17/04/2024
Najnovije vesti
Vidikovac pogled Valjevo aerozagadjenje kraj oktobra 2021. FOTO Snežana Jakovljević Krunić Objektiva.rs iz Valjeva

Aero alarm: 70 dana aerozagađenja

Autor 13/04/2023

Valjevski vazduh zabeležio 70 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica do 13. aprila 2023. godini i 122 dana u grejnoj sezoni 2022/2023. Nema informacija o Planu kvaliteta vazduha.

Lokalni odgovor najavljuje da je ovim izveštajem završeno obaveštavanje javnosti o zagađenju vazduha u ovoj grejnoj sezoni i da će biti nastavljeno u oktobru.

“Od početka 2023. godine, po podacima Agencije za zaštitu životne sredine i informacijama koje se očitavaju na sajtu Ekstremna ekologija, ukupno je, na današnji dan zabeleženo 70 dana sa dnevnim prekoračenjem granične vrednosti koncentracije

suspendovanih PM 10 čestica prašine. Zakon o zaštiti vazduha dozvoljava da u vazduhu bude registrovano prekoračenje granične vrednosti samo tokom 35 dana u toku jedne kalendarske godine.

U grejnoj sezoni koja je na izmaku, u periodu oktobar 2022. do početka aprila 2023. ukupno je zabeleženo 122 dana kada je dnevna koncentracija suspednovanih čestica PM 10 u vazduhu prelazila graničnu vrednost od 50 mikrograma po metru kubnom.

Mesec sa najvećim brojem dana prekoračenja granične vrednosti su bili decembar 2022. i februar 2023. sa po 25 dana prekomerno zagađenog vazduha. Dani sa najagađenijim vazduhom su tradicionalno u decembru. Na dan 22. decembra 2022. zabeležena je najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM 10 čestica u ovoj grejnoj sezoni čitavih 200,15 mikrograma po metru kubnom. Istog dana je ostvaren i sezonski rekord koncentracija veoma opasnih, još sitnijih PM 2,5 čestica u vrednosti od 152,05 mikrograma po metru kubnom. Najviša satna koncentracija zagađujućih materija u ovoj grejnoj sezoni zabeležena je u četvrtak, 29. decembra 2023. godine u 17 časova, kada su merni uređaji Agencije za zaštitu životne srredine registrovali enormnih 386,46 mikrograma po metru kubnom za PM 10 čestice i 261,35 mikrograma po metru kubnom suspendovanih PM 2,5 čestica.

Valjevo i Valjevci sigurnim korakom koračaju u novoj deceniji sa zagađenim vazduhom. Otkako je uspostavljeno merenje suspendovanih čestica prašine 2012. vazduh u Valjevu pripada trećoj, najslabijoj kategoriji zbog velikog broja dana tokom godine sa prekoračenjem granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica, kao i zbog prekoračenja dozvoljene srednje godišnje koncentracije kako PM 10 tako i suspendovanih PM 2,5 čestica.

Uprkos višegodišnjem zagađenju vazduha i postojanju vrlo visokog rizika za zdravlje ljudi koji su izloženi dejstvu zagađenog vazduha, posebno najmlađih i osoba sa hroničnim oboljenjima, Grad Valjevo još nije primenio planske i sistematične mere, niti odvojio značajnija finansijska sredstva za smanjenje zagađenja vazduha i zaštitu zdravlja stanovništva. Krajem novembra prošle godine Zaštitnik građana Republike Srbije je naložio lokalnim vlastima u Valjevu da preduzmu mere propisane Zakonom o zaštiti vazduha kako bi se građanima osiguralo pravo na čist vazduh, da razviju i usvoje Plan kvaliteta vazduha.

Do današnjeg dana nije objavljena informacija da li je rad na izradi ovog dokumenta okončan i kada će plan biti usvojen i primenjen.

Udruženje Lokalni odgovor će i u budućnosti nastaviti da se zalaže za učešće građana u izradi Plana kvaliteta vazduha, kao i za utvrđivanje odgovornosti nadležnih za učinjene propuste koji za posledicu imaju ugrožavanje života i zdravlja građanki i građana Valjeva.

Izvor informacija

Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/

Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže

http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22

Kvalitet vazduha Ekstremna ekologija https://xeco.info/xeco/vazduh/

Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index

https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf

Ovaj dokument je nastao u okviru relizacije akcije „Aero Alarm“ koju sprovodi organizacija „Lokalni odgovor“ iz Valjeva. Namera nam je da poboljšamo obaveštavanje građana i građanki Valjeva o aerozagađenju. Radimo na stvaranju javne svesti da je aerozagađenje realnost, svakodnevica, koja zahteva aktivizam radi smanjenja uticaja i ublažavanja posledica na zdravlje ljudi. Izveštaj za prethodnu sedmicu se objavljuje ponedeljkom. Mi koristimo naše pravo da znamo i da nam budu dostupne informacije o aerozagađenju da ih podelimo.”