13/07/2024
Najnovije vesti
Jabuka-rod-zelena-28-maj-2022-FOTO-Snezana-Jakovljevic-Krunic-Objektiva.rs-Valjevo.jpg

PROREĐIVANJE PLODOVA JABUKE

Autor 29/05/2022

Radovi u voćnjaku zahtevaju neprekidno praćenje i negovanje voćki. Ovog proleća, vremenske prilike omogućile su dugo cvetanje. Zbog toga, master inženjer agronomije, Nikola Spasojević profesor praktične nastave u Poljoprivrednoj školi sa domom učenika “Valjevo” preporučuje proređivanje plodova jabuka, radi što kvalitetnijeg prinosa.

“Ovog proleća cvetanje je dugo trajalo, te je usled pojave mraza jabuka stradala na nekim lokacijama. U zasadima koji nisu oštećeni mrazom i gde je oplodnja uspesno obavljena, potrebno je primeniti pomotehničku meru hemijskog proređivanja jabuke.

Sada se ne može zamisliti intenzivna proizvodnja jabuke bez hemijskog proređivanja plodova.

jabuke Poljoprivredna voćarstvo foto Dragan Krunić Objektiva.rs

Cilj ove mere je uklanjanje viška plodova sa stabala kako bi izbegli smanjenje kvaliteta samih plodova u pogledu krupnoće, boje, ukusa.

Pored toga, utiče se na sadržaj rastvorljive suve materije i preventivno delovanje na smanjenje šteta od jabukinog smotavca (Cidia pomonella), kao i alternativne rodnosti koja je karakteristična za određene sorte.

Prilikom hemijskog proređivanja, kao i ručnog, uklanjaju se lateralni (bočni) plodovi, a ostavljaju jedan do dva centralna (vršna) ploda u jednoj gronji. Broj plodova u jednoj gronji i broj plodova na stablu zavisi od sorte, starosti biljke kao i površine poprečnog preseka debla.

Hemijsko proređivanje se obavlja kada centralni plod dostigne veličinu 10-12 milimetara, a u tom trenutku lateralni plodovi su veličine sedam-osam milimetara. Pre samog tretiranja potrebno je redovno kontrolisati porast plodova kako bi tretiranje obavili u pravom momentu.

Tretmani se obavljaju jednom ili dva puta, posebno kod sorti koje su sklone alternativnoj rodnosti, a često se radi u kombinaciji sa ručnim proređivanjem. Drugo proređivanje se obavlja sedam dana posle prvog. Prilikom planiranja tretmana posebno treba obratiti paznju na vremenske uslove (temperaturu, vlažnost vazduha, padavine) ovi faktori mogu značajno uticati na rezultat proređivanja.

Hemijske supstance registrovane kod nas za ovu namenu su: 6-benziladenin, (6-BA), a-naftilsirćetna kiselina (NAA), metamitron i naftalenacetamid (NAD).

Poljoprivredna Valjevo voćarski zasad Foto Dragan Krunić Objektiva.rs

Kod nas su najbolje rezultate pokazali preparati na bazi NAA. U proizvodnji se najviše koriste preparati Dirager, Brevis i Globaryll u različitim koncentracijama koje zavise od sorte, klona, broja cvetnih pupoljaka i veličine ploda u momentu tretiranja.

U našoj zemlji se radi veći broj ogleda kako bi se ova vrlo značajna pomotehnička mera usavršila na sto većem broju sorti i klonova.

Hemijsko proređivanje je najdelikatnija i najodgovornija pomotehnička mera u proizvodnji jabuke. Prilikom njenog izvođenja treba se konsultovati sa stručnjacima i proizvođačima koji ovu meru redovno primenjuju u svojim voćnjacima, jer ako se načini samo jedna greška, može se ostati bez roda za celu godinu,” navodi Nikola Spasojević, profesor u Poljoprivrednoj školi sa domom učenika “Valjevo”.