23/06/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Zdravstvo
  • RFZO: Izmenjen Pravilnik o većoj dostupnosti lekova
Milan-Vilotic-vd-RFZO-filijala-Valjevo-2022-godina Objektiva.rs Valjevo

RFZO: Izmenjen Pravilnik o većoj dostupnosti lekova

Autor 08/09/2023

Lekovi koji do sada nisu bili registrovani za određenu bolest, a dokazalo se da pomažu u lečenju te bolesti, sada mogu da biti izdavani pacijentima jer je izmenjen Pravilnik o dostupnosti lekova.

“Citostatik koji se, na primer, primenjuje kod terapije karcinoma dojke, pod određenim uslovima, može da se na osnovu novih izmena Pravilnika o većoj dostupnosti lekova (tzv. off – label) koristi i u terapiji karcinoma želuca.

Off – label lekovi biće na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dostupni pedijatrijskim pacijentima, osobama koje se leče od malignih bolesti, autoimunih oboljenja i pacijentima na transplantaciji.

Lekar specijalista odgovarajuće grane medicine propisuje lek uz pisanu saglasnost pacijenta, preuzima odgovornost za propisivanje leka i praćenje lečenja pacijenta.

Pravilnikom je predviđeno da off-label terapiju za decu, maligna i autoimuna oboljenja odobrava Komisija RFZO za off-label, a za transplantaciju sama zdravstvena ustanova bez komisije RFZO”, naznačava vd direktor Filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Valjevu, Milan Vilotić.