12/07/2024
Najnovije vesti
Valjevo-vesti-Objektiva.rs-Foto-Snezana-Jakovljevic-Krunic-OS-Andra-Savcic-tim-Erasmus-projekat-promocija

Predstavljena dostignuća Erazmus projekta održanog u valjevskoj OŠ Andra Savčić

Autor 03/06/2023

U OŠ Andra Savčić, prvog dana juna, održana je završna konferencija povodom prezentovanja dostignuća ostvarenih tokom realizacije međunarodnog Erazmus projekta „Razvojni model podrške učenicima sa teškoćama u razvoju kao indikator celokupnog razvoja učenika“.

Najvažnije – sva deca su odlično reagovala na već održane ogledne časove, od posebnog značaja za učenike po IOP-u. Druga bitna činjenica je da će, od septembra, ogledni časovi biti u rasporedu nastavnih aktivnosti.

Projektni partneri ove valjevske osnovne škole su srodne ustanove iz Italije i Portugala, uz srdačnu pomoć domaćih edukatora iz srednje stručne škole „Branko Radičević“ iz Rume.

Početkom godine, dva člana tima za sprovođenje Erazmus projekta, učiteljica Jelena Petrović i nastavnica engleskog Nataša Stanković, boravile na seminaru u Palermu. Drugi deo tima je pratio program u portugalskom gradu Barselos, sagledavajući tamošnju primenu u školama i metode sistema inkluzivnog obrazovanja: pedagog Milica Milanović, učiteljice, Danka Tripković, Biljana Trifunović i Željka Vidić i nastavnice, engleskog jezika – Marija Beljić i biologije, Aleksandra Milosavljević, koordinatorka projekta. Po povratku su objedinili stečana znanja, pretočivši ih u, već održane, ogledne časova.

U Osnovnoj školi Andra Savčić već decenijama održavaju različite edukativno – vaspitne programe, poput „Tima vršnjačkih edukatora za školu bez nasilja“. Uključivanje u međunarodne programe je sasvim očekivana nadogradnja ranije urađenog.

“Uz našu pomoć, deca mogu – mnogo”

Prema rečima diplomiranog pedagoga, Milice Vojić Marković, pomoćnika direktora OŠ „Andra Savčić“ ideja o priključivanju Erazmus-u je pokrenuta tokom online nastave. Naznačava da su pokretanjem novog projekta obeležili 70 godina rada škole. Praveći „male korake“ savladavali su sve neophodno radi uključivanja u projakat.

Pedagog Milica Vojić Marković sa timom Erasmus projekta realizovanog u OŠ Andra Savčić u Valjevu

„To nije radi nas nastavnika, nego da to što smo naučili primenimo u praksi. Zbog toga smo želeli da danas dođu svi naši saradnici, kolege iz škola i udruženja građana, iz svih institucija koje se bave inkluzijom jer je to tema oba naša projekta sa kojima smo prošli u Erazmus.

Važno da se na jednom mestu okupe svi ljudi koji se u gradu bave tom temom da bismo mogli da pokažemo naše rezultate, primenu znanja koja smo stekli u ovom projektu i da pokažemo koliko je važna saradnja sa drugim zemljama, drugim kolegama, da pokažemo da se u različitim sistemima obrazovanja isti problemi pojavljuju i kako ih rešavaju oni, a kako mi.

Mi radimo jedan razvojni model pomoći deci sa teškoćama u razvoju, potpuno drugačiji od ostalih škola, u okviru koga imamo spoljašnji i unutrašnji prsten pomoći deci. Spoljašnji su naši saradnici, odnosno defektolozi, logopedi, lekari koji rade sa tom decom van škole. Mi iz škole predstavljamo taj unutrašnji prsten pomoći. A roditelji sarađuju i sa jednima i sa drugima. To je najširi mogući krug ljudi i to daje rezultate. Deca su fantastična. Uz našu pomoć, deca mogu mnogo“, zaključuje Milica Vojić Marković, dugogodišnji pedagog i pomoćnik direktora u OŠ Andra Savčić u Valjevu.

Časovi mogu biti opušteniji

Nastavnica biologije, Aleksandra Milosavljević, koordinator Erazmus tima u OŠ Andra Savčić, nakon pohađanja programa u Portugalu, naglašava da i pored očiglednih razlika našeg i tamošnjeg sistema obrazovanja, moguća je primena brojnih metoda i već su održali dva ogledna časa spojivši učenike drugog i četvrtog razreda koji nastavu pohađaju prema redovnom i prema pojedinačnom nastavnom programu. Prema njenim rečima, učenicima je delovalo da se igraju, a zapravo su kroz zabavne sadržaje usvojili mnogo novih znanja. Bili su opušteni, međusobno se pomagali, iskazujući solidarnost radeći po grupama na oglednim časovima.

