17/04/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • Pravo Evropske unije u zaštiti građanskog delovanja u Srbiji
FOTO-Izvor-PartnersGlobal-Nacionalni-konvent-o-EU-u-Srbiji-panelisti-u-Beogradu-prenosi-Objektiva.rs-vesti-Valjevo.jpg January 30, 2024

Pravo Evropske unije u zaštiti građanskog delovanja u Srbiji

Autor 30/01/2024

U okviru događaja Upotreba prava Evropske unije u zaštiti prostora za građansko delovanje, danas održanog u Beogradu, predstavnici međunarodnih institucija, akademske zajednice, kao i civilnog društva, zajednički su pokrenuli razgovor o najnovijim pravnim i političkim dešavanjima u Evropskoj uniji, kao i o njihovom potencijalnom uticaju na prostor za građansko delovanje u Srbiji, navedeno je u saopštenju za javnost.

Imajući u vidu ocene o stanju reformi u Srbiji objavljene u poslednjem Izveštaju Evropske komisije o Srbiji, kao i najavu odlazeće predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen o uvođenju novog izveštaja Evropske komisije za države kandidate o stanju vladavine prava, na događaju su razmotreni i aktuelni trendovi u funkcionisanju vladavine prava i njihov uticaj na prostor za građansko delovanje u Srbiji, kao i uloga civilnog društva u evropskim integracijama.

“EU snažno podržava nezavisno civilno društvo u Srbiji koje funkcioniše kao važna komponenta zdrave demokratije, postajući glas građana koji utiče na političke odluke za opšte dobro društva”, istakao je na otvaranju prvog panela Nikola Bertolini, šef za saradnju Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

“Zahvaljujući tome što je odnos države i civilnog društva deo političkih kriterijuma o kojima Srbija  pregovara sa Evropskom unijom, evropske integracije su trenutno najefikasniji institucionalni okvir za zagovaranje organizacija civilnog društva u Srbiji. Mogućnosti korišćenja mehanizama EU prava u zaštiti ove uloge civilnog sektora zbog toga su od izuzetne važnosti za sve nas u Srbiji, posebno uzimajući obzir trendove globalnog sužavanja prostora za građansko delovanje”, izjavila je Bojana Selaković, ispred Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.

Na događaju je predstavljen i priručnik Kako koristiti pravo EU za zaštitu građanskog prostora koji traži odgovor na pitanje kako se pravo EU može konkretno koristiti za zaštitu osnovnih građanskih sloboda.

„Ovo je pitanje koje Evropski centar za neprofitno pravo, u partnerstvu sa Fileom, istražuje i promoviše u svom zajedničkom priručniku koji ima za cilj da uputi organizacije civilnog društva (OCD) koje žele da znaju: šta je pravo EU i kako utiče na pojedince i organizacije; kada i kako OCD mogu osporiti nacionalne odredbe ili mere koje utiču na njihovu misiju, aktivnosti i operacije na osnovu zakona EU, uključujući Povelju osnovnih prava (Charter of Fundamental Rights; CFR); koji pravni putevi i resursi su dostupni OCD da brane svoj građanski prostor u okviru zakona EU“, rekla je Frančeska Fanuči iz Evropskog centra za neprofitno pravo.

„Za kontekst u Srbiji, predsednica Evropske komisije Ursula van der Lajen najavila je da će Komisija otvoriti mehanizam izveštaja o vladavini prava za zemlje kandidate. Veoma je važno da OCD budu svesne toga, obzirom da bi ciklus pregovora o vladavini prava otvorio i dijalog sa OCD, kao i državne institucije koje bi trebalo da sarađuju sa OCD u ovom procesu“, zaključila je Fanuči.

Tokom događaja su predstavljeni i mehanizmi lokalnih organizacija civilnog društva koji su usmereni na praćenje napretka osnovnih i političkih kriterijuma.

“Izveštaj Udruženje građana – sužavanje prostora za delovanje 2022/2023. pokazao je da je u protekle dve godine došlo do povećanja stepena ugroženosti osnovnih građanskih prava i sloboda.

Nepovoljna politička klima u kojoj je urušavanje demokratskih vrednosti i institucija postala redovna pojava, uticala je na stvaranje ne samo nepovoljnog, već čak i otvoreno neprijateljskog okruženja prema svima onima koji se usude da misle slobodno i kritički, i da u skladu sa time deluju u javnom prostoru.

Nereagovanjem se nasilje prećutno odobrava i time se svi budući napadi samo podstiču i ohrabruju“, rekla je Alma Mustajbašić, predstavnica Građanskih inicijativa.

Događaj su organizovali PartnersGlobal, Evropski centar za neprofitno pravo i Građanske inicijative, u saradnji sa Nacionalnim konventom o Evropskoj uniji. Događaj je deo projekta „Za snažnije građansko društvo“ koji je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.