14/07/2024
Najnovije vesti
Medicinska-Valjevo-PASCH-povelja-15-11-2023-FOTO-Snezana-Jakovljevic-Krunic-za-Objektiva.rs-svi

Valjevskoj Medicinskoj školi uručena PASCH plaketa  

Autor 15/11/2023

Ataše za kulturu u Ambasadi Nemačke u Srbiji, Miguel Valterajt uručio je PASCH plaketu srednjoj Medicinskoj školi “Dr Miša Pantić” u Valjevu, na čemu je u ime kolektiva, zahvalila Danijela Marković, zamenik direktora.

Odabrane škole iz programa Partnerstvo za budućnost, PASCH plaketu dobijaju radi priređivanja raznovrsnih projekata i promocije nemačkog jezika i kulture, a izuzetno škole koje realizuju DSD ispit za nemačku jezičku diplomu.

Ataše za kulturu Ambasade Nemačke u Srbiji, Migel Valterajt, pored ostalog napominje da je namački drugi najpopularniji jezik u Srbiji, nakon engleskog, i dodaje da je 36 škola iz Srbije uključeno u PASCH program, čime su postavile izuzetan fokus na izučavanje nemačkog jezika i kulture.  

Danijela Marković, zamenik direktora Medicinske škole, ataše za kulturu u Ambasadi Nemačke u Srbiji, Migel Valterajt i profesorka Ivana Vujić

“Veoma je važno za nas d podržimo mrežu PASCH škola u Srbiji, da ih prepoznajemo i da im pružimo svu moguću podršku i da podržimo učenike jer jako puno dece uči nemački, posebno u osnovnim školama. Nama je cilj da deca nastave učenje nemačkog jezika i u gimnaziji i srednjim stručnim školama, kako bi dosegli što viši nivo znanja, bilo da se opredele da rade ili da studiraju na nemačkom.

Naš cilj je da što više učenika postiže što bolje rezultate i da bi uspeh učenika za nemačke jezičke diplome bio što bolji. Veoma je važno jer je u Nemačkoj velika potražnja za medicinskim tehničarima i lekarima, generalno za medicinskim osobljem, ali treba istaknuti i da u nemačkim firmama u Srbiji radi 80 hiljada ljudi i da je za taj rad neophodno znanje nemačkog jezika. Da bi generalno mogli da prosperiraju jako je važno da što bolje savladaju nemački jezik”, rekao je ataše za kulturu Ambasade Nemačke u Srbiji, Migel Valterajt.

Birgit Šeurer, stručna savetnica za nemački jezik u Saveznoj upravi za školovanje u inostranstvu pri Ministarstvu prosvete Savezne Republike Nemačke, već je dolazila u Valjevo kao ispitivač na usmenom DSD ispitu i veoma je zadovoljna saradnjom sa profesorkom Ivanom Vujić, za koju smatra da je veoma talentovan profesor. Savetnica Šeurer naznačava da Savezna uprava pruža podršku svim školama u kojima se uči nemački jezik.

“Mi doniramo nastavna sredstva školama, obezbeđujemo sredstva za usavršavanje nastavnika, sprovodimo DSD ispit i testove svi rade u matičnim školama, ali su pregledani u Nemačkoj. Postoji mnogo PASCH projekata u koji je uključeno mnogo škola iz različitih zemalja. Trenutno je u toku projekat takmičenje u čitanju i tu su umrežene Bugarska, Bosna, Severna Makedonija i Kosovo“, rekla je , stručna savetnica za nemački jezik, Birgit Šeurer.

Povodom svečanosti, učenici Medicinske škole su sa profesorkom nemačkog jezika Ivanom Vujić, pripremili prigodan program.

Profesorka Vujić pojašnjava da je od 2021. godine Medicinska deo PASCH mreže i da je na svetskom nivou oko dve hiljade škola uključeno u program, naznačava profesorka Vujić uz napomenu da je Medicinska ponosna jer doprinosi globalnom obrazovanju i razmeni ideja među mladima.

“Savezna uprava za školstvo u inostranstvu sa svojih preko 100 saradnica i saradnika i oko 50 stručnih konsultanata nadležna je za unapređenje školstva u inostranstvu. Oni širom sveta kadrovski i finansijski podržavaju rad sa 1.200 škola, među kojima je i 140 nemačkih škola u inostranstvu. Na poziv ministarstva prosvete dotične zemlje, stručni konsultanti za nemački jezik iz Savezne uprave za školstvo u inostranstvu savetuju škole sa proširenim programom učenja nemačkog jezika koje obično vode do polaganja Nemačke jezičke diplome Stalne konferencije nemačkih pokrajinskih ministara prosvete (DSD) u implementaciji DSD-programa, predsedavaju ispitnom komisijom za sticanje DSD-diplome i nude seminare za stručno i metodičko-didaktičko usavršavanje profesora nemačkog jezika u tim školama. Podrška tim školama se odnosi i na donacije u vidu udžbenika i nastavnog materijala kao i na stipendije za profesore nemačkog jezika i učenice i učenike iz DSD-programa. Stručni konsultanti koordinišu rad profesora koji su iz Nemačke upućeni na rad u DSD-školama.

DSD kao program postoji od 1972. godine. Osnivanjem prvih nemačkih škola u inostranstvu 1974. godine, projekat je proširen. Danas se nemački jezik po DSD programu uči na pet kontinenata u više od 65 zemalja. Svake godine DSD ispite u svetu polaže više od 51 hiljade učenika. 

Nemačka jezička diploma prvog stepena (DSD, Deutsches Sprachdiplom)  je međunarodno priznata diploma o postignutom nivou znanja nemačkog jezika, koji odgovara nivou B1 Zajedničkog evropskog okvira. Stalna konferencija ministara prosvete Savezne Republike Nemačke dodeljuje je učenicima nemačkog jezika u inostranstvu i priznata je na nemačkom govornom području kao zvanični dokaz o poznavanju nemačkog jezika. Medicinska škola “Dr Miša Pantić” je jedna od 32 škole u Srbiji u kojoj se može steći ova diploma, Ovaj projekat je rezultat sporazuma između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu Memorandum o razumevanju za polaganje ispita za sticanje ove diplome iz nemačkog jezika potpisan je 2012. godine u Beogradu između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ambasade Savezne Republike Nemačke u Srbiji. Stalna konferencija ministara prosvete Savezne Republike Nemačke i Savezni zavod za upravne poslove – Centralna služba za školstvo u inostranstvu izrazili su želju da ovaj Memorandum potpišu u cilju unapređivanja učenja nemačkog jezika u Republici Srbiji, jačanja nemačko – srpske saradnje u oblasti obrazovanja i podsticanja sručnog usavršavanja nastavnika u oblasti savremene nastave nemačkog jezika”, pojasnila je profesorka Ivana Vujić.

Od 2018. godine oko 120 učenika Medicinske škole “Dr Miša Pantić” steklo ovu diplomu i nivo znanja jezika B1. Prednosti sticanja diplome nemačkog jezika su višestruke jer omogućava učenicima bolje profesionalne šanse, a znanje stranih jezika je važno za studije, kao i tokom razvoja profesionalne karijere. Posebna pogodnost je sadržana u činjenici da učenici ovu diplomu nemačkog jezika mogu steći u školi, bez ikakavih dodatih troškova.