13/06/2024
Najnovije vesti
Valjevo Nacionalna služba za zapošljavanje digitalne onlajn platforme

BESPLATNE ONLAJN OBUKE NSZ

Autor 28/01/2022

Direktor Nacionalnea službe za zapošljavanje Zoran Martinović je sa predstavnicima GIZ-a potpisao primopredaju digitalne platforme i poziva nezaposlena lica da se uključe u besplatne onlajn obuke Aktivno traženje posla i Put do uspešnog preduzetnika.

Obe obuke, koje NSZ sprovodi, a čija realizacija je omogućena uz podršku globalnog programa Nemačke razvojne saradnje Migracije za razvoj koji u Srbiji sprovodi GIZ, svi zainteresovani mogu da pohađaju preko platforme za učenje na daljinu.

Obuka za aktivno traženje posla namenjena je nezaposlenim licima koja žele da ovladaju tehnikama traženja posla i pripreme se za tržište rada i razgovor sa poslodavcem, dok je obuka Put do uspešnog preduzetnika namenjena nezaposlenim licima koja žele da pokrenu sopstveni posao.

Obukama u onlajn formatu obuhvaćene su sve programske celine standardnih obuka za nezaposlene koje se redovno organizuju u filijalama Nacionalne službe, ali i niz novih tema kao što su: uloga društvenih mreža u traženju posla, digitalni marketing ili animacije sa primerima ponašanja na razgovoru sa poslodavcem.

Nove onlajn obuke NSZ zasnovane su na interaktivnim audio i vizuelnim sadržajima i omogućavaju praćenje lekcija tempom primerenim svakom pojedincu, po želji i više puta. Posebnu novinu predstavljaju onlajn verzije ovih obuka na romskom jeziku, namenjene nezaposlenim licima romske nacionalnosti.

Korišćenje platforme je veoma jednostavno, a nezaposlena lica obuku mogu pohađati preko bilo kog uređaja (mobilni telefon, tablet, laptop, desktop računar), bez potrebe instaliranja bilo kakvog dodatnog softvera. Za sve dodatne informacije u vezi sa pohađanjem navedenih onlajn obuka, nezaposleni sugrađani mogu da se obrate svom savetniku za zapošljavanje u nadležnoj filijali NSZ.

Digitalizacija i modernizacija usluga Nacionalne službe za zapošljavanje u skladu je sa standardima usluga karijernog vođenja i savetovanja koji se globalno primenjuju u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, socijalne zaštite i omladinske politike, a zasnovani su, pored ostalog, na politikama i razvijenoj praksi na nacionalnom i evropskom nivou, kao i na pristupu osnaživanja pojedinaca za sopstveni karijerni razvoj.