15/07/2024
Najnovije vesti
OS-Andra-Savcic-Valjevo mladji osnovci ulaz FOTO Snežana Jakov. Krunić za Objektiva.rs vesti Valjevo

“ANDRA SAVČIĆ” PRED PRIJEM U ERASMUS+

Autor 22/10/2021

Osnovna škola Andra Savčić iz Valjeva je pri kraju priključivanja u program Evropske unije “Erasmus+” koji, pored ostalog obuhvata međunarodni sistem saradnje prosvetnih radnika i učenika. Prvi korak je uvek saradnja nastavnika. Škola Andra Savčić je prošla sve nivoe svog napredovanja. Još jedan pokazatelj uspeha je najviša ocena republičkog Tima za eksternu evaluaciju.

Osnovna škola Andra Savčić je prošla sve nivoe napredovanja, kolektiv se potrudio da ostvari sve zadatke, pa je logično da su za svoja zalaganja dobili četiri, kao najvišu moguću ocenu. Kvalitet primarnog rada je bitan i za program Erasmus+, saznajemo od Milice Vojić Marković, pedagoga i pomoćnika direktora.

Mi smo išli vrlo postepeno u svom razvoju i kada smo napravili sve to što je potrebno, sada smo bili spremni i za međunarodne projekte. Nikada nismo bili kao škola, kao tim ljudi koji odjednom grabi sve što može. Ne, mi nismo takvi. Mi smo vrlo skromni, idemo korak po korak. Tako je u avgustu Nastavničko veće glasalo o tome da li želimo da uđemo u taj projekat. I, 95 odsto prisutnih nastavnika je reklo da bi vrlo rado ušlo taj projekat.

Pedagog, Milica Vojić Marković,
pomoćnik direktora u OŠ Andra Savčić u Valjevu

Vrlo brzo su napravili tim od 15 zaposlenih, u čijem sastavu je stručna služba, odnosno pedagog i psiholog, nastavnici i učitelji. Pripremili su dokumentaciju, istorijat škole, biografije nastavnika, a time je obuhvaćeno ne samo formalno stečeno obrazovanje već i dodatno, uključujući sve obuke koje su prošli.

I kada smo sve to pripremili, onda smo konkurisali u taj međunarodni sistem. Praktično, ovog trenutka smo pred vratima prijema jer ostala su tri kratka intervjua sa tri osobe koje će, praktično voditi tim. Sve smo stepenice prošli i očekujemo pozitivan odgovor,” navodi Milica Vojić Marković uz napomenu da već imaju neke zanimljive ljude iz Portugala koji bi rado da uspostave saradnju sa Osnovnom školom Andra Savčić iz Valjeva.

Ceneći prema prvim informacijama, postoji obostrana volja za saradnjom jer, navodi pomoćnik direktora, Milica Vojić Marković.

Njima je zanimljivo kako mi radimo program inkluzije, to je inače tema kojom se ljudi u Evropi veoma ozbiljno bave, a mi to radimo, naravno u okviru zakona, ali radimo baš po pravilima. Radimo vrlo ozbiljno baš po tačkama određenim kada je koncipiran program. Znači, nije u centru zbivanja koliko će dete intelektualno da napreduje, već da se dete snađe u sredini, da se socijalizuje, da bude rado prihvaćeno, da ono reaguje na svoju sredinu na najbolji mogući način. Znači, time se mi prioritetno bavimo u inkluziji. Naravno, kao četvrtu stepenicu, mi vodimo računa o detetovom intelektualnom razvoju. Ali, mislimo da je ovo mnogo važnije i one su, na kraju krajeva, kada je inkluzivno obrazovanje ušlo u škole, navedene kao prioritet. Suštinski, taj način na koji mi radimo sa inkluzijom, sa spoljašnjim sistemom saradnika, počev od roditelja, zatim logopedi, defektolozi, psihijatri, lekari i naši nastavnici, stručna služba i učitelji, to je tim ljudi koji radi sa detetom.I mi se sastanemo u školi, dogovaramo se šta dalje činiti, sagledavamo koliki je ostvareni napredak i mi pratimo efekte tog rada.”

Osnovnu školu Andra Savčić pohađaju 32 učenika prema programu inkluzije. Milica Vojić Marković objašnjava i da pomenuta škola u Portugalu ima veoma interesantan program prevazilaženja problema koji se odražavaju na obrazovanje.

Portugal ima veliki problem sa ranim napuštanjem školovanja i imaju jedan sistem, koji je vrlo zanimljiv, a može da se primeni kod nas jer mi imamo oko oam posto romske dece i u uzrastu sedmog razreda već imamo problem sa roditeljima zato što roditelji smatraju da su to deca koja već treba da rade i da ih izdržavaju. I mi se strašno borimo, uz pomoć Centra za socijalni rad, koji nam je odličan saradnik, tako da mi uspemo da ostavimo decu u sistemu školovanja.”

Zbog ovog veoma kompleksnog problema koji ima refleksija i na deo učenika Osnovne škole Andra Savčić u Valjevu, kao i u izdvojenim odeljenjima, potreba za rešavanjem datog stanja, podstakla je traženje rešenja. A gotovi odgovori i mogućnost da nauče kako ih prevazići, pored ostalog pronađena je u priključivanju programu Erasmus+ i međunarodnoj saradnji sa školom u Portugalu.

Osnovna škola Andra Savčić, Valjevo

Prema očekivanjima pedagoga, Milice Vojić Marković, pomoćnika direktora Osnovne škole Andra Savčić u Valjevu, proces priključivanja treba da bude obavljen do kraja narednog meseca, tako da bi već na proleće bila moguća saradnja sa partnerskim školama u pogledu konkretnih projekata.

ERASMUS+
Inače, Erasmus je Program aktivnosti Evropske zajednice osnovan 1987. kao podrška razmene učenika, dok je program Erasmus+ Evropske unije pokrenut u januara 2014. godine, a 2021. je ušao u novi sedmogodišnji period sprovođenja koji će trajati do 2027. godine.

U domenu obrazovanja ciljevi su unapređenje svih nivoa obrazovanja i obuke, povezivanje formalnog i neformalnog obrazovanja, poboljšanje saradnje škola i službi za zapošljavanje. Takođe, Erasmus+ podstiče mlade ljude da budu aktivni članovi civilnog sektora, uz razvijanje solidarnosti i razlika u kulturama naroda. Takođe, podržava saradnju i umrežavanja sportskih društava.

Erasmus+ razlikuje Programske i Partnerske zemlje, tako da zemlje Programa su države Evropske unije, kao i Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska, dok su partnerske zemlje susedne zemlje zemalja EU, uključujući i Srbiju.