12/04/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • ZAŠTITA VOĆA I PRIPREMA ZA PROLEĆE
Voćnjak Poljoprivredna škola sa domom učenika Valjevo foto Dragan Krunić

ZAŠTITA VOĆA I PRIPREMA ZA PROLEĆE

Autor 23/01/2022

Prema rečima Nikole Spasojevića, profesora praktične nastave iz voćarstva i vinogradarstva u Poljoprivrednoj školi Valjevo sa domom učenika, voćke tokom zimskog perioda različito reaguju na niske temperature, one se sada nalaze u fazi zimskog mirovanja.

“U ovoj fazi sve voćke najbolje podnose niske temperature, kao i njihovo kolebanje. Fiziološko zimsko mirovanje je genetski preduslovljeno, ono traje od 15 do 60 dana u zavisnosti od vrste i sorte. U fazi fiziološkog mirovanja jabuka može izdržati do – 35 stepeni, kruške oko – 25 stepeni, višnje i trešnje od -20 do -30 stepeni ispod nule, orah izdržava temperature do -30, dok šljiva može ostati neoštećena na temperaturama do – 35 stepeni ispod nule.

Pored genetske predispozicije, na otpornost voćki na niske temperature utiče i način đubrenja u prethodnoj vegetaciji, način i količina vode za navodnjavanje i zdrastveno stanje biljaka.

Duga i oštra zima je takođe korisna za voćke jer potpomaže odvijanje biohemiskih procesa unutar organa i time se obezbeđuje bolje i ujednačenije cvetanje kao i bolje zametanje plodova.

Posle ovakvih zima je manji napad bolesti i štetočina u narednoj vegetaciji. Posle perioda fiziološkog mirovanja nastupa period ekološkog mirovanja koje počinje uglavnom od početka februara. U toku ovog perioda početak kretanja vegetacije je uslovnjen ekološkim faktorima pre svega temperaturom vazduha i zemljišta.

Snežni pokrivač izuzetno dobro dobro utiče na sve voćne vrste jer smanjuje negativan uticaj temperatura kao i akumulaciju vlage u zemljištu. Kod starih stabala može doći do izvaljivanja i lomljenja delova krošnje usled snega.

Ovo je period kada treba početi rezidbu voćnjaka, prvo starih biljaka, a pred kraj zimskog perioda rezati mlađe biljke. Pored rezidbe koja je neizostavna mera tokom zimskog perioda treba obaviti i hemijsku zaštitu kako bi smanjili broj patogena u narednoj vegetaciji.

Zaštitu treba obaviti krajem februara, ili početkom marta, kada temperatura bude oko deset stepeni, za ovu svrhu se koriste preparati na bazi bakra.

Ukoliko niste okrečili debla voćki, to možete sada učiniti, za krečenenje koristiti kreč uz dodatak sumpora kako bi se pojačalo dejstvo na patogene. Krečenje je značajno za odlaganje početka vegetacije i izbegavanje poznih prolećnih mrazeva.

Kod tek posađenih voćnih sadnica na kraju zimskog perioda izvršiti skraćivanje sadnica na željenu visinu koja zavisi od sistema gajenja i uzgojnog oblika koji se želi formirati. Mlade sadnice često se krive usled snega i vlažnog zemljišta pa je njih potrebno ispraviti i privezati za oslonac,” savetuje master inženjer, Nikola Spasojević, profesor praktične nastave iz voćarstva i vinogradarstva u Poljoprivrednoj školi Valjevo.