19/06/2024
Najnovije vesti
Katarina-MIlicevic-direktorka-Centra-za-socijalni-rad-iz-Valjeva-FOTO-Snezana-Jakovljevic-Krunic-Objektiva.rs

TRANSPARENTNOST RADI BOLJE DOSTUPNOSTI USLUGA ZA GRAĐANE

Autor 15/07/2022

Centar za socijalni rad “Kolubara” u Valjevu ima javna ovlašćenja i preko cele godine radi programe zbrinjavanja stanovnika kojima je neophodna socijalna briga.

Tokom čitave godine pružaju pomoć u vidu novčanih socijalnih davanja, jednokratnih i posebnih pomoći, kao i po službama, među kojima je starateljstvo dece i odraslih, zatim hraniteljstvo dece i smeštaj u domove. Reč je o celogodišnjim aktuelnim programima koje realizuje Centar za socijalni rad iz Valjeva.

Novina je da su već duže uključeni u različite projekte, a relativno nedavno je počelo ostvarivanje projekta “Usluge u zajednici” koji sprovode u saradnji sa organizacijom GIZ. Kao jedan od učesnika, Centar za socijalni rad iz Valjeva dobio je besplatan sajt, navodi direktorka, Katarina Milićević, diplomirana pravnica.

Sajt smo imali do 2010. godine, tako da smo, nakon 12 godina, pokrenuli novi sajt https://csrvaljevo.org.rs/ preko GIZ-a.

Tu sada imamo mnogo informacije koje su sugrađanima neophodne. Kako se ostvaruje jednokratna, kako posebna novčana pomoć, kako tuđa nega, kako da apliciraju, a mogu i preko sajta.Tu je i naša Internet stranica i adresa. Svi mogu da pitaju. Oni koji znaju, to mogu putem Interneta tako da ne moraju da dolaze.Takođe, mogu nas pronaći i putem telefona. Odnosno, na novom sajtu imaju svi naši osnovni kontakt podaci.

Moramo biti transparentni i na tom sajtu mora biti dostupno sve čime se bavimo i koje su aktuelnosti. Mislim da naš narod mora, na jednostavan način, da dođe do tih informacija.

Međutim, to nije dostupno baš svima, kao što je starije stanovništvo na selu. Ali, postoji neko drugi ko može to da im objasni i pomogne, kao što je mlađe stanovništvo na selu jer većina ima Internet i na telefonu. Znači, može i komšija da im pomogne tako što će videti šta sve treba od dokumentacije, pa će prikupiti, pa će pozvati telefonom nekog od nas. Hteli smo da se približimo što više narodu, da budemo dostupniji, zato što je Centar za socijalni rad javni servis u službi građana. Mi smo ovde zbog stanovnika“, naznačava direktorka, Katarina Milićević povodom veće pristupačnosti i novog sajta Centra za socijalni rad, pokrenutog pre nepunih mesec dana.

Istovremeno, Centar za socijalni rad iz Valjeva priprema novi projekat u pogledu povratnika, odnosno domaćeg stanovništva koje se vraća iz inostranstva.

To je projekat UNDP-ja vezano za povratnike i Centar za socijali rad će, svakako, tu imati zapaženu ulogu jer sam prezentovala prava i usluge koje već imamo na teritoriji Grada Valjeva i molila da se osnuje jedan centar za povratnike, čije bi sedište bio Centar za socijalni rad i gde bi mali potpunu bazu podataka i evidenciju povratnika i gde bi osnovali mobili tim koji bi multisrktorski pomagao povratnicima.

Dakle, na jednom mestu bi dobili informaciju šta sve mogu da koriste na teritoriji Grada Valjevo.

Mi ćemo imati još jednu zgradu socijalnog stanovanja u Novom Naselju kod crkve i isto će biti raspisan javni poziv. Trebalo bi da i taj novi objekat ima 20 smeštajnih jedinica”, naznačava direktorka i pojašnjava da će javni poziv biti istaknut i na sajtu Grada Valjevo jer je Gradska uprava nosilac tog projekat, a biće istaknut i na novom sajtu Centra za socijalni rad.

