15/07/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • JOŠ JEDNA NEDELJA ZAGAĐENOG VAZDUHA
Valjevo Aero alarm Lokalni odgovor zagađen vazduh opasan po zdravlje covid19

JOŠ JEDNA NEDELJA ZAGAĐENOG VAZDUHA

Autor 17/01/2022

Svaki dan prethodne nedelje vazduh opasan po zdravlje, beleži Aero Alarm Lokalnog odgovora iz Valjeva.

“U ponedeljak i utorak vazduh u Valjevu je bio označen indeksom “loš”. Sreda i subota su imale vazduh sa indeksom “veoma loš”. U četvrtak, petak i nedelju vazduh je bio sa indeksom “veoma loš”. Najviša prosečna dnevna koncentracija za proteklu nedelju zabeležena je u petak, 15.1.2022. kada su suspendovane čestice prašine prekoračile graničnu vrednost: PM 10 u vrednosti od 127,58 µg/m3 i PM 2,5 u iznosu od 120,22 µg/m3. Istog dana u 10 časova zabeležene su rekordne maksimalne satne koncentracije u vrednosti od 261,24 µg/m3 za suspendovane PM 10 čestice i vrednost od 249,60 µg/m3 za suspendovane PM 2,5 čestice.

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe; zdravstveno osetljivi su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. Svakog dana kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva.

Ni jedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima po zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja, ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu (Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo, Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Valjevu).

Na dan 17.1.2022. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 13 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica (dozvoljeno manje od 50 µg/m3).

Prošla 2021. godina je okončana sa 152 dana prekoračenja granične vrednosti što je više od četvorostrukog prekoračenja u odnosu na dozvoljenih 35 dana prekoračenja tokom godine propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha,” beleži udruženje Lokalni odgovor u najnovijem sedmičnom izveštaju o kvalitetu vazduha u Valljevu.

Više pojedinosti na www.lokalniodgovor.rs