12/04/2024
Najnovije vesti
02-12-2022-projekat-Moj-novi-dom-Brankovic-Kaca-M-Marija-V-i-Marko-J-FOTO-Snezana-Jakovljevic-Krunic-Objektiva.rs-Valjevo.jpg

POČELA REALIZACIJA PROJEKTA SOCIJALNOG STANOVANJA “MOJ NOVI DOM”

Autor 02/12/2022

Danas je održana uvodna konferencija o projektu “Moj novi dom – Poboljšanje stambene podrške i bolji uslovi života u gradu Valjevu”. Ukupna vrednost projekta iznosi 949.745,28 evra, od čega je donacija Evropske unije 704.450,00 evra.

Za par dana je planiran početak radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta socijalnog stanovanja, a rok za završetak radova je 300 kalendarskih dana.

Korisnici će biti izabrani putem raspisanog javnog poziva, otvorenog do 26. decembra 2022. godine.

Gradonačelnik Valjeva, Lazar Gojković, obraćajući se prisutnima prvenstveno je izrazio zahvalnost Evropskoj uniji i UNOPS-u, kao donatorima projekta.

“Ostvarivanje projekta je u okviru programa “Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji” koji finansira Evropska unija, a implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). Ukupna vrednost projekta iznosi 949.745,28 evra, od čega je donacija Evropske unije 704.450,00 evra,” naglašava gradonačelnik.

Obraćanje gradonačelnika Valjeva, Lazara Gojkovića, na uvodnoj konferenciji o projektu “Moj novi dom – Poboljšanje stambene podrške i bolji uslovi života u gradu Valjevu”

Prilikom promocije predstavljeni su primarni ciljevi, kao i ključne aktivnosti i planirani rezultati projekta, čije ostvarivanje doprinosi poboljšanju stambene podrške, uz mere aktivne inkluzije za socijalno osetljive društvene grupe. U ovom projektu za pripadnike romske nacionalne manjine, žene žrtve porodičnog nasilja i mlade koji izlaze iz sistema socijalne zaštite, ističe član Gradskog veća zadužen za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Marko Jevtić.

“Ovo je značajan projekat za naš grad i socijalnu politiku našeg grada. Kao što znate, uskoro počinje izgradnja zgrade socijalnog stanovanja. Imaće 20 stambenih jedinica, 12 za pripadnike romske nacionalne manjine, četiri za žrtve nasilja.

Grada Valjevo je pre dve godine uveo SOS telefon za žrtve nasilja u porodici, tako da je ovo još jedan vid podrške ženama žrtvama porodičnog nasilja.

Takođe, još četiri stanbene jedinice su planirane za mlade koji izlaze iz hraniteljskih porodica.

Naglasio bih značaj ovog projekta za naš Grad i tim povodom želim da se zahvalim donatorima EU i UNOPS-u, kao i našim partnerima Centru za socijalni rad iz Valjeva i i Centrom za integraciju Roma Valjevo, koji su dali svoj doprinos da bi realizacija ovog projekta danas počela,” ističe Jevtić.

Prema rečima menadžera projekta, Nenada Brankovića projekat “Moj novi dom – Poboljšanje stambene podrške i bolji uslovi života u gradu Valjevu” sprovodi Grad Valjevo u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad “Kolubara” Valjevo i Centrom za integraciju Roma Valjevo, a u okviru projekta “Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj ikluziji” koji finansira Evropska unija a implementira kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS.

“Projekat se sprovodi 15 meseci, a aktivnosti su počele još u avgustu i do sada je urađeno dosta na pripremnim aktivnostima, kao i uvođenje izvođača radova u posao. Upravo je izabrani izvođač uveden jutros u posao na izabranoj lokaciji u Novom Naselju i radovi počinju narednih dana na Trgu vladike Nikolaja bez broja.

Pre nekoliko dana smo raspisali poziv za izbor korisnika socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima i taj javni poziv je otvoren do 26. decembra, na koji se mogu javiti ciljne grupe ovog projekta, a to su priadnici romske nacionalne manjine, žene žrtve porodičnog nasilja i mladi koji izlaze iz sistema socijalne zaštite kako bi na što adekvatniji način bili uključeni u socijalno okruženje i postali svrsishodni članovi društvene zajednice.

Opšti cilj projekta je uključivanje upravo tih društveno osetljivih socijalnih grupa koje se suočavaju sa siromaštvom i koje nemaju adekvatno ili trajno stambeno rešenje,” rekao je Branković navodeći da pored socijalnog stanovanja, korisnici dobijaju i podršku u vidu opremanja stanova i drugih benefita.

Angažovani na projektu socijalnog stanovanja Nenad Branković, Katarina Milićević, Marija Vesić i Marko Jetić

Sve porodice koje budu izabrane kao korisnici stambenih jedinica, dobiće i podršku kroz opremanje stanova sa osnovnim nameštajem i kućnim aparatima.

