19/05/2024
Najnovije vesti
Valjevo Stave

131 DAN GUŠENJA

Autor 06/12/2021

Lokalni odgovor, u okviru akcije Aero alarm, obaveštava da je vazduh u Valjevu u prvoj nedelji decembra zagađen i opasan po zdravlje. Od početka godine zabeleženo je ukupno 131 dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti suspendovanih čestica prašine. Lokalne vlasti u Valjevu pripremile na narednu godinu Super-hik budžet.

“Najviša prosečna dnevna koncentracija suspendovanih čestica prašine za proteklu nedelju zabeležena je u sredu, 1.12.2021. kada su suspendovane čestice prašine višestruko prekoračile graničnu vrednost: PM 10 u vrednosti od 163,15 µg/m 3 i PM 2,5 u iznosu od 108,67 µg/m 3 . Istog dana u 9 časova zabeležene su rekordne maksimalne satne koncetracije u vrednosti od 487,49 µg/m 3 za suspendovane PM 10 čestice. U 21 čas je zabeležena maksimalna satna vrednost od 229,11 µg/m 3 za suspendovane PM 2,5 čestice.

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. Svakog dana kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva.

Danas, 6.decembra 2021. godine, prema podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2021. godine zabeleženo ukupno 131 dan sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica (koja treba da je manja od 50 µg/m 3 ), a to je više od trostrukog prekoračenja u odnosu na dozvoljenih 35 dana tokom godine, propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha,” pored ostalog navedeno je u izveštaju akcije “Aero alarm” Lokalnog odgovora iz Valjeva.