17/04/2024
Najnovije vesti
Aero zagađenje zagadjen vazduh smog Valjevo-03-12-2022-smog-FOTO-Dragan-Krunic-Objektiva.rs Valjevo

Aero Alarm: 91 dan zagađenja vazduha tokom grejnih sezona u Valjevu

Autor 05/12/2023

Prema evidenciji Lokalnog odgovora, tokom prethodne i tekuće grejne sezone, zabeležen već 91 dan zagađenog vazduha.

Lokalni odgovor objavljuje treći nedeljni izveštaj o kvalitetu vazduha u Valjevu u ovoj grejnoj sezoni. Vazduh je bio bezbedan samo u petak i subotu. Ostalih dana stanovnici Valjeva su bili izloženi zagađenju jer je vazduh ocenjen indeksom u kategorijama “veoma loš” i “loš”.

Tabela 1. Prikaz kvaliteta vazduha u Valjevu za proteklu nedelju po danima

Posmatrajući od početka godine, na dan 4.12.2023. u vazduhu u Valjevu je zabeležen ukupno 91 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica-iznad 50 mikrograma po metru kubnom (µg/m3).

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji, u danima kada je vazduh bio veoma loš i loš, predstavljala rizik za zdravlje stanovnika Valjeva. Svako je mogao početi da oseća zdravstvene tegobe, posebno osobe koje pripadaju osetljivim grupama, kao što su deca, trudnice, stariji sugrađani.

Dijagram 1. Prosečne dnevne koncentracije zagađujućih materija u vazduhu u mikrogramima po metru kubnom (µg3), Valjevo, Datum: 27.11.2023-3.12.2023. Izvor: Državna mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha.

Nedeljni izveštaj o kvalitetu vazduha u Valjevu već četvrtu grejnu sezonu objavljuje udruženje Lokalni odgovor. Izvor informacija za koncentracije zagađujućih materija u vazduhu je Državna merna mreža za automatski monitoring kojom upravlja Agencija za zaštitu životne sredine. Ocena kvaliteta vazduha (indeks) se obavlja na osnovu informacija koje objavljuje sajt Ekstremna ekologija.

Lokalni odgovor poziva građane da prate kvalitet vazduha tokom predstojećih meseci I da prema informacijama o koncentracijama zagađujućih materija prilagođavaju svoje aktivnosti na otvorenom prostoru.

Izveštaj je deo akcije “Aero Alarm 2.0 Borba za čist vazduh i participaciju u Valjevu” u okviru projekta „Zajedno za životnu sredinu”, koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), Mladim istraživačima Srbije (MIS), međunarodnom ekološkom organizacijom The Nature Conservancy (TNC), udruženjem ENECA i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham).

Naslovna fotografija snimljena 3. decembra 2022. u Valjevu FOTO Dragan Krunić Objektiva.rs