22/09/2023
Najnovije vesti
Komšije protiv pumpe benzinske Nušićeva ulica foto DK Objektiva.rs Valjevo

GRAĐANI PROTIV NOVE PUMPE

Autor 27/04/2022

Protestno okupljanje građana iz ulica Mišarske i Železničke, na lokaciji predviđenoj za izgradnju nove benzinske pumpe okupilo je 50-tak nezadovoljnih stanovnika. Skup je najpre počeo razgovorom i argumentima protiv preseljenja NIS-ove pumpe Valjevo 1 na novu lokaciju, a onda su se meštani obratili i prisutnim novinarima.

” Danas smo došli po jedno iz porodice, sledeći put će doći svi, ako bude potrebe leći ćemo ovde i nećemo dozvoliti nikakva iskopavanja, i ovde pumpe biti neće. To vam tvrde stanari Mišarske ulice koji su kupili kuće 50-tih godina prošlog veka, znači nismo od juče kao ovi na vlasti. Centar grada je inače zagađen. Smetaju nam isparenja koja će biti, a Valjevo je i danas bilo drugi grad po zageđenosti u Srbiji. Ovde postoji pumpa na 100 metara, a sada nam se nameće nešto novo što mi nismo želeli, a to je zagađenje. Ovo je naše prvo okupljanje, sledeći put će nas biti mnogo više” rekla je meštanka Mišarske ulice Zorica Stojanović.

Jovana Tašić živi u novoj zgradi u Železničkoj ulici br.18 i sličnog je razmišljanja: ” Kupili smo stan u novoj zgradi, na lepoj lokaciji u centru grada, nismo verovali a ni očekivali da bilo ko može doneti ovakvu odluku. Nelogično je da sutra otvorim prozor i kroz prozor kažem komšiji da mi u flašu naspe benzin. Gledajući procene studije štete utvrdili smo da su štetna isparenja na udaljenosti od naše zgrade 10 puta veća od dozvoljenih. Meni je prvenstveno briga za zdravlje. Da smo znali da će ovde da se pravi pumpa ne bi smo kupili stan na ovoj lokaciji”.

Kristina Cvejanov čiji roditelji žive u porodičnoj kući na raskrsnici Mišarske i Železničke ulice kaže. “Plan generalne regulacije iz zone A u kojoj se mi nalazimo definiše mogućnost izgradnje benzinske pumpe, međutim on ima član u kome je izričito zabranjeno graditi objekte koji imaju negativan uticaj na zagađenje vazduha. I nama je ovo ključni argument. Uvidom u urbanistički plan koji je vrlo površan jer je tek objavljen, vidimo da su gabariti pumpe prilagođeni onome što je urbanističkim dokumentom propisano. Ono što kod nas izaziva bojazan jeste problem posmatran u široj slici. Nije isključivo pitanje da li će ova pumpa biti urađena u skladu sa zakonom ni po ekološkim standardima jer mi nemamo razloga da sumnjamo da NIS neće koristiti najadekvatnije mere, problem je kumulativnog efekta zagađenja na ovoj lokaciji koji grad Valjevo nema kapacitet da izmeri. Mi ćemo uputiti zahtev Zavodu za javno zdravlje, kao relevantnoj stručnoj službi, da se oglase po ovom pitanju, jer je to jedini autoritet u gradu koji može da nama kao građanima objasni da li na ovoj lokaciji postoje uslovi da se može graditi još jedna pumpa, a to znači da smo tražili da nam se dostave podaci o izmerenim vrednostima PM čestica 10 i 2,5, zatim natrijum oksida, teških metala, ugljen dioksida, jer su upravo ovi štetni gasovi proizvod rada bilo koje benzinske pumpe. Prema onome što mi znamo, u Valjevu ne postoji monitoring ovih štetnih materija, pa mi nemamo ni tačan uvid koje je tačno zagađenje vazduha postojećih objekata, da bi bilo ko uključujući i stručne službe koje budu radile na NIS-ovom projektu, mogao da tvrdi da još jedna pumpa neće proizvesti dodatno zagađenje i rizike po zdravlje ljudi. Treba imati u vidu i da su pumpe koje su građene pre 20, 30, 40 godina su građene pre nego što su dokazana štetna dejstva zagađujućih materija koje se sa pumpi emituju. Bolesti koje su u međuvremenu dovedene u vezu sa ovom vrstom zagađenja su potvrđene u preko 30 naučnih studija eminentnih svetskih istraživanja na osnovu kojih je Svetska zdravstvena organizacija dala preporuku da benzinske pumpe ne treba da se nalazte na udaljenosti manjoj od 100 metara od objekata gde žive i borave ljudi. Podsetiću vas da je Dom zdravlja vazdušnom linijom na 130 metara od buduće pumpe, ako dozvolimo da se ona izgradi na ovom mestu. Najčešće bolesti , odnosno posledice ovog zagađenja jesu bolesti limfe i krvi, počevši od anemije, preko kancera limfnih žlezda, do leukemija. Ove bolesti 11 puta češće pogađaju ljude koji žive od benzinskih pumpi. Sve kuće i zgrade u Železničkoj ulici se nalaze u zoni štetnog uticaja, a ono što uznemirava najviše građane je to što su deca i mladi najpodložniji oboljenjima zbog posledica zagađenja. Mi ćemo tražiti da Nadzorni organ traži dokumentaciju od NIS-a izradu studije procene uticaja, a paralelno sa tim da se unapredi monitoring i da se izmere emisije štetnih gasova na pumpama koje već postoje u centru grada. Kada se završi javni uvid mi planiramo sastanak sa gradonačelnikom, i već smo dobili sa njegove strane poziv. Znači da grad Valjevo ima želju da se ovaj problem reši u interesu svih a definitivno je jedno- da pumpa u Tešnjaru na postojećoj lokaciji ne odgovara ekološkim standardima, da je građena pre 50 godina i da je njeno izmeštanje nužno. Mi apsolutno podržavamo izmeštanje pumpe koja još veći štetni uticaj ima na lokaciji na kojoj se sada nalazi, ali verujemo da sa gradom i NIS-om možemo naći rešenje koje će biti u interesu građana. Naša preporuka je da se pokuša sa dobijanjem lokacije koja će biti na većoj udaljenosti od stambenih objekata od ove pumpe ali i od pumpe u Tešnjaru.”