28/02/2024
Najnovije vesti
građanska inicijativa Savet za čist vazduh Valjevo

KO BRINE ZA AEROZAGAĐENJE

Autor 23/12/2021

Članovi građanskog Saveta za čist vazduh obratili su se javnosti, nakon sastanka sa gradonačelnikom Valjeva, ispred zgrade lokalne uprave.

Povod za sastanak bio je razgovor o više tema, među kojima su najznačajnije: novi Lokalni akcioni plan o zaštiti kvaliteta vazduha, koji treba da bude usvojen za predstojeći petogodišnji period, kao i o predviđenim sredstvima i planiranim merama za podsticaj smanjenja aerozagađenja.

Valjevo
Gradonačelnik Valjeva, Lazar Gojković, bio je učesnik Climaton-a, održanog sredinom oktobra 2021. godine u Valjevu, sa organizatorom programa Vladimirom Radosavljevićem

Tome je prethodila javna rasprava o budžetu Grada Valjeva u kojoj su učestvovali i predstavnici građanske inicijative Savet za čist vazduh u Valjevu.

Neposredno nakon sastanka sa gradonačelnikom Valjeva, član Saveta za čist vazduh u Valjevu, Vladimir Radosavljević iz udruženja iRevolucija, u svom obraćanju naznačava da je tim “Zelena komuna 22” još 9. novembra predao u lokalnu samoupravu predlog mera za smanjenje aerozagađenja:

“I do pre dva dana nismo imali nikakav odgovor iz Gradske uprave Valjevo. Onda smo, telefonskim putem, pozvani od gradonačelnika na današnji sastanak. Ono što smo primetili jeste da nama administracija Gradske uprave, ni do dan danas, nije odgovorila, ali da je gradonačelnik samoinicijativno pokazao određenu inicijativu da sasluša, odnosno da razume koji su to naši predlozi i da o tome više govorimo.

Jedna od ideja samog podnošenja predloga je formiranje tripartitne komisije koju bi činili predstavnici gradske uprave, eksperti i predstavnici civilnog sektora. Danas smo saznali da ćemo, najverovatnije, u narednih mesec dana dobiti odgovor, da li je to realna opcija, ili nije.”

Biljana Mladenović diplomirani fiziko hemičar Valjevo štetnost PM čestica
Biljana Mladenović, diplomirani fiziko – hemičar

Članica Saveta za čist vazduh, Biljana Mladenović, diplomirani fiziko – hemičar, već decenijama ukazuje na problem i posledice zagađenja vazduha u Valjevu. Nakon održanog sastanka prenela je svoje utiske, naznačivši da je Grad Užice postavio elektronski bilbord radi efikasnog obaveštavanja najšire javnosti o kvalitetu vazduha, i u realnom vremenu upozoravaju na prekoračenje graničnih vrednosti PM čestica, odnosno na zagađenje vazduha.

Prema našem predlogu mera, čak i iznos sredstava potreban za informisanje javnosti smo naznačili, odnosno za povećanje obima informisanosti javnosti. Gradonačelnik je smatrao da su naši sugrađani dovoljno obavešteni i da novac ne treba opredeljivati na tu stranu. Naš stav je da to nije tako, da bi trebalo više obaveštavati javnost. Navela sam primer Užica gde su postavljeni elektronski bilbordi i rekao je da će se raspitati.

Što se tiče energetske efikasnosti, odnosno tačke koju smo predložili, i sredstava u iznosu od 30 miliona dinara, koja bi bila opredeljena u tu svrhu, on se složio sa time i smatra da je Grad tu cifru i planirao svojim budžetom za narednu godinu.

Što se tiče novog Plana kvaliteta vazduha sa kojim se kasni, pitali smo šta se dešava – odgovor je da ljudi koji ga rade, iz CIP-a, tražili su produženje roka, tako da se radi na tome. Sa obzirom da je budžet izglasan, kakva će biti svrha naknadne izrade plana? Rekao je da putem rebalansa budžeta postoji mogućnost da se finansiraju neke mere,” rekla je Biljana Mladenović, diplomirani fiziko – hemičar.

Članovi Saveta za čist vazduh u Valjevu, tokom današnje konferencije za novinare ispred gradskog zdanja: Biljana Mladenović, Vladimir Radosavljević i Đorđe Petković

Član Saveta za čist vazduh u Valjevu, Đorđe Petković, iz udruženja Lokalni odgovor, koje sprovodi akciju Aero Alarm u cilju efikasnog obaveštavanja o zagađenju vazduha, podsetio je na deo predloženih mera koje se odnose na zaštitu.

Mi smo našim Planom predložili da nabave nano – maske. Tu je došlo do malog nerazumevanja jer je protumačeno da je mera upućena prema svim stanovnicima grada Valjeva. Pojasnili smo da se striktno odnosi na sve prostore kojima upravlja lokalna uprava, jer smatramo da vrtići, ili zgrada opštine, Zavod za javno zdravlje, znači sve ustanove koje su pod ingerencijom lokalne uprave treba da imaju prečišćivače, da na neki način počnemo da se aktivno borimo protiv aerozagađenja,” pojašnjava Petković, pri tome naglasivši da u ovom trenutku nismo svesni negativnog uticaja aerozagađenja na zdravlje svakog pojedinca, bez obzira da li ste zdravi.

Ono što je jako važno, i to smo posebno apostrofirali u razgovoru sa gradonačelnikom, i mi stvarno jesmo zahvalni jer mnoge lokalne samouprave nemaju gradonačelnika koji sluša reč zainteresovanih strana po pitanju našeg najvećeg problema koji imamo, ali to nije dovoljno, otuda i na naša ideja za ovu komisiju. Zimska sezona je u toku, ali nešto je počelo je da se dešava.

Takođe, za Plan kvaliteta vazduha – nije idealno, već su pomereni rokovi, ali postoji uredba koja propisuje da javnost mora učestvovati u svim javnim poslovima koji se tiču, posebno zdravlja.

Gradonačelnik je rekao da je dobio uveravanja da će u Planu o kvalitetu vazduha biti propisane komisije koje će imati članove iz javnih ustanova i civilnog sektora. Moj lični utisak je da gradonačelnih shvata da je učešće javnosti u rešavanju ovih problema bitno, ali da celokupna administracija još to ne može da isprati.

Sa naše strane, mi ćemo i dalje da se angažujemo i da tražimo učešće građana u procesu odlučivanja i rešavanja ovog problema, i mi nećemo odustati,” rezimirao je Đorđe Petković.

Valjevo valjevska sela foto Snežana Jakovljević Krunić
Valjevski kraj – aerozagađenje se dešava sada i ovde

Podsećanja radi, Valjevo spada među gradove sa najzagađenijim vazduhom u Republici Srbiji, pa čak i širem okruženju, zbog prekomernih koncentracija suspendovanih čestica prašine. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) procenjuje da zbog uticaja zagađenog vazduha u Valjevu godišnje prerano preminu 224 osobe i da  je, zbog aerozagađenja u poslednjoj deceniji Valjevo pretrpelo nenadoknadivu štetu od 10 hiljada izgubljenih godina života.

Prema Arhuskoj konvenciji građani moraju biti uključeni u odlučivanje o svim bitnim pitanja za život određene lokalne sredine. Ipak, ukorenjena praksa ukazuje da je presudna reč političara.

Svakodnevne prekomerne koncentracije zagađujućih čestica, ukazuju na alarmantnost pitanja aerozagađenja i da više nema vremana za odlaganje. Uostalom, da li svi dišemo isti vazduh?