Svim korisnicima kojima je obezbeđena stambena podrška, biće obezbeđene i komplementarne mere aktivne inkluzije, sa ciljem njihovog osnaživanja i eventualnog izlaska iz sistema socijalne zaštite. Izabrani korisnici će dobiti podršku u zapošljavanju u skladu sa njihovim potrebama kroz program za generisanje prihoda, program radnih praksi kod poslodavaca ili kroz sertifikovane stručne obuke, uz stručnu mentorsku podršku.

Za sve korisnike projekta biće obezbeđeni zdravstveni pregledi, kontrole, analize i zdravstveni saveti od strane odgovarajuće zdravstvene ustanove.

Biće realizovana edukativna podrška za decu korisnike projekta, što obuhvata stručnu podršku, interaktivne edukativne radionice, stručni individualni rad, stručno praćenje napredovanja i ponašanja u školi i slično.

Svi korisnici projekta će imati obezbeđenu podršku zajednice i psihosocijalnu podršku koja će im pomoći da se osnaže i ojačaju samopouzdanje, da razviju socijalne veštine i kapacitete za bolje svakodnevno funkcionisanje i prevazilaženje kriznih situacija.
Korisnici projekta će biti informisani o preventivnim merama i ličnoj zaštiti od virusa COVID-19, kao i od drugim sličnim virusima i zdravstvenim pitanjima. Takođe, korisnici projekta će dobiti pakete koji sadrže sredstva za zaštitu i sredstva za higijenu.

Projekat “Moj novi dom – Poboljšanje stambene podrške i bolji uslovi života u gradu Valjevu” sprovodi Grad Valjevo u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad “Kolubara” Valjevo i Centrom za integraciju Roma Valjevo.

Projekat doprinosi osnaživanju i promociji socijalnog uključivanja na lokalnom nivou, što je u skladu sa potciljevima u okviru ciljeva smanjenja siromaštva i smanjenja nejednakosti ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija 2030.

Tim povodom, direktorka, Katarina Milićević, direktorka pojašnjava da je uloga Centra za socijalni rad “Kolubara” iz Valjeva bila višestruka.

“Počev od ideje za projekat, odnosno ideje koje će kategorije biti uključene u ovaj projekat. To smo, kroz razne izveštaje i programe rada već isticali u tim našim godišnjim izveštajima, i došli smo do toga da su upravo ove tri kategorije te kojima je sada potrebna pomoć,” navodi direktorka Centra za socijalni rad, i pojašnjava:

Direktorka Centra za socijalni rad, Katarina Milićević sa Marijom Vesić iz Centra za integraciju Roma

“Zato što smo mi iz Centra za socijani rad ti kojima se korisnici prvo javljaju kada imaju probleme i za koje misle da ih mi možemo rešiti. Dolaze kod nas i mi pokušavamo da ih rešimo, ali neke stvari koje ne možemo, onda rešavamo na ovaj način. Dakle, ovaj projekat je jako dobar za sve tri kategorije, jer upravo one spadaju u kategorije koje su jako osetljive. Ovo je idealna prilika da mnogi od njih dobiju već jednom svoj krov nad glavom.

Moram da istaknem da se rad Centar za socijalni rad iz Valjeva neće zaustaviti na ovom. Mi nastavljamo da radimo sa tim korisnicima koji budu izabrani. Po Odluci o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu, upravni odbor Centra za socijalni rad upravlja objektima socijalnog stanovanja i mi ćemo dalje nastaviti da radimo sa tim kategorijam stanovništva“, rekla je Katarina Milićević iz Centra za socijani rad “Kolubara” Valjevo.

Grad Valjevo kao socijalno odgovoran grad, u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad “Kolubara” iz Valjeva i Centrom za integraciju Roma Valjevo, kroz projekat “Moj novi dom – Poboljšanje stambene podrške i bolji uslovi života u gradu Valjevu” rade na unapređenju socijalne inkluzije osetljivih društvenih grupa.

Marija Vesić iz Centra za integraciju Roma je naglasila da su u proteklih par godina prvenstveno radili na zapošljavanju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine, ali da je aktuelni projekat od izuzetnog značaja.

“Sada imamo projekat koji je vezan za stanovanje, ali sa druge strane pruža sveobuhvatnu podršku koja je pripadnicima ciljnih grupa neophodna kako bi mogli da se integrišu u društvo i da bi mogli sebi da obezbeđuju prihodne. Mislim da je ovaj projekat jako važan i u Gradu Valjevo i Centru za socijalni rad vidimo veliku podršku jer bez njih ne bismo mogli da kao partneri da učestvujemo na ovom projektu. I drago mi je da prepoznaju probleme ciljnih grupa, tako da se nadam da je ovo samo jedan od početaka,” rekla je Marija Vesić iz Centra za integraciju Roma.

Rok za završetak radova na izgradnji objekta je 300 kalendarskih dana, a budući stanari nove zgrade socijalnog stanovanja biće izabrani putem javnog poziva otvorenog do 26. decembra tekuće godine.

Tekst je pripremila redakcija Objektiva.rs u okviru projekta

Život socijalno osetljivih populacija stanovništva

podržanog od strane Grada Valjeva