15/07/2024
Najnovije vesti
Prva-redovna-sednica-Staba-za-vanredne-situacije-Kolubarskog-upravnog-okruga-13-02-2023-prenosi-objektiva.rs-iz-Valjeva

ODRŽANA SEDNICA OKRUŽNOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Autor 13/02/2023

Prva redovna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Kolubarskog upravnog okruga održana je danas. Tom prilikom razmatran je predlog Godišnjeg izveštaja o radu Okružnog štaba za vanredne situacije Kolubarskog upravnog okruga za 2022. godinu.

Prvoj redovnoj sednici predsedavao je komandant Okružnog štaba za vanredne situacije Kolubarskog upravnog okruga, Miloš Milutinović. Nakon upoznavanja, rad je nastavljen u skladu sa dnevnim redom.

Izvestilac o predlogu Godišnjeg izveštaja o radu Okružnog štaba za vanredne situacije Kolubarskog upravnog okruga za 2022. godinu bila je Duška Andrić, načelnik OkŠVS KUO, koja je naglasila da je u toku prošle godine održano pet redovnih sednica Okružnog štaba za vanredne situacije, na kojima je realizovano 12 aktivnosti.

„U toku 2022. godine, u prvoj polovini juna meseca, područje Kolubarskog upravnog okruga su pogodile obilne kišne padavine, posebno u brdsko – planinskom području, pa u vezi sa tim su predsednici određenih opština, tačnije opština Osečina, Ljig i Mionica proglašavali vanredne situacije u cilju otklanjanja posledica elementarnih nepogoda i drugih nesreća.

Takođe, na području opština Osečina i Lajkovac je proglašena vanredna situacija zbog požara na deponiji. Okružni štab za vanredne situacije Kolubarskog upravnog okruga kao i u prethodnim godinama koordinira aktivnosti jedinica lokalnih samouprava, a sve u cilju efikasnog odgovora na katastrofe na području Kolubarskog upravnog okruga“, rekla je Duška Andrić.

Kako je rečeno na današnjoj sednici, jedan od prioriteta Okružnog štaba za vanredne situacije Kolubarskog upravnog okruga u 2023. godini biće smanjenje rizika od katastrofa i pripreme za efikasno reagovanje.

Takođe, Okružni štab će raditi na donošenju procena od rizika i katastrofa pre svega jedinica lokalnih samouprava, koordinaciji aktivnosti na sprovođenju preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i šumskih požara, razvoju sistema civilne zaštite u jedinicama lokalnih samouprava, obrazovanju, opremanju i obučavanju jedinica civilne zaštite koje obrazuje jedinica lokalne samouprave i obučavanju i osposobljavanju štabova za vanredne situacije, jedinica civilne zaštite, poverenika civilne zaštite i drugih snaga sistema zaštite i spasavanja.