17/04/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • Vesti iz Valjeva
  • Povećana suma finansijske podrške za nezaposlene porodilje, a prva tačka 36. sednice Skupštine Valjeva – povećanje poreza na imovinu u 2024.
zgrada-Valjevo-lokalna-samouprava-FOTO-Snezana-Jakovljevic-Krunic-za-Objektiva.rs-vesti-Valjevo

Povećana suma finansijske podrške za nezaposlene porodilje, a prva tačka 36. sednice Skupštine Valjeva – povećanje poreza na imovinu u 2024.

Autor 07/12/2023

Održana je 36. sednica Skupštine grada Valjeva, a prva tačka dnevnog reda odnosila se na Odluku o prosečnoj ceni kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu na teritoriji grada Valjeva.

Odluka o prosečnoj ceni kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu.

povečanje poreza na imovinu za 2024
1
povečanje poreza na imovinu za 2024
2
povečanje poreza na imovinu za 2024
3
povečanje poreza na imovinu za 2024
4

„Prosečna cena se utvrđuje na osnovu najmanje tri prometa nepokretnosti u odgovarajućoj zoni i na osnovu ugovora od notara. Tamo gde nismo imali promet nepokretnosti, poreska osnovica kod fizičkih lica se utvrđuje na osnovu poreske osnovice iz prethodne godine, a kod pravnih lica se primenjuje koeficijent na tržišnu cenu iz najprometnije zone koja se koristila prilikom utvrđivanja poreza na imovinu za godinu koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez. Kod građevinskog zemljišta nismo imali promet u prvoj zoni, u drugoj zoni je došlo do nekog malog povećanja za 0,57%, ali u nominalnom iznosu to će biti negde oko 90 dinara po hektaru na godišnjem nivou. Što se tiče treće, četvrte i pete zone, takođe je došlo do malog povećanja za 0,98 %. Prvi put ove godine imamo utvrđenu tržišnu cenu u petoj zoni. Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, takođe u prvoj zoni nismo imali promet nepokretnosti, u drugoj zoni je došlo do povećanja za 0,35 %. U trećoj, četvrtoj i petoj zoni takođe imamo povećanje, što je u nominalnom iznosu od 20 do 30 dinara na godišnjem nivou. Što se tiče šumskog zemljišta, u prvoj zoni nemamo promet nepokretnosti, u drugoj zoni ostaje porez isti kao i prethodne godine, ali u trećoj, četvrtoj i petoj imamo povećanje , takođe 20 do 30 dinara na godišnjem nivou.

Kod stanova smo imali promet samo u prve tri zone, uglavnom zbog novih nepokretnosti i to je maksimalno do 200 dinara na godišnjem nivou. Što se tiče kuća, u svih pet zona smo imali promet nepokretnosti, u nominalnom iznosu će biti do 700 dinara na godišnjem nivou. Kada govorimo o poslovnom prostoru, imamo promet u sve tri zone zbog novih nepokretnosti, što znači najviše 800 dinara na godišnjem nivou, a za oko 3,85 % je došlo do povećanja kod garaža“, objasnila je Slavica Pavlović, rukovodilac Odeljenja za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvršnih prihoda.

Skupština grada Valjeva usvojila je Odluku o većem obimu prava porodici sa decom i o finansijskoj podršci za podsticanje rađanja dece. Razlozi za donošenje ove odluke sadržani su u potrebi poboljšanja materijalnog položaja nezaposlenih porodilja sa prebivalištem na teritoriji grada Valjeva. Predloženom odlukom, grad Valjevo se aktivno uključuje u sprovođenje mera populacione politike, a pravo na novčanu pomoć nezaposlena porodilja ostvaruje od dana rođenja deteta do navršene prve godine života. Ova odluka se odnosi na povećanje iznosa finansijske podrške za nezaposlene porodilje sa ranijih 10.000 na 30.000 dinara.

„Zaista mislim da je ovo sjajna odluka. Već sada je želja bila da ova sredstva budu veća, nismo bili u mogućnosti u ovom trenutku, ali se iskreno nadam da ćemo vrlo brzo biti u mogućnosti da povećamo ovaj iznos u narednom periodu. Pored svih mera populacione politike koje grad Valjevo sprovodi, od ove odluke pa do prava na novčanu pomoć za prvorođeno dete, svih mera koje sprovodimo kroz Lokalni akcioni plan za decu, besplatnih udžbenika, preko besplatnog bazena, besplatnih letovanja za decu sa seoskog područja, besplatnih zimovanja za najbolje učenike, auto-sedišta za decu, besplatne školice plivanja, od ove godine imamo i besplatne hranilice za svaku rođenu bebu na teritoriji grada Valjeva. Ima mnogo lepih odluka kao što je i ova i moram da vam kažem da već sada planiramo nove mere i odluke koje će biti donete kroz Lokalni akcioni plan za decu u narednom periodu“, zaključio je gradonačelnik grada Valjeva Lazar Gojković.

Usvojena je izmena i dopuna programa upravljanja i održavanja seoskih vodovoda JKP „Vodovod“ u 2023. godini, ali i Odluka o kreditnom zaduženju istog preduzeća.

Usvojena je Odluka o dopuni metodologije za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekata tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja. Razlog za donošenje ove odluke sadržan je u Inicijativni JKP „Toplana“, u kojoj se navodi da Nadzorni odbor ovog preduzeća predlaže razmatranje mogućnosti oslobađanja troškova prikljuka kupaca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja u periodu o 1.12.2023. godine do 1.12.2025. godine, kao jednu od mera ka ostvarivanju zajedničkog cilja, a to je povećanje broja korisnika sistema daljinskog grejanja i smanjenja aerozagađenja.

Odbornici su usvojili Odluku o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Valjeva, kao i Odluku o otuđenju građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom.

U okviru kadrovskih pitanja, usvojeno je Rešenje o imenovanju direktora Apotekarske ustanove Valjevo. Za direktora ove ustanove imenovana je Tatjana Tošić, specijalista farmacije iz Valjeva, na period od četiri godine.

Usvojeno je Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja, Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Komisije za privredu, Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju gradskog Štaba za vanredne situacije za teritoriju grada Valjeva, kao i Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Sestre Ilić“ Valjevo.