30/05/2024
Najnovije vesti
Valjevo-aerozagadjenje Objektiva.rs Valjevo

AERO ALARM: 105 DANA ZAGAĐENOG VAZDUHA

Autor 08/11/2022

Valjevo broji 105 dana uz prekoračenje granične vrednosti suspednovanih PM10 čestica u vazduhu od početka godine, pored ostalog navodi Udruženje Lokalni odgovor u izveštaju o kvalitetu vazduha u Valjevu zabeleženog tokom protekle sedmice.

U toku je javna rasprava o Nacrtu odluke o budžetu Grada Valjeva za 2023. godinu. Lokalni planeri planiraju jedno, zagađen vazduh pokazuje drugo. Pozivamo građanke i građane Valjeva da se uključe u javnu raspravu.

Mi koristimo naše pravo da znamo i da nam budu dostupne informacije o aerozagađenju da ih podelimo sa našim sugrađanima.

Još jedna nedelja zagađenog vazduha u našem gradu.

Najviša srednja dnevna koncentracija u petak, 4.11.2022. suspendovane PM10 čestice 92,30 μg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM2,5 čestica zabeležena u petak, 4.11.2022. u vrednosti 65,75 μg/m3. U petak je zabeležena maksimalna satna koncentracija u 9 časova u vrednosti od 168,4 μg/m3 za suspendovane PM10 čestice, a takođe u petak u 19 sati vrednost od 134,78 μg/m3 za suspendovane PM2,5 čestice.

Vazduh u Valjevu bio je zagađen. Svako je mogao osetiti zdravstvene tegobe, a članovi osetljivih grupa mogli su doživeti i ozbiljnije posledice po zdravlje.

Na dan 7.11.2022. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 105 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica (>50 μg/m3), čime je prekoračen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti,” pored ostalog navedeno je u Aero Alarmu Lokalnog odgovara iz Valjeva.

Izvor informacija
Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/

Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22

Kvalitet vazduha Ekstremna ekologija https://xeco.info/xeco/vazduh/

Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf