19/04/2024
Najnovije vesti
nvo-Salvos-tribina-o-prevenciji-nasilja-FOTO-Dragan-Krunic

NVO Salvos “Nasilje NE – Život DA”

Autor 11/09/2023

Nevladina organizacija Salvos iz Valjeva putem projekta “Nasilje NE – Život DA” ukazuje na neophodnost preventivnog delovanja posebno u pogledu porodičnog i vršnjačkog nasilja.

Iz nevladine organizacije Salvos iz Valjeva naglašavaju da zbog sve zastupljenijih neželjenih događaja među mladima, osnovcima i srednjoškolcima, sve mlađem uzrastu počionioca neprimerenih dešavanja, ali i primetnog porasta nasilja, i prema deci i ženama, odnosno vršnjačkog i porodičnog nasilja, pripremili su niz aktivnosti prilagođenih uzrastu osnovaca i srednjoškolaca.

“Angažovanjem stručnjaka prvenstveno iz domena medicine i pravosuđa i uopšte humanih socijalnih nauka, a koji se profesionalno bave ovom problematikom, putem organizovanih edukacija za učenike, odnosno putem interaktivnih tribina i radionica, nadamo se da ćemo podići svest među mladima i proširiti njihova saznanja kako se na pravi način izboriti sa nasiljem.

Cilj nam je da edukacijama, koje  organizujemoi po osnovnim i srednjim školama, podignemo stepen znanja o tome kako prepoznati i  zaštiti se, kada i kome se obratiti za pomoć.

Edukacije su osmišljene, organizovane i sprovedene od strane stručnjaka iz ove oblasti. U okviru predviđenih aktivnosti za održavanje edukacije neophodno je ostvariti kontakte sa školskom upravom i upoznati ih sa ciljevima i aktivnostima našeg tima.”

Projekat “Nasilje NE – Život DA” NVO Salvos iz Valjeva održava uz finansijsku podršku Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju Republike Srbije. Projekat realizuju neuropsihijatar dr Jasmina Pašić i doktor pravnih nauka, Dragan Obradović, sudija.