25/05/2024
Najnovije vesti
Valjevo 151 dan aerozagađenja vazduh Objektiva.rs

62 dana aerozagađenja

Autor 28/03/2023

Lokalni odgovor u okviru akcije Aero alarm do 27, marta beleži 62 dana prekoračenih graničnih vrednosti zagađenja vazduha u 2023. godini.

„Protekle nedelje usled promene vremena nešto zdraviji vazduh u Valjevu. Najviša srednja dnevna koncentracija zabeležena u ponedeljak, 20. marta 2023. suspendovanih PM10 čestica 72,00 μg/m3.

Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM2,5 čestica zabeležena takođe u ponedeljak, 20. marta u vrednosti 40,65 μg/m3.

U sredu, 22.3.2023. je zabeležena maksimalna satna koncentracija u 19 časova u vrednosti od 193,06 μg/m3 za suspendovane PM10 čestice. Takođe u sredu, 22.3.2023. u 19 časova vrednost od 110,35 μg/m3 za suspendovane PM2,5 čestice.

Vazduh u Valjevu bio je zagađen. Svako je mogao osetiti zdravstvene tegobe, a članovi osetljivih grupa mogli su doživeti i ozbiljnije posledice po zdravlje.

Na dan 27.3.2023. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2023. godine zabeleženo ukupno 62 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica (>50 μg/m3), čime je premašen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti”, navodi Lokalni odgovor iz Valjeva.

Tabela 1. Prikaz kvaliteta vazduha u Valjevu za proteklu nedelju po danima

Izvor informacija

Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/

Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže

http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22

Kvalitet vazduha Ekstremna ekologija https://xeco.info/xeco/vazduh/

Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index

https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf