15/04/2024
Najnovije vesti
Milan-Markovic-EFIAP-majstor-fotografije-FSS-2022

Valjevac Milan Marković dobitnik Velike nagrade Društva konzervatora Srbije

Autor 21/02/2024

Milan Miša Marković, profesionalni fotograf Zavoda za zaštitu spomenika kulture Valjevo, je dobitnik prestižne “Velike nagrade Društva konzervatora Srbije” za životno delo.

Na svečanosti povodom Dan Društva konzervatora Srbije (ranije Dan zaštite spomenika kulture), 22. februara, biće uručene nagrade i priznanja za izuzetna ostvarenja pri zaštiti, čuvanju, naučnoj obradi, prezentovanju i popularizaciji kulturnih dobara.

Snežana Negovanović iz Sekcije fotografa Društva konzervatora Srbije, u predlogu za nagradu, pored biografije, navodi i dostignuća Milana Markovića, koji je inače nosilac zvanja majstor fotografije Foto saveza Srbije i Ekselencija FIAP-a.

“Rođen je u Valjevu 1960. godine. Bavljenje fotografijom Milan Marković počinje od rane mladosti, o čemu svedoče mnogobrojne izložbe i priznanja. Od 1979. godine uspešno je izlagao na 1029 kolektivnih fotografskih i likovnih izložbi kod nas i u svetu i pri tom osvojio 369 nagrada i priznanja.

Važnije nagrade i priznanja:

– GRAND PRIX „Zlatno oko“, Novi Sad (1988.)

– GRAND PRIX Manifestacija „Dani prirode“, Banatski Brestovac (2002.)

– GRAND PRIX „Mesec fotografije“, proglašen za najboljeg autora i od strane stručnog žirija i od strane publike, Dol Bretanj, Francuska (2008.)

– Treća nagrada na međunarodnoj izložbi fotografija „Aqueducte 2000“ na temu „Čovek protagonista 20. veka“, Serdaniola, Španija (2000.)

– Tri fotografije zadržane u Međunarodnom muzeju fotografije u gradu Serdaniola,Španija (2000. i 2002.)

– Prva nagrada za kolekciju fotografija na izložbi „Plava i prekrasna planeta zemlja-naš dom“; kolekcija je predstavljala Srbiju na „Samitu za Zemlju“ u Rio de Žaneiru, Brazil (1992.)

– Pohvala za kolekciju fotografija i nagrada grada Ružomberoka na izložbi „Strom 1998“, Ružomberok, Slovačka (1998.)

– Prva nagrada za fotografiju na Jugoslovenskoj izložbi fotografija, Subotica,(1994.)

– Prva nagrada za kolekciju fotografija na izložbi „Fotoforum 2015“; Ružomberok,Slovačka (2015.)

– Specijalna FIAP medalja kao najuspešniji autor za 10 godina izložbe minijatura u Novom Beogradu (2006.)

– Zahvalnica FSS za posebne zasluge i veliki doprinos radu Foto saveza Srbije (2009.)

– Certifikat nemačkog časopisa „FOTO CREATIV“ za plasman među 10 vrhunskih fotografa (1987.) …

Organizovao više izložbi fotografija (klubskih, međuklubskih, međunarodnih) kao i više samostalnih izložbi, projekcija i predavanja kako naših tako i stranih renomiranih autora.

Nekoliko puta, fotografije su mu bile u nacionalnim kolekcijama FSJ i FSS na FIAP bijenalima. Imao je 28 samostalnih izložbi. Devet puta bio na prvom mestu rang liste najuspešnijih fotografskih stvaralaca Srbije. Član žirija i selektor na više domaćih i međunarodnih izložbi. Fotografije su mu objavljivane u mnogim stručnim knjigama, časopisima, katalozima i brošurama kako fotografskim tako i iz oblasti zaštite spomenika kulture u Srbiji i inostranstvu. Fotografije mu se nalaze u arhivima mnogih institucija kod nas i u svetu i u mnogim privatnim zbirkama. Od 1999. godine, četiri godine je uređivao i izdavao bilten prvo FSJ a zatim FR „Art-Natura-Art“ iz Beograda.

U Foto savezu Srbije ima najviše umetničko zvanje Majstor fotografije – MF FSS dobijeno 2005. godine, a od međunarodne organizacije FIAP dobio je zvanja Artiste FIAP – AFIAP (2004. godine) i Excellence FIAP – EFIAP (2007. godine).

Zastupljen u „Almanahu srpske fotografije“ i „Antologiji fotografije u Vojvodini“. Član FK „Valjevo“, FR „Art-Natura-Art“ Beograd, VULS-a (Valjevskog udruženja likovnih stvaralaca), član sekcije fotografa DKS (Društva konzervatora Srbije).

U Zavodu za zaštitu spomenika kulture Valjevo počinje da radi 1989. godine. Tokom gotovo trideset pet godina, pri svakodnevnom radu, kao saradnik pri istraživanju, dokumentaciji i utvrđivanju kulturnih dobara, praćenju stanja i dokumentovanju pri izvođenju arheoloških iskopavanja, praćenju stanja i dokumentovanju pri izvođenju konzervatorsko-restauratorskih radova na arhitektonskim objektima i delima pokretnog pre svega crkvenog nasleđa, stvorio je mnogobrojne izuzetno vredne fotografije, kvalitetne i trajne dokumente očuvanja nepokretnog i pokretnog kulturnog nasleđa.

