25/05/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Zdravstvo
  • GRAĐANSKI PREDLOG MERA ZA SMANJENJE AEROZAGAĐENJA U VALJEVU
Eco sanitarno ekoloski inzenjer Sladjana Stankovic Valjevo Zelena komuna 22

GRAĐANSKI PREDLOG MERA ZA SMANJENJE AEROZAGAĐENJA U VALJEVU

Autor 09/11/2021

Članovi tima “Zelena Komuna 22” danas su dostavili u Lokalnu samoupravu Grada Valjeva dokument “Građanski predlog mera za smanjenje aerozagađenja u Valjevu” koji su predali Zorica Vuković, Đorđe Petković, Slađana Stanković, nakon čega su obrazložili nameru zajedničke inicijative.

Predloženo je da u budžetu Grada Valjeva za 2022. godinu budu opredeljena sredstva za smanjenje aerozagađenja u Valjevu, zatim za mere zaštite zdravlja osetljivih grupa stanovništva, kao i za redovno obaveštavanje stanovnika Valjeva o zagađenju, o čemu je govorio Đorđe Petković iz Lokalnog odgovora, organizacije koja duže od godinu dana realizuje projekat Aero zagađenje.

Tom prilikom, pored Zorice Vuković, koja je obrazložila neophodnost građanske inicijative i preduzimanje hitnih mera, Slađana Stanković, sanitarno ekološki inženjer je ukazala na zdravstveni aspekt i dugoročan negativan uticaj aerozagađenja na ljudsko zdravlje.

“Kvalitet vazduha u našem gradu je ogroman problem: merenja pokazuju da građani udišu vazduh koji se smatra ne samo štetnim već i opasnim po zdravlje, koncentracije zagađujućih čestica su po nekoliko puta veće od propisanih standarda.

Valjevo ove godine beleži već sada oko 110 dana u kojima vazduh sadrži visoke koncentracije zagađujućih materija, a a tek smo na početku grejne sezone. Nepovoljni klimatski faktori u našoj sredini takvi su već skoro deceniju.

Direktan uticaj ovakvog vazduha na stanovništvo prouzrokuje pogoršanja zdravstvenog stanja stanovništva, kao i nova oštećenja. Među svim činiocima životne sredine zagađen vazduh je vodeći uzrok oboljevanja i umiranja stanovništva. Mehanizam delovanja na čovekov organizam je složen. Zavisi od hemijskog sastava zagađivača i pri tom delovati kao iritanti, zagušljivci, alergeni i kancerogeni.

Od koncentracije zagađujućih čestica, dužine izloženosti, veličine i rasprostranjenosti izvora emisije, lokalnih meteoroloških uslova, kombinacije sa ostalim štetnostima iz životne sredine.

Takođe zavise od osetljivosti populacije Najosetljiviji deo populacije su: deca, trudnice, starije osobe i hronični bolesnici.

Reagovanje ljudi na aerozagađenje nije specifično i značajno varira. Deo populacije je bez ikakvih tegoba, a deo sa simptomima različitog intenziteta, od najblažih do klinički veoma izraženih, odnosno do pojave oboljenja.

Zdravstveni poremaćaji kod ljudi mogu biti posledica akutne, ili hronične izloženosti. Akutno delovanje zagađenog vazduha podrazumeva izlaganje organizma većim koncentracijama zagaćenosti u kraćem vremenskom periodu. Posledice ovakvog delovanja su opterećenost hitne medicinske službe i pulmoloških i kardioloških ambulanti većim brojem pregleda.

Istraživanja pokazuju da dugotrajno izlaganje zagađenju vazduha životne sredine ima za posledicu povećanje oboljevanja. Najčešće je na udaru su:

*respiratorni sistem – primećuje se povećanje bolesti kao što su bronhitis, astma, pneumonija, karcinom pluća, ove bolesti su na prvom mestu u morbiditetu svih starosnih grupa – čak 40% kod dece, kod odraslih 20%, vodeći karcinomi kod muškaraca, dok su treće po redu vodećih uzroka smrtnosti;

*kardiovaskularni sistem – poremećaji cirkulacije, poremećaji ritma, hipertenzija;

*reproduktivni sistem – sterilitet kod oba pola, karcinomi kod muškaraca, a kod žena pobačaj, prevremeni porođaj, dok kod novorođenčadi niska telesna masa, razne anomalije.

Naučni dokazi o povezanosti zagađenja vazduha i ljudskog zdravlja su nedvosmisleni i iz godine u godinu sve veći, potvrđujući ranije i ukazujući na nove probleme.

Posledice poremećaja izazvane aerozagađenjem ne moraju se odmah odraziti na ljudsko zdravlje, jer čovek je prilagodljiv, ali se ne zna koliko ćemo cenu da platimo kao i kada će se posledice odraziti – da li na kraju ove ili sledeće generacije – da li će se odraziti kroz izmenu genetskog potencijala, biološke vrednosti ili psihološke otpornosti našeg organizma.

Lokalna samouprava ima veliki udeo u rešavanju ovog problema pre svega u sprovođenju mera prevencije i zaštite životne sredine,” navela je sanitarno ekološki inženjer, Slađana Stanković, član tima Zelena komuna 22.