29/05/2024
Najnovije vesti
Valjevo iz aviona foto Dragan Krunic Objektiva.rs Valjevo

Javna rasprava povodom izrade Programa razvoja turizma grada Valjeva

Autor 05/04/2024

Grad Valjevo je izradio Program razvoja turizma za period od 2023 – 2030. godine, kako bi se uskladio sa Programom razvoja grada, te je i Akcioni plan detaljno razvijen za navedeni period do 2030. godine.

Program razvoja turizma grada Valjeva za 2023 – 2030. godinu pripremljen je u skladu sa Zakonom o turizmu Republike Srbije, Zakonom o ugostiteljstvu i usaglašen sa usvojenom Strategijom razvoja turizma Republike Srbije. Program je usaglašen i sa Pravilnikom o sadržini i načinu izrade programa razvoja turizma.

Povodom izrade Programa razvoja turizma grada Valjeva, održaće javnu raspravu u utorak, 9. aprila 2024. godine, u sali Skupštine grada Valjeva,  od 11 časova.

Glavni cilj Programa je da definiše strateške pravce razvoja turizma grada Valjeva, da doprinese unapređenju njegove konkurentske pozicije na tržištu, kao i opšte uslove za unapređenje turizma.

Podsećanje – Turistička organizacija Valjevo na 45. Sajmu turizma u Beogradu – možete pročitati OVDE

Važan cilj Programa je definisanje koraka za podizanje konkurentnosti turističke destinacije, kao i jasnih koraka i pravaca razvoja do 2030. godine.