13/06/2024
Najnovije vesti
POKS-kruna-logo-vinjeta-prenosi-objektiva.rs-iz-Valjeva

Zabrinjavajući podaci Centra za socijalni rad Grada Valjeva

Autor 08/08/2023

U saopštenju za javnost Saveta za porodična pitanja Gradskog odbora POKS Valjevo navode da je u 2022. godini bezmalo pet hiljada osoba koristilo socijalnu pomoć.

“Činjenica da je tokom prošle godine 4.736 Valjevaca koristilo socijalnu pomoć sama po sebi govori o stanju  privrede, ali isto tako i užasnog stanja u valjevskim selima.

Pravi signal za uzbunu predstavlja podatak da veliku većinu korisnika socijalne pomoći čine radno sposobni stanovnici starosti od 18 do 65 godina. Jednu trećinu čine deca do 17 godina, a onih preko 65 godina je blizu devet stotina.

Imajući u vidu činjenicu da mnogi Valjevci povremeno ili stalno rade van našeg grada, nije teško zaključiti da Valjevo ne predstavlja najsigurnije mesto za stabilan razvoj i opstanak mnogih porodica.  

Ovakvi podaci nam poručuju da u valjevskim selima uglavnom preovlađuju staračka domaćinstva.

U selima su ostali uglavnom čuvari očevine i dedovine koji nisu u stanju da brinu sami o sebi, a potomstvo koje je napustilo sela nema takva primanja da može da brine o starijima.

Ovo nije samo ekonomski ili socijalni problem, ovo je podatak koji upozorava na veliku krizu tradicionalnog porodičnog života koji je vekovima karakterisao valjevski kraj.

 Mi iz Gradskog odbora Pokreta obnove Kraljevine Srbije smo uvereni da suštinskog smanjenja ovog ogromnog broja zavisnika od socijalne pomoći neće biti bez ozbiljne promene privredne strukture Valjeva i stvaranja uslova za masovan povratak stanovništva u valjevska sela. 

Ovaj problem sigurno neće biti rešen otvaranjem novih stranih fabrika, budući da je dosadašnje iskustvo pokazalo da se tu zapošljava jeftina radna snaga koja je sa takvim minimalnim primanjima takođe na ivici socijale i bez stabilne i ozbiljne perspektive, jer je često dolazilo do naprasnog zatvaranja i takvih fabrika i radnih mesta.

U predstojećoj kampanji za lokalne izbore mi ćemo izložiti program privrednog razvoja koji će se bazirati na jačanju porodičnih malih i srednjih preduzeća. Ona će biti oslonjena na Krušik i druge slične državne sisteme.

Takođe ćemo izložiti program razvoja turizma za koji postoje svi preduslovi u Valjevu.

Na kraju, program obnove porodičnog života i proizvodnje u valjevskim selima, zajedno sa prethodno navedenim pretpostavkama privrednog razvoja, računajući na sve potencijale koje Valjevo ima svojim geografskim položajem, prirodnim resursima, svojom slavnom istorijom i duhovnim nasleđem, moraju garantovati da nijedan čovek, nijedno dete i porodica ne mogu i ne treba da budu socijlani slučajevi”, rečeno je u saopštenju POKS-a Valjevo.