28/02/2024
Najnovije vesti
stetoskop mere COVID-19 lekari lečenje medicina Objektiva.rs Valjevo

UKIDANJE ODREĐENIH PROTIV EPIDEMIOLOŠKIH MERA

Autor 11/03/2022

Krizni štab Republike Srbije je prilikom zasedanja 9. marta 2022. godine, doneo odluku o ukidanju nekih mera i to:

*Kovid sertifikata,

*Karantina za lica iz kontakta sa obolelim,

*Ograničenja u broju lica za javna okupljanja i drugo,

*Ostaje mera Izolacija obolelih u trajanju od 7 dana.

Preporuka – Nošenje maske u zatvorenom.

Navedeno će biti primenjivano nakon objavljivanja nove Uredbe i naredbe, do tada postojeće mere su na snazi.

Do i nakon ukidanja navedenih mera ostaje obaveza za Grad sprovođenje opštih protivepidemijskih mera (čl.16. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Službeni glasnik RS, br. 15 od 25. februara 2016, 68 od 10. maja 2020, 136 od 13. novembra 2020.):

a) obezbeđivanje bezbedne vode za piće za stavnovištvo,

b) pojačane mere u uklanjanju komunalnog otpada (tečnog i čvrstog)na teretoriji Grada,

c) pojačane mere u obezbeđivanje sanitarno higijenskih uslova za obavljanje delatnosti u objektima – škole, obdaništa, zdravstvene ustanove, ustanove socijalne zaštite, objekti za proizvodnju i promet hrane i drugo.