28/05/2024
Najnovije vesti
Valjevo 151 dan aerozagađenja vazduh Objektiva.rs

AERO ALARM: 127. DAN

Autor 13/12/2022

Do danas zabeleženo 127 dana sa prekoračenjima graničnih vrednosti PM čestica u vazduhu, navode u sedmičnom izveštaju članovi Udruženja građana Lokalni odgovor iz Valjeva.

“Zavod za javno zdravlje u Valjevu počeo da objavljuje informacije o zagađenju vazduha u realnom vremenu i dnevne izveštaje o monitoringu kvaliteta vazduha. Vlada usvojila Program zaštite vazduha za period 2022-2030. Grad Valjevo usvojio budžet za 2023. godinu, ali ne i Plan kvaliteta vazduha.

Dokument je nastao u okviru relizacije akcije „Aero Alarm“ koju sprovodi organizacija „Lokalni odgovor“ iz Valjeva. Namera nam je da poboljšamo obaveštavanje građana i građanki Valjeva o aerozagađenju. Radimo na stvaranju javne svesti da je aerozagađenje realnost, svakodnevica, koja zahteva aktivizam radi smanjenja uticaja i ublažavanja posledica na zdravlje ljudi. Izveštaj se objavljuje ponedeljkom u „pet do dvanaest“, za prethodnu sedmicu.

Mi koristimo naše pravo da znamo i da nam budu dostupne informacije o aerozagađenju da ih podelimo sa našim sugrađanima.

Vazduh veoma zagađen protekle nedelje.

Najviša srednja dnevna koncentracija u petak, 9.12.2022. suspendovane PM10 čestice 111,13 μg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM2,5 čestica zabeležena takođe u petak, 9.12. u vrednosti 94,45 μg/m3. U četvrtak, 8.12. je zabeležena maksimalna satna koncentracija u 22 časova u vrednosti od 212,54 μg/m3 za suspendovane PM10 čestice, a takođe u četvrtak, 8.12. u 22 sati vrednost od 208,83 μg/m3 za suspendovane PM2,5 čestice.

Vazduh u Valjevu bio je zagađen. Svako može početi da oseća zdravstvene tegobe, a članovi osetljivih grupa mogu doživeti ozbiljnije posledice po zdravlje. Razmisliti o fizičkim aktivnostima u zatvorenom ili organizovanju u periodu kada se očekuje poboljšanje kvaliteta vazduha.

Na dan 12.12.2022. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 127 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica (>50 μg/m3), čime je prekoračen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti.

Na jedan klik. Na zvaničnoj prezentaciji Zavoda za javno zdravlje u Valjevu se od nedavno mogu preuzeti ažurni podaci o kvalitetu vazduha. Ova javnozdravstvena ustanova je za svoje građane obezbedila neverifikovane podatke o koncentracijama zagađujućih materija u realnom vremenu iz građanskog sistema monotoringa Klimerko. Takođe, svakom posetiocu prezentacije koji poseti adresu https://www.zzjzvaljevo.org.rs/index.html su na jedan klik dostupni dnevni izveštaji o zagađenju vazduha iz uređaja iz sistema lokalnog monitoringa kvaliteta vazduha. Od novembra ove godine Zavod za javno zdravlje sprovodi monitoring kvaliteta vazduha u Valjevu po osnovu ugovora sa Gradskom upravom.

Najzad državni plan. Vlada Republike Srbije je na sednici od 8. decembra usvojila Program zaštite kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za period 2022-2030. sa akcionim planom. Na taj način je prekinuto kašnjenje u utvrđivanju vrlo važne politike koja za cilj ima smanjenje zagađenja vazduha u Republici Srbiji i zaštitu zdravlja stanovnika. Po procenama Svetske zdravstvene organizacije kao i Evropske agencije za zaštitu životne sredine za 2019. godinu u Srbiji je preko 11 hiljada ljudi prerano okončalo život zvog uticaja zagađenog vazduha.

Još nema zvaničnih informacija da li će Grad Valjevo do kraja ove godine usvojilti Plan kvaliteta vazduha 2022-2027. Na taj način je izgubljena još jedna godina za spovođenje mera koje bi znatno uticale za poboljšanje kvaliteta vazduha u Valjevu i prouzrokovano kašnjenje koje će se nastaviti i u narednoj godini, budući da je usvojena Odluka o budžetu Grada Valjeva za 2023. godinu.

Do danas nadležni nisu objavili da li je obrazovana radna grupa koja će oceniti kvalitet nacrta Plana kvaliteta vazduha koji je bio izložen snažnim i argumentovanim kritikama stručne i zainteresovane javnosti u okviru javne rasprave. Grad Valjevo je po Zakonu o zaštiti vazduha bio u obavezi da razvije, usvoji i primeni Plan kvaliteta vazduha i kratkoročne akcione planove kako bi se zagađenje vazduha smanjilo u skladu sa propisanim ciljnim vrednostima. Gradska uprava je u avgustu prošle godine zaključila ugovor o izradi Plana kvaliteta vazduha 2022-2027. sa preduzećima Saobraćajni institut CIP doo iz Beograda i SET doo iz Šapca sa rokom izvršenja do kraja novembra 2021. godine,” navedeno je u izveštaju Lokalnog odgovora iz Valjeva.

Izvor informacija
Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/

Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže
http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22

Kvalitet vazduha Ekstremna ekologija https://xeco.info/xeco/vazduh/
Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf