13/06/2024
Najnovije vesti

Zelena komuna 22

Autor 13/09/2021

Koordinator projekta, Vladimir Radosavljević, naglašava da participacija u “Zelenoj komuni” kreira polje koje će doneti multidisciplinaran pristup rešavanju problema aerozagađenja.

U pozivu za učešće u projektu “Zelena komuna 22” je navedeno: “Aerozagađenje u Valjevu dovodi do približno 500 prevremenih smrti godišnje. Najviše su ugrožena deca, mladi i osobe sa hroničnim bolestima. Valjevo je apostrofirano u izveštaju Svetske zdravstvene organizacije kao jedna od sredina u kojoj je zdravlje građana veoma ugroženo zbog uticaja aerozagađenja. Od 11 gradova Srbije koji su bili predmet istraživanja, uključujući i Beograd, Valjevo ima najveći udeo od ukupnog broja preminulih koji iznosi 6000-7000. Mi želimo da to promenimo!”

Udruženja “iRevolucija”, “Lokalni Odgovor” i “Odbor za ljudska prava Valjevo” sprovode projekat “Zelena Komuna 22”, u programu “Snažno Zeleno” u okviru projekta “Zeleni Inkubator”. Program realizuje Beogradska otvorena škola sa partnerima “Mladi Istraživači Srbije” i “Inženjeri za zaštitu životne sredine”.

Cilj je da učestvujući u procesu javnih politika članovi projekta utiču na donosioce odluka pri izradi novog plana kvaliteta vazduha, kao i da stvore polje za dijalog koji je – životno neophodan.”

Koordinator projekta, Vladimir Radosavljević, pojašnjava zbog čega je bitno pridružiti se “Zelenoj komuni”: “Zbog zdrave životne sredine koja se tiče svih nas. Kvalitet vazduha koji udišemo u Valjevu je treće kategorije i zbog toga svi naši sugrađani trpe ogromne posledice po zdravlje. Participacija u Zelenoj Komuni kreira polje koje će doneti multidisciplinaran pristup rešavanju ovog problema za koji svi znamo da je dug proces. U tom polju potrebna nam je struka, predstavnici medija i civilnog sektora, osobe koje se bave zaštišom životne sredine ili ekologijom, aktivisti i svako ko sebe smatra društveno odgovornim. Potreban nam je njihov glas i znanje. Do sada, to polje nije postojalo i Zelena Komuna je prilika da ga kreiramo.”

Za početak, u planu je formiranje građanskog Saveta za čist vazduh. Misija je da “Zelena komuna 22” okupi osobe od integriteta, koje pose-duju znanja u nekoj od oblasti: zaštita životne sredine, javna politika, zdravstvo, civilni sektor, korporativni sektor, kao i neformalne grupe i pojedince. U procesu formiranja i rada građanskog saveta mogu da pomognu osobe koje prepoznaju problem aerozagađenja kao primaran u Valjevu i žele da preuzmu odgovornost za njegovo rešavanje.

Prva sednica Saveta planirana je za 15. oktobar. Tom prilikom, biće formalno osnovan Savet potpisivanjem Protokola o saradnji, a svi članovi upoznati sa načinom i radom u predstojećem periodu. Na osnivačkoj sednici, Savet će dati preporuke koje se tiču praćenja efekata Plana kvaliteta vazduha i predložiti oblasti na koje bi istraživanje trebalo da se usmeri. Na sednici, planiranoj za decembar, biće usvojen Građanski predlog mera za smanjenje aerozagađenja sa predlogom finansijskog plana. Predlog će biti dostavljen lokalnim vlastima na razmatranje i usvajanje. Za drugu sednicu Saveta, u januaru 2022. godine, planiranoj je usvajanje Građanskog izveštaja o efektima Plana kvaliteta vazduha u Valjevu.

U pozivu za priključivanje projektu Zelena Komuna 22 je navedeno: “Ako smatraš sebe društveno odgovornom/odgovornim, ako smatraš sebe delom rešenja, ako smatraš da imaš način koji može da nam pomogne kroz projekat “Zelena komuna 22”, onda treba da postaneš član ili članica Saveta i da budeš deo promene koju svi želimo. Ona se zove – čist vazduh za sve!”

Prijavu za Članstvo u Savet za čist vazduh možeš popuniti OVDE.

Prijavu za članstvo uz popunjen obrazac biografije, kao i odluku o kandidovanju treba dostaviti najkasnije do 29. septembra u 21sat.

Program podrške civilnom društvu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica „Snažno zeleno“ je centralni deo trogodišnjeg projekta „Zeleni inkubator“ koji Beogradska otvorena škola sprovodi sa partnerima Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima za zaštitu životne sredine. Program podrške se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.

Kompletan Javni poziv možete pročitati ovde.

foto – privatna arhiva