24/06/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • SKUPŠTINA – USVOJEN DRUGI REBALANS BUDŽETA
Skupština Grada Valjeva

SKUPŠTINA – USVOJEN DRUGI REBALANS BUDŽETA

Autor 13/09/2021

Na danas održanoj 13. sednici Skupštine Grada Valjeva usvojen je drugi rebalans budžeta. U okviru obraćanja, gradonačelnik je objavio da su danas počeli radovi na završetku izgradnje Gerontološkog centra.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu – drugi rebalans planirani su prihodi i primanja u iznosu od 3.713.300.000 dinara sredstava budžeta grada i 82.577.333 dinara sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika, tako da ukupno planirana javna sredstva iznose 3.795.877.333 dinara. Rebalansom, planirana sredstva budžeta grada su povećana za 152.826.573 dinara, odnosno za 4,29%. U okviru tog iznosa tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa gradova uvećani su za 14.700.000 dinara. Sredstva iz ostalih izvora povećana su za 700.000 dinara (prihodi Narodnog muzeja), odnosno za 0,86%.
Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu – drugi rebalans rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 3.713.300.000 dinara, kao i 82.577.333 dinara rashoda i izdataka iz drugih izvora.
Obrazlažući drugi rebalans, predsednica Skupštine grada dr Snežana Rakić i Radoica Rstić, šef Odborničke grupe SNS, su ocenili da je ovo drugi pozitivan rebalans budžeta grada, što ukazuje da rastu prihodi Grada. Oni su ukazali na činjenicu da samo uvećanje od 80 miliona dinara na osnovu poreza na zarede, ukazuje na uvećanje zarada u Valjevu, istovremeno i smanjenje nezaposlenosti.

Gradonačelnik Valjeva, Lazar Gojković je rekao da su odlični prihodi omogućili povećanje planiranih sredstva u budžetu grada ovim rebalansom.
Ono o čemu se najviše razgovara je realizacija rashoda. Često spominjan program 6 – ekologija i zaštita životne sredine, najveći deo realzacije se odnosi na rekonstrukciju kotla u Toplani, koja je trenutno u toku i koja će biti završena do kraja godine i neće uticati na grejnu sezonu. Druga stvar je proširenje primarnog vrelovoda u Železničkoj ulici, koji omogućava da ugasimo nekoliko kotlarnica na fosilna goriva i ti radovi će biti realizovani do kraja godine. Najviše me boli kad se priča da se ne radi, jer znam koliko se radi i na koliko projekata učestvujemo. 500 miliona za koje sumnjate da će biti utrošeni se odnose maltene na tri stavke: završetak eksproprijacije zemljišta, Ulica Vuka Karadžića i sve vezano za Toplanu. Dovoljno je da se izađe ispred zgrade i da se vidi koliko se stvari radi u Valjevu“, rekao je gradonačelnik.
Na današnjoj sednici zvanično je objavio da su, nakon deset godina, danas počeli radovi na završetku izgradnje Gerontološkog centra.

To je sjajna stvar, jer je to još jedan od projekata koji su godinama zbog „dobrog“ planiranja budžeta „završeni“ do sada“, zaključio je gradonačelnik i spomenuo još važnih projekata koji će biti završeni, a odnose se na vodosnabdevanje Žabara i drugih sela, izradu katastarsko – topografskog plana, kako bi što pre bili uključeni u projekat “Čista Srbija” i da bi dobili 180 kilometara kanalizacione mreže na teritoriji grada Valjeva.

Devastirane lokacije će biti pretvorene u bezbedna igrališta za decu, kroz projekat izgradnje Eko parkića. Obezbeđen je novac za poslednji korak rešavanja problema Apotekarske ustanove.

Gradonačelnik je rekao i da: “Na Divčibarama se završava izrada PGR, čeka se završetak projekta za izgradnju primarne kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Trebalo bi da 15. septembra krenu radovi na izgradnji trafo stanice 35-10. Potpisali smo ugovor sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima za izgradnju primarnog vodovoda, odnosno dve nove bušotine, te ćemo duplirti kapacitet vode na Divčibarama.

