23/06/2024
Najnovije vesti
 • Home
 • Vesti
 • Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije
Valjevo foto iz aviona Dragan Krunić Objektiva.rs Valjevo

Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije

Autor 18/09/2023

Na osnovu odluke Gradskog veća grada Valjeva i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“, raspisan je Javni poziv radi izbora privrednih subjekata (direktnih korisnika) koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada.

Predmet ovog javnog poziva je sprovođenje sledećih mera energetske efikasnosti:

 • zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača;
 • postavljanje termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru;
 • postavljanje termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice;
 • zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo ( kotao ili peć ) efikasnijim kotlom na biomasu;
 • ugradnja toplotnih pumpi;
 • zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, ugradnja elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi, grejnih tela – radijatora ili pratećeg pribora;
 • ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode i
 • ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnja dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem.

Odobreno finansiranje unapređenja energetske efikasnosti 21 javnog objekata u 21 lokalnoj samoupravi – pročitajte OVDE

„Domaćinstva koja ispunjavaju uslove za dodelu sredstava, mogu nabaviti dobra i usluge isključivo od direktnih korisnika (privrednih subjekata) izabranih putem ovog javnog poziva. Za svaku od mera ograničena su maksimalna ukupna sredstva podsticaja, a krajnji korisnik je dužan da obezbedi razliku do punog iznosa ukupne vrednosti pojedinačnog projekta. Iznos maksimalnih ukupnih sredstava po pojedinačnim projektima biće određen u javnom pozivu za domaćinstva. Mogu da napomenem da je došlo do usklađivanja tih maksimalnih sredstava u odnosu na prošlu godinu, negde okvirno oko 10% će biti više sredstava opredeljeno za svaku meru. Krajnji korisnici će imati pravo na jednu meru ili na paket mera, koji obuhvata više mera energetske sanacije. U pitanju je osnovni paket, standardni i napredni paket. Osnovni paket, na kome će moći da se ostvari subvencija do 55%, standardni paket do 60% i napredni paket na kome će moći da se ostvari do 65% subvencija. Za razliku od prošle godine gde je na javnim pozivima bilo moguće aplicirati samo za jednu meru, sada se jedan objekat može sanirati celokupno i time postati energetski efikasan“, naglasio je Viktor Mićić, zamenik predsednika Skupštine grada Valjeva i predsednik Komisije za realizaciju mera energetske sanacije.

Javni poziv će trajati do utroška finansijskih sredstava za realizaciju projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“, a najduže do 30.11.2027. godine.

„Vlada Republike Srbije je preko Ministarstva rudarstva i energetike ovaj javni poziv oročila do 30. novembra 2027. godine. Komisija će razmatrati podnete prijave i izaći sa listom na osnovu podnetih prijava. Nakon objavljivanja prve liste privrednih subjekata, oni će moći da se prijave i u toku samog javnog poziva. To znači da se privredni subjekti mogu prijaviti u svakom momentu. Ove godine za mere energetske efikasnosti Grad je oredelio 10 miliona, a Ministarstvo rudarstva i energetike 15 miliona. U ceo proces uključila se i Svetska banka sa svojim programom pomoći. Onog momenta kada se iscrpe ova sredstva, jedinica lokalne samouprave će prema Ministarstvu aplicirati za dodatna sredstva, dakle biće moguće dopuniti sredstva“, zaključio je Mićić.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog konkursa građani se mogu obratiti na kontakt telefon: 014/294 – 790 ili na elektronsku adresu: energetska.sanacija@valjevo.org.rs .

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada Valjeva.

Konkursna dokumentacija za Javni poziv se može preuzeti na internet stranici grada Valjeva www.valjevo.rs ili lično u prostorijama Gradske uprave grada Valjeva.

Gradska uprava Grada Valjeva poziva građane da podnesu zahtev za privremeno priključenje nezakonito izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu – pročitajte OVDE

  Vesti