27/02/2024
Najnovije vesti
Valjevo Savet za čist vazduh

ZAJEDNO ZA ZDRAVIJI VAZDUH

Autor 16/12/2021

“Vlast ne postiže rezultate, ne sluša građane. Potreban aktivizam,” – to bi u najkraćem bili zaključci sastanka Saveta za čist vazduh, održanog u Valjevu.

Nakon oktobarske osnivačke sednice ove građanske inicijative, Savet je sinoć razmatrao učinak aktivnosti članova ovog tela u prethodnom periodu koje se odnose na učešće javnosti u lokalnoj politici Plana kvaliteta vazduha. Nakon izlaganja Vladimira Radosavljevića iz organizacije iRevolucija o učešću na prezentaciji nacrta Odluke o budžetu za 2022. godinu koja je održana početkom decembra u Gradskoj upravi, zaključeno je da lokalne vlasti nisu pokazale otvorenost, odbijajući da se izjasne o predlogu građanskih mera koji je od strane ove inicijative upućen pre više od mesec dana na adresu donosilaca odluka u Valjevu.

Članovima Saveta predstavljeni su rezultati istraživanja o dostignućima lokalne politike koja se tiče zaštite kvaliteta vazduha koje je sproveo projektni tim Zelena Komuna 22 sa stanovnicima Valjeva. Kao najznačajniji nalazi istaknuti su uverenje ispitanika da je vazduh u Valjevu opasan po zdravlje i da je životna sredina u našem gradu veoma ugrožena. Pored toga, istraživanje ukazuje da zatvorenost lokalnih vlasti za učešće javnosti i nizak aktivizam građana. Većina ispitanika, kako je saopšteno, smatra da lokalne vlasti imaju veoma slab učinak u oblasti smanjenja zagađenja vazduha. Zbog toga je, prema izjašnjavanju ispitanika – građana Valjeva, potrebno pomoći domaćinstvima da postanu energetski efikasna, kontrolisati zagađivače i pokrenuti postupke protiv odgovornih na propuste.

Kako je rečeno na sastanku, mere koje radi smanjenja zagađenja vazduha preduzimaju nadležni, uprkos navodnim milionskim ulaganjima, ne daju rezultate, budući da merni uređaji i dalje registruju visoke, nedozvoljene koncentracije suspednovanih čestica prašine. Iako su neke javne ustanove priključene na sistem daljinskog grejanja, to nije doprinelo da vazduh u Valjevu bude čistiji, budući da se u centralnim gradskim ulicima stanari i domaćinstva ne priključuju na Toplanu.

Članovi Saveta su se saglasili da predstavnici lokalne vlasti u Valjevu ne prihvataju kritiku, budući da su na javnoj raspravi koja je nedavno održana odbili da prihvate pitanje i komentar koji se odnosi na činjenicu da budžetski Program 6. Zaštita životne sredine obuhvata manje od 5% ukupnog budžeta, što je minimum koji preporučuje Ministarstvo finansija.

Prema rečima Branke Jevitić, novinarke i članice Saveta, neverovatno je da Valjevo ima toliko ekoloških problema, a da se tako malo investira u zaštitu životne sredine.

„Građani nisu dobrodošli“, kazala je članica Saveta Slavica Pantić. „Ni udruženja, ni stručnjaci, ni politički oponenti. Sve na javnoj prezentaciji bilo je predstava“, zaključila je svoje zapažanje.

Članovi Saveta za čist vazduh su se saglasili da je potrebno i dalje, pred lokalnom vlašću, zastupati sprovođenje seta mera navednih u Građanskom predlogu koji treba da:
* unapredi obaveštenost,
* smanji rizik za zdravlje i
* utiče da se urgentno smanji zagađenje vazduha u Valjevu.

Istovremeno, potrebno je pokrenuti stručnjake i aktiviste da rade na jačanju javne svesti o uticaju zagđanog vazduha na zdravlje. Naredna sednica Saveta za čist vazduh planirana je polovinom januara naredne godine kada će biti razmatrani ostvareni rezultati Plana kvaliteta vazduha u periodu 2016-2021. godine, saznajemo od Vladimira Pantića zaključke sastanka članova Saveta.

Podsećamo, Savet za čist vazduh u Valjevu je neformalna građanska grupa pokrenuta kao aktivnost projekta Zelena komuna 22, Participativno rešenje za aerozagađenje u Valjevu koji se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.