16/06/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • SEDNICA SKUPŠTINE GRADA SA JEDNOM TAČKOM DNEVNOG REDA
Skupština Grada Valjeva

SEDNICA SKUPŠTINE GRADA SA JEDNOM TAČKOM DNEVNOG REDA

Autor 02/12/2021

Nakon zasedanja članova Gradskog veća, održana je 18. sednica Skupštine grada Valjeva, na kojoj je usvojen predlog izmene i dopune Plana generalne regulacije „Privredna zona“ – druga izmena.

Izmene i dopune Plana generalne regulacije – druga izmena, odnose se na proširenje granica obuhvata Plana generalne regulacije „Privredna zona“, za površinu od 34,9 ha u KO Popučke, tako da ukupna površina Plana generalne regulacije sa predmetnim proširenjem iznosi 264,86 ha. Predloženo područje izmene i dopune Plana generalne regulacije – druga izmena obuhvata KO Valjevo u površini od 10,7 ha i deo u KO Popučke u površini od 34,9 ha, čime ukupna površina obuhvata izmene i dopune Plana generalne regulacije – druga izmena iznosi 45,6 ha.

Cilj Izmene i dopune Plana generalne regulacije – druga izmena je proširenje granice obuhvata, kojima će se obuhvatiti deo područja u KO Popučke, radi proširenja privredne zone; stvaranje neophodnih planskih uslova za proširenje privredne zone, kojima se stvaraju uslovi za privredni razvoj grada Valjeva; stvaranje planskih osnova sa pravilima uređenja i građenja i ostalim parametrima za izdavanje lokacijskih uslova, građevinskih dozvola za realizaciju investicionih projekata u cilju privrednog razvoja grada Valjeva; podizanje nivoa urbaniteta unapređenjem infrastrukturne mreže i prostorno – fizičkim oblikovanjem; razrada smernica i ciljeva planske dokumentacije šireg područja i utvrđivanje pravila uređenja i građenja, kao i zaštita životne sredine.

Gradonačelnik Valjeva istakao je da je ova tačka dnevnog reda veoma važna, kao i da je to jedan od koraka u hodogramu, kako bi se realizovale investicije koje dolaze u naš Grad.

„Pominjali ste ulicu u Privrednoj zoni. Tačno je da radovi traju duže od planiranog, ali isto tako je tačno da moramo reći da postoje objektivni razlozi zbog čega je produžen rok za izgradnju ulice. Izmeštanje dalekovoda, izgradnja kanala za odvodnjavanje, to su sve stvari koje su morale da se urade da bi ulica bila kvalitetno završena. To je samo prvi korak izgradnje ulice u Privrednoj zoni, jer u narednoj godini planiramo da izgradimo još dve nove ulice i da Privrednu zonu kompletno komunalno i infrastrukturno opremimo, a takođe, mislim da treba naglasiti, ovaj bajpas put od 5,2 kilometra, koji mislim da u ovom trenutku nismo ni svesni koliko znači gradu Valjevu, koliko znači novim investitorima koji dolaze, ali i našim domaćim privrednicima i koliki je benefit za njih koji posluju u okviru Privredne zone i koji će poslovati u okviru nje, koja će definitivno biti centar privrednih dešavanja u Valjevu.

Mislim da je jako važno da pomenemo i izgradnju transportnog gasovoda do Privrdne zone, nakon toga gasifikacija, stalno pričamo i o aerozagađenju, sada imate da vidite sliku šta sve ove nove investicije i dve nove fabrike donose gradu Valjevu. Bajpas saobraćajnica je izuzetno bitna, direktna veza Privredne zone sa brzom saobraćajnicom Iverak – Lajkovac. Planirano je da bude završeno do kraja sledeće godine i intezivno se radi na tome. Mesecima se radi na tome da dođemo do ove tačke dnevnog reda i da ovaj plan usvojimo. Moram da kažem da sam izuzetno ponosan na ljude koji mesecima rade na ovome, je ovo je izuzetno važna stvar. Širimo Privrednu zonu, dva nova investitora, ne pamtim da je jedan grad za manje od šest meseci ovako dve velike strane investicije dobio, a koje će biti realizovane u narednom periodu“, zaključio je gradonačelnik Valjeva, Lazar Gojković.

izvor:leparecva