17/04/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Zdravstvo
  • Obavljena provera održavanja akreditacionih standarda u Domu zdravlja Valjevo
Dom-zdravlja-akreditacija-lekari-14-12-2023-prenosi-Objektiva.rs-vesti-Valjevo

Obavljena provera održavanja akreditacionih standarda u Domu zdravlja Valjevo

Autor 15/12/2023

U Domu zdravlja Valjevo sprovedena je šesta, završna provera održavanja akreditacionih standarda. Imajući u vidu da u maju 2024. ističe sedmogodišnja akreditacija, Dom zdravlja Valjevo planira da sledeće godine počne proces reakreditacije zbog kontuiniranog praćenja kvaliteta rada.

Redovna godišnja poseta se sprovodi zbog utvrđivanja načina na koji Dom zdravlja održava utvrđeni nivo kvaliteta rada na osnovu kojeg je stekao sertifikat o akreditaciji.

Eksterni tim Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije činili su prim. dr Gordana Stanković, specijalista opšte medicine Doma zdravlja Niš i Tanja Velisavljević, glavna sestra Doma zdravlja Čačak. Proveri je prisustvovala Svetlana Drča, viši stručni saradnik Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije. Jučerašnjoj proveri je prisustvovao je i v.d. direktora Zdravstvenog centra Valjevo dr Vladimir Pantelić.

Na sastanku su šefovi timova Doma zdravlja izneli promene u periodu od prethodne provere do sada, uz dokumentaciju koja potvrđuje kontinuitet usaglašenosti sa standardima akreditacije.

Utisak spoljašnjih ocenjivača je da rukovodstvo i zaposleni imaju pozitivan i aktivan pristup procesu akreditacije. U ustanovi se radi po standardima, postoji kontinuitet u unapređenju kvaliteta rada, kao i bezbednosti pacijenata i zaposlenih, što su sve preduslovi za nastavak uspešnog rada u okviru Zdravstvenog centra Valjevo. Primenjuju se procedure, protokoli, nacionalni vodiči. U radu je stavljen akcenat na preventivu, što je evidentno iz ostvarenja skrininga (grlić materice, dojka, kukovi kod dece), preventivnih pregleda, rada Preventivnog centra i savetovališta, javnih edukativnih nastupa itd.

Domu zdravlja Valjevo je sertifikat o akreditaciji na maksimalnih sedam godina dodeljen sredinom 2017. godine. Akreditacija predstavlja zvaničnu potvrdu kvaliteta rada zdravstvene ustanove na osnovu utvrđenih standarda u devet oblasti: zdravstvena zaštita žena, zdravstvena zaštita dece, zdravstvena zaštita odraslog stanovništva, polivalentna patronaža, upravljanje informacijama, životna sredina, standardi rukovođenja, standardi upravljanja i ljudski resursi.

Ciljevi akreditacije su: podizanje nivoa kvaliteta i bezbednosti pružanja usluga zdravstvene zaštite i standardizovanje procedura.