19/05/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • SAOPŠTENJE IZ PREDŠKOLSKE USTANOVE
Predskolska ustanova Milica Nozica Valjevo vrtic Zvoncic

SAOPŠTENJE IZ PREDŠKOLSKE USTANOVE

Autor 01/11/2021

Saopštenje za javnost Predškolske ustanove “Milica Nožica” prenosimo u celini.

“Imajući u vidu da su se na lokalnim internet portalima pojavile vesti bombastičnih naslova koje su uznemirile javnost, Predškolska ustanova „Milica Nožica“ Valjevo je bila prinuđena da izda sledeće saopštenje:

Predškolska ustanova „Milica Nožica“ Valjevo je javna ustanova, na čiji rad svaki korisnik ima pravo da podnese usmenu ili pismenu kritiku, pritužbu, žalbu na rad zaposlenog…, kao što je i do sad bilo u praksi. Direktor, kao odgovorno lice ustanove, dužan je da ispita sve relevantne činjenice i okolnosti za svaki pojedinačni slučaj.
U konkretnom slučaju, tačno je da su se, dana 26.10.2021.godine, članovi porodice deteta, koje je korisnik ove ustanove, obratili direktoru nezadovoljni radom zaposlene, saradnika- medicinske sestre za preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu.

U skladu sa Pravilima ponašanja u PU „Milica Nožica“ i drugim aktima ustanove, v.d.direktora je zajedno sa pomoćnikom direktora obavio razgovore i saslušao sva lica koja su bila učesnici ovog događaja, vodeći računa o tome da razgovor između svih aktera bude korektan i kulturan.

Po okončanju istog, svim učesnicima, odnosno zaposlenoj i roditelju deteta je predočeno da moraju da dostave pismene izjave i da će po analizi istih i u skladu sa aktima Ustanove biti doneta odgovorajuća odluka.

Nejasan je razlog iz kog je zaposlena po okončanju ovog razgovora, a pre donošenja bilo kakve odluke, otišla kod advokata i iznela netačne informacije, da bi zatim isti advokat, kao član jedne političke partije, izneo u javnost na konferenciji za štampu poverljive podatke (radi se o pravima maloletnog lica) i netačne i nepotpune informacije, pritom pominjući lična imena aktera ovog događaja bez njihove saglasnosti.

Ovakvim postupanjem ceo događaj je nepotrebno dobio političku konotaciju, obzirom da je očigledno za krajnji cilj imao rušenje ugleda ove ustanove, čiji je cilj pružanje usluga i vaspitavanje naše najmlađe populacije, naše dece.

Predškolska ustanova „Milica Nožica“ kroz svoj rad, uz usluge koje pruža, treba da ima blistav i jak ugled, pa samim tim i zaposleni u ovoj ustanovi treba da neguju međuljudske odnose na najvišem nivou, o čemu rukovodstvo ove ustanove kontinurano vodi brigu putem česte kontrole nad radom i disciplinom u radu” – navedeno je u saopštenju za javnost PU “Milica Nožica” Valjevo.