04/03/2024
Najnovije vesti
Vidikovac pogled Valjevo aerozagadjenje kraj oktobra 2021. FOTO Snežana Jakovljević Krunić Objektiva.rs iz Valjeva

71 DAN AEROZAGAĐENJA OD POČETKA 2022.

Autor 21/03/2022

Od početka godine 71 dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u Valjevu. Prethodna nedelja sa rekordnim koncentracijama PM10 čestica, navedeno je u ovonedeljnom izveštaju akcije Aero Alarm udruženja Lokalni odgovor.

“Zagađenje vazduha u Valjevu dostiže rekordne vrednosti. Najviša srednja dnevna koncentracija u sredu, 16.3.2022, suspendovane PM10 čestice 180,74 μg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM2,5 čestica zabeležena istog dana u vrednosti 66,73 μg/m3. Tog dana je zabeležena maksimalna satna koncentracija u 7 časova u vrednosti od 489,62 μg/m3 za suspendovane PM10 čestice i 157,95 μg/m3 za suspendovane PM2,5 čestice.

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji bila je takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. Svakog dana kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva.

Ni jedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu (Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo, Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Valjevu).

Na dan 21.3.2022. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 71 dan sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica (>50 μg/m3), čime je prekoračen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti.

Vazduh u Valjevu spada u grupu III kategorije, najnižeg kvaliteta zbog velikog broja dana sa prekomernim koncentracijama zagađujućih materija tokom godine (130-170). U Valjevu svake godine prerano izgubi život 220-500 osoba zbog izloženosti aerozagađenju, što naš grad svrstava u sredinu sa najvećim udelom prerano preminulih u Srbiji,” navedeno je u “Aero Alarmu” Lokalnog odgovora.