28/02/2024
Najnovije vesti
Valjevo 151 dan aerozagađenja vazduh Objektiva.rs

VALJEVSKI VAZDUH I DALJE TREĆE KATEGORIJE

Autor 28/02/2022

U sedmičnom izveštaju ekološke akcije Aero Alarm koju priređuje Lokalni odgovor iz Valjeva zabeleženo zagađenje vazduha u Valjevu.

“U poslednjoj sedmici februara vazduh zagađen, kiša i vetar ublažili koncentracije zagađujućih materija. Najviša srednja dnevna koncentracija u petak, 25.2.2022, suspendovane PM10 čestice 95,82 μg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM2,5 čestica zabeležena u sredu 23.2.2022. u vrednosti 50,50 μg/m3. Prethodnog dana u 20 časova, zabeležena je maksimalna satna koncentracije u vrednosti od 151,18 μg/m3 za suspendovane PM10 čestice.

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. Svakog dana kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva.

Ni jedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu (Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo, Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Valjevu).

Na dan 28.2.2022. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 52 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica (>50 μg/m3), čime je prekoračen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti.

Prema podacima merenja vazduh u januara 2022. zagađeniji u odnosu na isti period 2021. godine. Mere za smanjenje zagađenja vazduha ne deluju. Ili ne postoje?

Grad Valjevo prvi na rang listi Ministarstva za korišćenje novca za subvencije za energetsku efikasnost u 2022. godini. Sredstva po konkursu iz prošle godine još nisu realizovana. Mesec januar, zagađenje u porastu. Kada se uporede dostupni podaci merenja kvaliteta vazduha za januar 2021. i januar 2022. godine uočava se porast broja dana sa prekoračenjem granične vrednosti za suspendovane PM10 čestice (>50 μg/m3), porast srednje mesečne koncentracije ovih čestica i visoke koncentracije veoma opasnih suspendovanih PM2,5 čestica. Podaci su prikazani u nastavku.

Uočava se da je tokom januara 2021. i 2022. gotovo ispunjena kvota od 35 dana koliko je dozvoljen broj dana tokom godine u kojima je prihvatljivo prekoračenje granične vrednosti za suspendovane čestice prašine, kao i veoma visoke srednje koncentracije prašine. Sa druge strane, tokom januara nisu zabeležene aktivnosti nadležnih organa na obaveštavanju javnosti opasnim koncentracijama, niti aktivnosti koje bi doprinele smanjenju zagađenja i zaštiti zdravlja stanovništva.

Prvi na listi. Grad Valjevo je prvi na listi lokalnih samouprava kojima će Ministarstvo za zaštitu životne sredine dodeliti sredstva za smanjenje zagađenja vazduha u 2022. godini. Valjevo je na osnovu preliminarne liste pripalo 28,5 miliona dinara za aktivnosti nabavke kotlova koji koriste ekološki prihvatljive energente za domaćinstva.

Konkurs sa unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima i stambenim zgradama koji je raspisan prošle godine još nije okončan, niti su realizovani projekti saniranja stambenih objekata u Valjevu.

Vazduh u Valjevu spada u grupu III kategorije, najnižeg kvaliteta zbog velikog broja dana sa prekomernim koncentracijama zagađujućih materija tokom godine (130-170). U Valjevu svake godine prerano izgubi život 220-500 osoba zbog izloženosti aerozagađenju, što naš grad svrstava u sredinu sa najvećim udelom prerano preminulih u Srbiji,” navedeno je u sedmičnom izveštaju Lokalnog odgovora iz Valjeva.