U narednih mesec dana treba da budu dostupne informacije u pogledu početka izgradnje novog objekta u Novom Naselju.

Potom, i informacije na osnovu kojih se ugroženo stanovništvo može prijavljivati, po osnovu nacionalnih manjina, samohranih roditelja i žena žrtava nasilja.

Tako da sve osobe u potrebi, uz date kriterijume, mogu se prijaviti. Biće oformljena komisija koja će proceniti sve prispele prijave.

No, prvo da dobijemo početnu dokumentaciju koja se tiče zgrade, da se dobije građevinska dozvola i da počne građevinski proces.
Zgrada će biti građena iz sredstava Evropske unije, uz obavezu Gradske uprave Valjevo da obezbedi učešće u vidu parcele, obezbeđivanja neophodnih dozvola i priključaka, a sve ostalo je iz sredstava EU
“, kaže Katarina Milićević, uz napomenu da će tu smestiti domaće stanovništvo kojem je neophodan krov nad glavom.

Tu će biti i neko od nas iz Centra za socijalni rad jer znamo sve te porodice. Moje mišljenje je da tu treba da bude i neko iz civilnog sektora jer predstavnici nevladinih organizacija, takođe sa svog stanovišta mogu da sagledaju celokupnu situaciju. Imaju specifičan pristup našim korisnicima, ali sa drugačijeg stanovišta sagledavaju probleme i saradnja je veoma delotvorna.”

Istovremeno, naznačava da je Centar za socijalni rad “Kolubara” iz Valjeva 6. juna podneo Zahtev sa predlozima za izmene Odluke o socijalnoj zaštiiti Gradu Valjevu.

Imali smo dosta predloga za izmene i sada nas očekuje razgovor sa Gradskom upravom i detaljnije obrazlaganje svih predloga. Podnošenju Zahteva smo pristupili radi stvarnih potreba naših korisnika i na osnovu svega onoga što nas koči u radu sa našim korisnicima.

Katarina-MIlicevic-direktorka-Centra-za-socijalni-rad-iz-Valjeva-FOTO-Snezana-Jakovljevic-Krunic-Objektiva.rs
Diplomirana pravnica, Katarina Milićević, direktorka Centra za socijalni rad u Valjevu

Recimo, mi vidimo da se pojedini naši sugrađani nalaze u veoma teškoj situaciji i npr. za jednokratne pomoći cenzus je 18 hiljada dinara. Ako porodica ima toliko primanje – ne može ostvariti jednokratnu pomoć. Mi imamo slučajeve gde naši korisnici imaju i 20 hiljada dinara, a nalaze se u bezizlaznoj situaciji.

Mi smo ovde da pomognemo, da vidimo kako da budemo humaniji. Zbog toga smo podneli Zahtev za promenu Odluke jer to treba da je u službi naroda“, naglašava Katarina Milićević, direktorka Centra za socijalni rad iz Valjeva.

Svi radnici Centra za socijalni rad u Valjevu su se angažovali u pogledu podnošenja predloga, tako da je i služba računovodstva naznačila da važeća Odluka o pomoći u kući, koju korisnici primaju u novcu i iznosi 25% od gradske zarade iz prethodnog meseca. Međutim, taj statistički podatak biva dostupan tek nakon mesec ili dva, pa i isplaćivanje te vrste pomoći korisnicima biva dostupno tek nakon par meseci.

To je samo jedan od primera koji je podstakao sve zaposlene u valjevskom Centru za socijalni rad da podnesu predloge za izmenu Odluke, kako bi ubrzali pružanje pomoći korisnicima i građanima, kada im je takva vrsta pomoći zaista neophodna, zaključuje direktorka Centra za socijalni rad, Katarina Milićević.

Tekst je pripremila redakcija Objektiva.rs u okviru projekta

“Život socijalno osetljivih populacija stanovništva”

podržanog od strane Grada Valjeva