30/05/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Zdravstvo
  • 10. JANUAR JE OSMI DAN AEROZAGAĐENJA U 2022. GODINI
Lokalni odgovor Valjevo

10. JANUAR JE OSMI DAN AEROZAGAĐENJA U 2022. GODINI

Autor 10/01/2022

Početak godine i rekordi u zagađenju u Valjeva, nadležni ćute. Bor, Novi Pazar i Valjevo imali najzagađeniji vazduh u 2021. godini. Državna revizija beleži nezakonitosti u poslovanju Gradske uprave Valjevo prilikom ugovaranja usluge monitoringa kvaliteta vazduha u 2020. godini, pored ostalog je navedeno u 11. nedeljnom izveštaju akcije Aero Alarm Lokalnog odgovora.

“Početak godine donosi neslavne rekorde u zagađenju vazduha u Valjevu. Svaki dan prethodne nedelje vazduh opasan po zdravlje. Od ponedeljka do srede vazduh označen indeksom “izuzetno loš”, petak i subota “veoma loš”. U četvrtak i nedelju zabeleženo najmanje zagađenje vazduha, ali ipak u crvenom, indeks vazduh je “loš”.

Najviša prosečna dnevna koncentracija za proteklu nedelju zabeležena je u sredu, 5.1.2022. kada su suspendovane čestice prašine prekoračile graničnu vrednost: PM 10 u vrednosti od 183,78 µg/m3 i PM 2,5 u iznosu od 128,64 µg/m3 . Istog dana u 14 časova zabeležene su rekordne maksimalne satne koncentracije u vrednosti od 469,45 µg/m3 za suspendovane PM 10 čestice. Maksimalna satna vrednost od 265,04 µg/m3 za suspendovane PM 2,5 čestice zabeležena je u 17 sati istog dana.

Na dan 10.1.2022. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 8 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica (>50µg/m3).

Prošla 2021. godina je okončana sa 152 dana prekoračenja granične vrednosti što je više od četvorostrukog prekoračenja u odnosu na dozvoljenih 35 dana prekoračenja tokom godine propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha.

Početak godine najavljuje nastavak zagađenja vazduha u Valjevu i opasnost za zdravlje ljudi. Nadležni uporni – ćute. Mućke na nadležnom mestu, tvrdi državna revizija. Najveći broj Valjevaca nije spreman za investicije u energetsku efikasnost,” pored ostalog navedeno je u izveštaju Lokalnog odgovora iz Valjeva.