21/06/2024
Najnovije vesti
Slikarka Nadežda Petrović u ratnoj vojnoj bolnici sa lekarima poslednja njena fotografija nastala u proleće 1915. godine istraživanje profesor dr Vladimir Krivošejev prenosi Objektiva.rs vesti Valjevo Kolubarski region News Serbie možda FOTO dr Arius Van Tinhoven

Gde i kada je nastala “Valjevska bolnica 1915.” Nadežde Petrović? (+video)

Autor 28/07/2023

Analitičkim pristupom Valjevac, profesor dr Vladimir Krivošejev, nakon 110 godina, ukazuje na sada nove činjenice koje nameću pitanja: da li je “Valjevska bolnica 1915.” Nadežde Petrović zapravo nastala u Prizrenu, i kada?

Istoriju treba učiti, ali uz višestruko sagledavanje navedenih podataka. U najnovijem Vojno – istorijskom glasniku, broj 1/2023, objavljen je tekst pod naslovom “Nadežda Petrović  u prizrenskoj i valjevskoj ratnoj vojnoj bolnici: traganje za vremenom i mestom nastanka dva muzejska predmeta”. Autor je profesor dr Vladimir Krivošejev, viši muzeološki savetnik u Narodnom muzeju Valjevo, koji je sa koleginicom Jasnom Jovanov iz Novog Sada o tome već govorio na naučnim skupovima.

Da li je “Valjevska bolnica 1915.” poslednje delo slikarke Nadežde Petrović

Pored ostalog, u uvodu navedenog teksta, je napisano: “Jedan od simbola stradanja Valjeva i Srbije tokom epidemije tifusa iz prve polovine 1915. godine je čuvena slikarka Nadežda Petrović, koja je početkom aprila, kao dobrovoljna bolničarka, brinući se o obolelima i sama podlegla toj opasnoj bolesti. Za njen boravak u Valjevu vezana je jedna fotografija, na kojoj Nadežda, sa grupom lekara, stoji ispred neke bolničke zgrade, kao i umetnička slika koju je naslikala, ali ne i imenovala, a koja je kasnije, po mestu i godini njene smrti nazvana “Valjevska bolnica 1915.”

Novi istorijski izvori i dodatne analize, ukazuju da pomenuta fotografija nije nastala tokom Prvog svetskog rata, u Valjevu 1915, već tokom Prvog balkanskog rata, u Prizrenu 1913. godine. To saznanje je otvorilo mogućnost da je i poznata slika mogla da nastane u isto vreme u Prizrenu, a da se na njoj nalaze šatori vojne bolnice koje je Nadežda i pomenula u jednom svom pismu.“

Rezultate istraživanja profesor dr Vladimir Krivošejev, viši muzeološki savetnik, je prezentovao za portal Objektiva.rs iz Valjeva.

Profesor dr Vladimir Krivošejev

Nslovna fotografija – slikarka Nadežda Petrović u ratnoj vojnoj bolnici sa lekarima, fotografija za koju je duže od veka smatrano da je snimljena u Valjevu, tokom Velikog rata, u proleće 1915. godine