15/07/2024
Najnovije vesti
Sednica Gadskog veća Grada Valjeva

ODRŽANO GRADSKO VEĆE

Autor 16/10/2021

Na sednici Gradskog veća Valjeva pokrenut je postupak za realizaciju projekta javno – privatnog partnerstva sa elementima koncesije za obavljanje apotekarske delatnosti na primarnom nivou zdravstvene zaštite na teritoriji grada Valjeva i opština Osečina i Ljig.

Odluku je obrazložio pomoćnik gradonačelnika, Miloš Milutinović, koji je rekao da model javno – privatnog partnerstva sa elementima koncesije sa aspekta društvene brige za zdravlje, Ustanovi daje mogućnost očuvanja zdravstvene delatnosti, koju imaju apoteke u javnoj svojini, u pogledu dostupnosti i pristupačnosti farmaceutske zdravstvene zaštite, jer se u partnerski odnos uključuju sve organizacione jedinice u prostornom rasporedu Zdravstvene ustanove Apoteke Valjevo.

Usvojen je predlog zaključka o načinu izmirenja obaveza ZU Apoteka Valjevo za septembar, u iznosu od 3.165.085,92 dinara za izmirenje rashoda za zaposlene, naknade za rad Upravnog odbora i obaveza prema dobavljačima.

Utvrđen je predlog plana detaljne regulacije za izgradnju proizvodnog kompleksa IGP Crveno u delu naseljenog mesta Grabovica.

Prihvaćen je i predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju turističkog kompleksa Karitas Valjevo u delu naseljenog mesta Divčibare. Ova ogranizacija namerava da na površini od oko hektar izgradi ugostiteljske i smeštajne kapacitete od oko 2000 kvadratnih metara. Cilj je pokretanje socijalnog preduzeća koje bi upošljavalo ranjive i marginalizovane grupe stanovništva, osobe sa mentalnim smetnjama, invalide, samohrane majke i osobe sa ruralnih područja. Objekat bi imao 36 soba, dva apartmana, konferencijske sale, restoran, spa centar sa manjim bazenom i prostora za radionice i radno – okupacionu terapiju osoba sa mentalnim smetnjama.

Članovi Gradskog veća su otpočeli sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora JKP Vidrak Valjevo. Oglas će biti objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije u roku od osam dana od dana donošenja ove odluke i u dnevnim novinama Politika, kao i u Službenom glasniku grada Valjeva i na internet stranici grada Valjeva.

Data je saglasnost na odluku o izmenama i dopunama statuta Moderne galerije Valjevo. Izmena i dopuna se odnosi na usklađivanje sa odredbama Zakona o kulturi i odluke o osnivanju ustanove, kojima se regulišu organi ustanove (direktor, upravni i nadzorni odbor). Zbog istih usklađivanja, data je saglasnost i na izmene i dopune statuta Internacionalnog umetničkog studija Radovan Trnavac Mića.

Novo Sportsko planinarsko udruženje Visokogorci je podnelo zahtev za upotrebu imena grada u nazivu kluba. Članovi Gradskog veća su odobrili, tako da je naziv kluba Planinarski sportski klub Visokogorci Valjevo. Ovo sportsko planinarsko udruženje planira ekspedicije širom Evrope i sveta, pa bi ovom upotrebom u svom nazivu, na najbolji način predstavili grad Valjevo i sredinu iz koje potiču, navedeno je u obrazloženju saglasnosti.