25/05/2024
Najnovije vesti
Poljoprivredna škola sa domom učenika Valjevo foto Dragan Krunić Objektiva.rs Valjevo

REZIDBA VINOVE LOZE

Autor 06/03/2022

Prema rečima profesora iz Poljoprivredne škole sa domom učenika “Valjevo” master inženjerom, Nikolom Spasojevićem, rezidba vinove loze je pomotehnička mera od koje direktno zavisi rodnost, kvalitet grožđja i kvalitet vina.

Rezidbu treba poveriti iskusnim rezačima i vinogradarima koji poznaju biologiju i ekologiju vinove loze kao i rodne elemente, uzgojne oblike i karakteristike sorti.

U vinogradima koji se gaje u špalirskom sistemu je najzastupljeniji uzgojni oblik Gijov jednogubi, ovaj uzgojni oblik daje odlične rezultate i lakši je od drugih uzgojnih oblika za formiranje i održavanje, jer se budući rezači i početnici u ovom poslu lakše mogu obučiti i pravilno odraditi ovaj posao.

Uzgojni oblik Gijov jednogubi – Oblik čokota sa vertikalnim stablom visine 25-30 kod čokota koji se zimi zagrću pa do 90cm, koje se završava okruglastom glavom na kojoj se primenjuje mešovita rezidba (luk i kondir), zahteva gajenje vinove loze u špaliru.

Za ovaj način gajenja i rezidbe razmak između redova u špaliru se kreće od 2-3 m, a čokot od čokota u redu od 0,8-1,2 m. Drveni, betonski ili gvozdeni stubovi se postavljaju na 8-12 m jedan od drugog u redu, a nose 3-4 reda žice (1 red-jednostruka; 2,3 i 4 – dvostruka žica).

FORMIRANJE OSNOVNOG OBLIKA ČOKOTA
Formiranje oblika u prvoj godini – U jesen prve godine, najrazvijeniji lastar na čokotu treba orezati na 1-2 vidljiva okca, a ostali lastari se uklone.

Formiranje oblika u drugoj godini – U toku vegetacije druge godine na čokotu treba odnegovati samo 2 lastara. Ako se pojavi više lastara, lačenjem ih treba ukloniti. U jesen druge godine razvijeniji i po položaju na čokotu povoljniji lastar treba orezati u visini prve žice, tj. gde se želi formirati glava čokota. Drugi lastar se odbacuje do osnove, jer je on služio samo kao rezerva.

Formiranje oblika u trećoj godini – U proleće treće godine, kada loza krene i okca počnu da se otvaraju, na ostavljenom vertikalnom lastaru u visini prve žice (20-40 cm) treba ostaviti samo 2 okca koja će se razviti u 2 snažna lastara. Ostala okca i lastare ispod ova dva vršna okca-lastara treba lačenjem na vreme otkloniti.

Formiranje oblika u četvrtoj godini – U jesen treće ili u proleće četvrte godine, rezidba se obavlja na taj način što se po

vinova loza rezidba Poljoprivredna škola Objektiva.rs Valjevo

položaju viši lastar oreže na luk od 6-10 okaca, a po položaju niži lastar na kratak kondir sa 2 okca. Ovako obavljena rezidba je znak da je formiran osnovni oblik čokota.
Redovna rezidba – Luk koji je u prethodnoj vegetaciji doneo rod, rezidbom se odbacuje do osnove. Po položaju viši lastar na kondiru, po pravilu se uvek orezuje na luk, a niži na kratak kondir sa 2 okca. Ovog pravila se stalno treba pridržavati pri rezidbi. Dakle, sa 3 reza obavljena je rezidba čokota i ona se iz godine u godinu na ovaj način ponavlja, savetuje master inženjer, Nikola Spasojević iz Poljoprivredne škole sa domom učenika “Valjevo”.