28/05/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • Vesti iz Valjeva
  • SNS Valjevo: Bezbednost i zaštita na radu kroz prizmu zajedničkog prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih
GO SNS Valjevo

SNS Valjevo: Bezbednost i zaštita na radu kroz prizmu zajedničkog prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih

Autor 28/04/2023

Saopštenje za javnost Saveta za bezbednost i Saveta za trgovinu i turizam GrO SNS Valjevo povodom 28. aprila Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu.

„Međunarodna organizacija rada je ustanovila 28. april za Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu. Gradski odbor Srpske napredne stranke Valjevo čestita svim zaposlenim ovaj dan sa željom da se unapređuje i neguje kultura zaštite i zdravlja na radu.

Zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu naša država je uredila sprovođenje bezbednosti i zdravlja na radu lica koja učestvuju u radnim procesima, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, radi sprečavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom.

Pravo na bezbednost i zdravlje na radu imaju: zaposleni, učenici i studenti kada se nalaze na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi, lica koja se nalaze na stručnom osposobljavanju, prekvalifikaciji ili dokvalifikaciji, lica na profesionalnoj rehabilitaciji, lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora dok rade u privrednoj jedinici zavoda za izvršenje kazne zatvora i na drugom mestu rada, lica na dobrovoljnim i javnim radovima organizovanim u opštem interesu, radnim akcijama i takmičenjima u vezi sa radom, lica koja se zateknu u radnoj okolini radi obavljanja određenih poslova ako je o njihovom prisustvu upoznat poslodavac.

Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona, propisa, tehničkih i drugih mera koje se odnose na bezbednost i zdravlje na radu vrši Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja preko Inspektorata za rad. Postoje tri nivoa delovanja inspekcija u Srbiji, uključujući i Inspekciju rada, i to: preventivno, korektivno i represivno delovanje. Inspekcija rada ima ulogu u očuvanju života zaposlenih sa akcentom pre svega na preventivno delovanje, tj. preduzimanje mera sa ciljem sprečavanja nezgoda na radu.

Za izuzetna postignuća u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu mogu se dodeliti nacionalna priznanja i to: Povelja 28. april, Plaketa 28. april i Pohvalnica 28. april. Priznanja se dodeljuju 28. aprila na Dan bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji.

Podaci pokazuju da se najveći broj povreda na radu dešava zbog nepoštovanja bezbednosnih propisa i nekorišćenja zaštitne opreme.

Gradski odbor Srpske napredne stranke Valjevo smatra da je neprihvatljiva svaka povreda na radu i podržava jačanje bezbednosti i zdravlja na radu kroz podizanje svesti o važnosti primene bezbednosnih procedura. GrO SNS Valjevo u fokus stavlja pravo na rad u zdravom i bezbednom radnom okruženju kao zajedničko pravo i obavezu poslodavaca i zaposlenih. Poslodavci su dužni da omoguće uslove za bezbedan rad, a zaposleni su dužni da se pridržavaju tih uslova. Imperativ je obezbeđivanje i unapređivanje sigurnih i zdravih uslova za rad partnerskim delovanjem poslodavaca i zaposlenih.“