Detalj sa izložbe radova učenika nastalih na oglednimčasovima u OŠ Andra Savčić

Tokom boravka u Portugalu sam primetila da je njihov sistem daleko relaksiraniji, nego naš. Deca su mnogo opuštenija, mnogo manje informacija tokom jednog časa dobijaju od nastavnika, gradivo je manjeg obima. Kod njih je celodnevna nastava, ali vode računa da učenici često imaju pauze. Zatim, imaju organizovane aktivnosti u bibliotekama, salama za ples, školskom teatru, teretani. Imaju raznovrsne aktivnosti, pored redovne nastave. To nedostaje našim školama. Deca u takvim uslovima imaju više volje, energije i više se raduju školi“, rekla je koordinatorka.

Ogledni čas sa starijim osnovcima podrazumevao je primenu naučenog na stručnom usavršavanju u Italiji i Portugalu, kao i tokom onlajn seminara koje su prošli u okviru Erazmus+ programa.

„Ti časovi su imali za cilj da sa učenicima koristimo određene digitalne alate koje preporučuje Erazmus program. Akcenat je na učenicima koji rade po Individualnom obrazovnom planu (IOP-u).

Ideja je da od naredne školske godine uvedemo časove, u okviru redovnog plana i programa za te učenike, u koje će biti uključeni svi učenici odeljenja jer je to princip rada prema Erazmus-u. U Portugalu, u okviru plana, do dva puta mesečno imaju tematske dane, ogledne časove koji su osmišljeni zbog učenika po IOP-u.

Naši učenici su bili oduševljeni i na osnovu evaluacije, rekli su da bi voleli češće održavanje takvih časova, dopao im se rad u organizovanim grupama putem aktivnosti koje ne rade na redovnim časovima. Izgledalo je kao da se igraju, a zapravo su mnogo naučili. To smo ustanovili prilikom obnavljanja“, rekla je nastavnica biologije, Aleksandra Milosavljević, koordinator Erazmus projekta u OŠ Andra Savčić u Valjevu.

Završna konferencija Erazmus projekta OŠ Andra Savčić u Valjevu

Učiteljica Željka Vidić je na osnovu informacija dobijenih u Portugalu o načinu na koji oni sprovode inkluziju, osmislila ogledni čas u koji je bio uključen veći broj učenika različitog uzrasta.

„Mi se do sada nismo na taj način bavili ovom vrstom aktivnosti, ali smo videli da zaista vredi i da dosta znači. Organizovali smo ogledni čas, radionicu za učenike drugog i četvrtog razreda, u tri grupe. U tim grupama bila su i deca koja rade prema individualnom obrazovnom programu sa ličnim asistetnima.

Tema Portugal i znanja koja smo stekli o toj državi. Različite aktivnosti, oblici rada su pokazali da deca ne prave razlike među sobom. Deca koja rade po IOP-u bila su vrlo uključena u rad, izuzetno prihvaćena, imali su veliku podršku vršnjaka, a asistenti su tu samo pomagali.

To znači da je kod nas velika vršnjačka podrška u grupi, pogotovo kada su ovakvi načini rada. Naravno moramo naglasiti da je prisustvo asistenta od velike važnosti u našem obrazovnom sistemu“, naglasila je učiteljica Željka Vidić.

Završna konferencija i promocija ostvarenog u okviru međunarodnog Erazmus projekta „Razvojni model podrške učenicima sa teškoćama u razvoju kao indikator celokupnog razvoja učenika“ bila je prilika da članovi tima OŠ Andra Savčić iz Valjeva pozovu brojne kolege i stručne saradnike, koji su pratili skup, da i oni u svojim školama pokrenu nove projekte, pri tome im ponudivši pomoć.

Takođe, završnu konferenciju su pratili bivši učenici i zaposleni koji su, uz pohvale, naglasili značaj dugogodišnjeg osećaja pripadnosti i dobrodošlice pri posetama u OŠ Andra Savčić u Valjevu.

Tekst je pripremila redakcija Objektiva.rs u okviru projekta

“Život socijalno osetljivih populacija stanovništva 2”

podržanog od strane Grada Valjeva u 2023. godini.

TRIBINA “ŽIVETI USPRAVNO” – ZA JEDNAKOST SVIH GRAĐANA – pročitajte OVDE