17/04/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • Vesti iz Valjeva
  • Gradsko veće prihvatilo programe rada valjevskih preduzeća i ustanova, utvrđen predlog o dodeli bespovratnih sredstava za sprovođenje mera energetske sanacije
Gradska uprava Valjevo foto Snežana Jakovljević Krunić

Gradsko veće prihvatilo programe rada valjevskih preduzeća i ustanova, utvrđen predlog o dodeli bespovratnih sredstava za sprovođenje mera energetske sanacije

Autor 27/01/2024

Na 109. sednici Gradskog veća, prihvaćeni su programi poslovanja javno – komunalnih preduzeća Vidrak, Vodovod i Toplana, JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog sistema Stubo-Rovni „Kolubara“ i REC „Eko – Tamnava“ Ub za 2024. godinu, obaveštava info služba lokalne uprave.

Članovi Gradskog veća utvrdili su programe korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva za ovu godinu javno-komunalnih preduzeća Vidrak i Toplana, JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog sistema Stubo-Rovni „Kolubara“ i REC „Eko – Tamnava“ Ub.

Prihvaćeni su godišnji programi JKP Vidrak za 2024. godinu i to: upravljanja komunalnim otpadom, obavljanja delatnosti zoohigijene, upravljanja javnim parkiralištima, održavanja čistoće na površinama javne namene, upravljanja grobljima i sahranjivanju i održavanja javnih zelenih površina.

Prihvaćen je predlog Rešenja o davanju saglasnosti na program upravljanja i održavanja seoskih vodovoda JKP Vodovod u ovoj godini, kao i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na program obavljanja dimničarskih usluga za 2024. godinu JKP Toplana.

Utvrđeni su programi rada Turističke organizacije Valjevo i „Agrorazvoja – valjevske doline“ za 2024. godinu, nakon čega je utvrđen predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o cenama proizvoda i usluga „Agrorazvoja – valjevske doline“, predlog Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo za ovu godinu, kao i predlog Pravilnika o kriterijumima i postupku za dodelu i korišćenje podsticajnih sredstava u poljoprivredi.

Razlozi za donošenje Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo za ovu godinu su utvrđivanje namene i način korišćenja sredstava za aktivnosti koje su od značaja za unapređenje poljoprivrede na području grada Valjeva. Grad Valjevo izdvaja značajna sredstva za poljoprivredu i sprovodi dugoročnu i stabilnu agrarnu politiku. Tokom prethodnih godina, iz budžeta grada Valjeva su obezbeđivana sredstva za subvencije u poljoprivredi, koje je na stotine domaćinstava koristilo, a koje su pomogle u razvoju primarne proizvodnje u poljoprivredi, jer su poljoprivredni proizvođači dobijali određena bespovratna sredstva zavisno od vrednosti investicije u voćarstvu, stočarstvu i ratarstvu.

Podsećanje – Skupština Valjeva – Usvojen  budžet za 2024. godinu – možete pročitati OVDE

Utvrđen je predlog rešenja o davanju saglasnosti na godišnji plan rada za 2023/2024. godinu PU „Milica Nožica“ Valjevo i Centra za socijalni rad „Kolubara“ Valjevo za ovu godinu.

Članovi Gradskog veća su na današnjoj sednici prihvatili i programe rada ustanova za kulturu u Valjevu za 2024. godinu i to: Centra za kulturu, Narodnog muzeja, Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“, Moderne galerije, Internacionalnog studija „Radovan Trnavac Mića“, Centra za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević“, Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Međuopštinskog istorijskog arhiva i Ustanove za fizičku kulturu „Valis“.

Prihvaćen je predlog Zaključka o usvajanju godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije grada Valjeva za 2024. godinu, predlog Zaključka o usvajanju Plana zaštite i spasavanja grada Valjeva, kao i Nacrt programa korišćenja sredstava za preduzimanje preventivnih mera za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u 2024. godini.

Utvrđen je predlog Odluke o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije, koji su podneli prijave na javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Valjeva za 2023. godinu.

Utvrđen je predlog Rešenja o utvrđivanju cene za davanje na korišćenje javne i druge površine radi postavljanja kioska. Ovim rešenjem se utvrđuje početna cena za davanje na korišćenje javnih ili drugih površina na određeno vreme, u trajanju od pet godina, radi postavljanja kioska na određenim lokacijama u Valjevu.

Razmatran je i prihvaćen predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Valjeva, kao i predlog Zaključka o prihvatanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač grad Valjevo, za period od 1.1.2023. do 30.9.2023. godine.

Odbijene su žalbe upućene protiv rešenja Gradske uprave grada Valjeva – Odeljenja za društvene delatnosti, Odeljenja za lokalni razvoj, privredu i komunalne poslove, kao i žalba podneta zbog nepostupanja po zahtevu za razgledanje i kopiranje spisa i obaveštavanje o toku postupka inspekcijskog nadzora.