Sa koleginicom Svetlanom Pejić učestvovao u rekognosciranju terena i crkava u južnoj Srbiji oko trase budućeg auto puta, sa koleginicom Radmilom Pavićević Popović crkve brvnare u Srbiji, sa kolegom Draganom Stamenić istraživanje crkava u šabačko-valjevskoj eparhiji.

Sa kolegama Milojem Nikolićem iz Valjeva, Slobodanom Otićem iz Novog Sada i Đorđem Stošićem iz Niša, tokom šest godina radio je istraživanja o životu Srba u Turskoj, Bugarskoj, Rumuniji i Makedoniji.o čemu su objavljeni izveštaji u više stručnih publikacija, održano nekoliko predavanja, a objavljena je i knjiga “Srpski tragovi u Carigradu, Galipolju i Jedrenu 1521-2021”.

Kao saradnik na fotografisanju, obradi i pripremi reprodukovanog materijala za potrebe prezentacije kulturnog nasleđa, učestvuje u više različitih projekata (izdavanja knjiga, publikacija, brošura, izložbi fotografija u okviru Zavoda i u saradnji sa Sekcijom fotografa DKS, projekcija i predavanja o kulturnom nasleđu valjevskog kraja).

Knjige: Molitva u gori – crkve brvnare u Srbiji (1994.), Ustanički šančevi na Drini 1804 – 1813. (1998.),  Znamenitosti Brankovine (1998.), Manastir Sv. Nikolaja Lelić (1999.), Manastiri Valjevske eparhije – Manastir Pustinja, Kolibe na Povlenu (1999.), Manastir Pustinja (2002.), Spomeničko nasleđe kolubarskog i mačvanskog okruga (2006.), Izvori sa kamena o Tamnavi 1804 – 1815. (2006.),  Znamenitosti Brankovine (2007.), Tešnjar kroz tri veka (2008.), Izvori sa kamena o valjevskoj Tamnavi 1708 – 1804. (2010.), Život stare čaršije Tešnjar u Valjevu (2011.), Vodenice i valjarice na padinama Povlena (2020.), Arhiv u kamenu o Skobalju i Cvetovcu (2020.), Manastir Pustinja – 400 godina od živopisanja 1622-2022. (2022.), Srpski tragovi u Carigradu, Galipolju i Jedrenu 1521-2021. (2023.).

Brošure i publikacije: Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića (2004.),  Eparhija Valjevska (2006.), Karta kulturnog nasleđa Valjeva (2011.), Jerinin grad Brangović Gradac (2012.), Jerinin grad Brangović (2019.), Anine žitnica Kolubare (2020.), Manastir Pustinja – 400 godina od živopisanja 1622-2022. (2022.).

Vrlo aktivna saradnja sa publikacijama kao što su: 1. Glasnik DKS, 2. Saopštenja, 3. Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine, 4. Srbija nacionalna revija, 5. Kolubara, 6. Glasnik Istorijskog arhiva Valjevo, 7. Sva izdanja izdavačkog društva Kolubara, Valjevo.

Izložbe: 1. Srpski šančevi na Drini (1991.), 2. Blago crkvenih riznica šabačko-valjevske eparhije (1991.), 3. Molitva u gori – crkve brvnare u Srbiji (1994.), 4. Izložba o zaštiti spomenika kulture (1996.), 5. Arhitektonsko nasleđe Balkana 18-20. veka (1999.), 6. Zidovi i ruševine (2000.), 7. Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića (2004.), 8. Muselimov konak u Valjevu – stalna postavka, 9. Izložba fotografija sa snimanja filma „Ivkova slava“ (2005.), 10. Tešnjarske razglednice (2012.), 11. Oživljavanje (2012.), 12. Nekad i sad (2014.), 13. Ikonostasi i ikone (2014.), 14. Jerinin grad Brangović (2019.), 15. Tešnjar nekad i sad (2022.) i 16. Svetlost ikonostasa (2023.).

DKS-sekcija fotografa – izložbe: 1. Fotodokumentacija nekad i sad, 2. Narodno graditeljstvo Srbije, 3. Arheološko nasleđe Srbije, 4. Industrijsko nasleđe, 5. Prvi i drugi srpski ustanak, 6. Srpska revolucija i stvaranje moderne srpske države 1804-1878. i 7. Memorijali velikog rata.

Radeći duže od tri decenije u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Valjevo, Milan Marković je dao izuzetan doprinos u oblasti fotografisanja, fotodokumentovanja i dokumentacije uopšte ustanove kulture u kojoj je radio, time doprinoseći dokumentovanju i očuvanju nacionalnog kulturnog nasleđa u celosti. Svojim izuzetno kvalitetnim fotodokumentima, doprineo je i sagledavanju uloge fotografa i fotodokumentacije u čitavoj službi zaštite nepokretnih kulturnih dobara, čime je znatno poboljšan položaj fotografa u drugim ustanovama kulture i povećan značaj rada Sekcije fotografa Društva konzervatora Srbije pri zalaganju za ulogu i značaj fotografa i fotografskog delovanja i sada, a naročito i u buduće u delatnosti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa našeg naroda.”