16/06/2024
Najnovije vesti
Komšiluk protiv pumpe Valjevo 26 04 2022

“KOMŠILUK PROTIV PUMPE”

Autor 26/04/2022

Za 17 časova danas, na raskrsnici Železničke i Mišarske ulice, najavljen je protestni zbor građana povodom plana izgradnje NIS-ove benzinske pumpe nedaleko od Doma zdravlja.

Žitelji iz neposrednog okruženja lokacije planirane za izgradnju pumpe organizovali su se pod nazivom “Komšiluk protiv pumpe” kako bi ukazali na štetne uticaje prvenstveno na zdravlje, ukazujući da zbog toga negoduju protiv plana izgradnje benzinske pumpe na raskrsnici duple trake, odnosno Ulice Vladike Nikolaja sa Sinđelićevom i Železničkom.

U najavi okupljanja, pored ostalog, je navedeno: “Na internet stranici Grada Valjeva www.valjevo.rs 26. aprila biće objavljen poziv za javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom NIS Novi Sad u Valjevu na lokaciji К.P. 6681 i 6677/1 КO Valjevo, ul. Vladike Nikolaja, ul. Sinđelićeva i ul. Železnička.

Građani su zabrinuti zbog izgradnje još jedne benzinske pumpe u neposrednoj blizini njihovih kuća i stanova, a preko puta već postojeće pumpe Luk Oila, jer će se time emisije štetnih gasova – derivata beznina, poliaromatskih hidrokarbona (PAH), PM čestica, ugljen dioksida i azotovih oksida udvostručiti, a time i rizik od negativnog uticaja na zdravlje građana koji žive u neposrednom okruženju.

Objavljeno je više desetina naučnih istraživanja o štetnosti benzinskih stanica u urbanim uslovima, a Svetska zdravstvena organizacija je dala preporuku da se one grade na minimalnoj udaljenost od 100 metara od objekata u kojima borave ljudi. Usled svakodnevnog izlaganja isparenju štetnih gasova pojačan je rizik od bolesti krvi i limfe, od kojih su najopasnije karcinom limfnih žlezda i leukemija. Deca i mladi spadaju u najugroženiju kategoriju, što je dovoljan razlog da su građani ovog dela grada odlučni u nameri da spreče izgradnju još jedne bensinske pumpe u svom komšiluku.

Imajući u vidu navedeno ne postoji ni jedan opravdan i smislen razlog zbog čega je benzinska stanica neophodna na ovoj lokaciji, a koja je samo 15 metara udaljena od najbližih kuća, 35 metara od stambenih zgrada, 50 metara od već postojeće Lukoil-ove benzinske stanice i 130 metara od Doma zdravlja, a podrška medija nam je značajna kako bi izvršili pritisak na nadležne službe Grada Valjeva da daju negativno mišljenje na predložen urbanistički projekat,” navedeno je u pozivu građana Valjeva čije su porodične kuće i stanovi u neposrednoj blizini lokacije na kojoj je u planu izgradnja benzinske pumpe.

Stručni obrađivač Urbanističkog projekta je JP “Urbanizam” iz Kragujevca.

Javna prezentacija počinje od danas, 26. aprila i traje ukupno devet dana, od čega su četiri produženi praznični vikend, zaključno sa 4. majem 2022. godine. Prema oglasu Gradske uprave:

“U periodu javne prezentacije Urbanistički projekat biće izložen u holu u prizmelju zgrade Gradske uprave grada Valjeva, kao i u kancelariji broj 51 na IV spratu zgrade Gradske uprave Valjeva, u Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine, radnim danima od 10 do 14 časova.”

Podsećanja radi, još prošle jeseni, postavljana su pitanja racionalnosti i uticaja izgradnje benzinske pumpe na datoj lokaciji.