastoji se iz četiri dela – proveravaju se sve četiri veštine: slušanje, čitanje, pisanje i govor. Nakon položenog testa učenici dobijaju međunarodno priznatu diploma.

Birgit Šojrer je, prilikom boravka u Valjevu, posetila i Tehničku školu i sa profesorkom nemačkog jezika, Dušicom Rajevac razgovarala o mogućnosti uključivanja naredne godine Tehničke škole u ovaj projekat. Dopala Tehnička kao škola, posebno u pogledu opremljenosti, kao i način na koji promovišu nemački jezik u školi. Pohvalno je komentarisala opremljenost kabineta za nemački jezik i stalnu izložbenu postavku posvećenu profesorima nemačkog jezika i zemljama nemačkog govornog područja.

Inače, poznati razlozi su malo usporili aktivnosti sekcije za nemački jezik u Tehničkoj školi u Valjevu, ali uskoro u planu su izložbe Austrijskog kulturnog foruma, saznajemo od profesorke Dušice Rajevac.