Pokušali smo da raspodelimo sredstva na sve što nam je neophodno do kraja godine. Zaista duvaju dobri vetrovi za grad Valjevo. Mislim da smo svi svesni toga, od brze saobraćajnice, do investitora koji je već poptisao ugovor i drugog koji je na pragu. Posle deset godina završavamo Gerontološki centar, rekonstruisan je Dom zdravlja, izborićemo se za kvalitetan projekat rekonstrukcije valjevske Bolnice. Mogu da vam najavim da ćemo vrlo brzo završiti svu tendersku dokumentaciju vezanu za halu sportova, koja je još jedan od onih projekata koji se grade 30 godina. Jednostavno ne možemo sami da uradimo tako velike kapitalne objekte. Postojeći projekat adaptacije Šeste škole u vrtić ne može biti finansiran kreditima Svetske banke, jer nije urađen po pravilniku. Opredelili smo dodatna sredstva da preprojektujemo, da bi mogli da konkurišemo sa dva projekta, jer znamo koliko su vrtići važni za Valjevo. Nadam se da ćemo dobiti bar jedan vrtić, a nadam se da ćemo i više uraditi. To je trenutno jedna od najbitnijih stvari i mislim da ćemo vrlo brzo imati dobre vesti za građane. Dobri vetrovi duvaju za Valjevo, a koga će oduvati to će građani vrlo brzo reći, jer su sve stvari merljive“, obrazložio je predlog drugog rebalansa gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković.

Usvojena je druga izmena Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2021. godinu, izmene i dopune Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Vidrak Valjevo za 2021. godinu i druga izmena i dopuna Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod – Va -ljevo” za 2021. godinu. Usvojen je izveštaj o radu na poslovima upravljanja i održavanja seoskih vodovoda Kukalj, Prskavac, Gornja Grabovica, Žabari, Valjevska Kamenica i Stave za 2020.godinu Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod Valjevo“ Valjevo.

Izmene i dopune GUP-a – prva izmena odnose se na proširenje granica obuhvata Generalnog urbanističkog plana Valjeva za površinu od 34,9 ha u KO Popučke, tako da ukupna površina GUP-a Valjeva sa predmetnim proširenjem iznosi 2665 ha. Predloženo područje Izmena i dopuna GUP-a – prva izmena obuhvata deo u KO Valjevo u površini od 10,7 ha i deo u KO Popučke u površini od 34,9 hektara, čime ukupna površina obuhvata Izmena i dopuna GUP-a iznosi 45,6 hektara.
Cilj izrade Izmena i dopuna GUP-a – prva izmena je proširenje građevinskog područja u kome se planira privredna namena, kao i definisanje novih lokacija za izmeštanje planiranih infrastrukturnih objekata u svojini Grada Valjeva, a koji su neophodni za funkcio-nalnost planiranog područja. Takođe, redefiniše kapacitet i značaj planirane saobraćajnice u istočnom delu obuhvata postojećeg GUP-a.

Usvojen je Izveštaj o radu Turističke organizacije Valjevo za period od januara do decembra 2020.godine.

Usvojen je godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Valjeva za 2021 godinu.

U Odluci o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Valjevu, menjaju se odluke koje se odnose na brisanje troškova po osnovu naknade za ishranu – hranarinu sportistima amaterima u finansijskom planu za realizaciju programa iz razloga što se kroz troškove po osnovu ishrane i smeštaja sportistima može obezbediti ishrana tako da ne postoji potreba da se hranarina posebno iskazuje.

Usvojeno je mišljenje o promeni granica katastarske opštine Valjevo i opštine Popučke.
Na kraju sednice, u kadrovskim pitanjima usvojena su rešenja o imenovanju Saveta stalne manifestacije Memorijalna trka “General Đukić”.

Foto Grad Valjevo

  Vesti