24/06/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • USVOJEN BUDŽET GRADA VALJEVA ZA 2022. GODINU
Valjevo 19 sednica Skupštine dve tačke dnevnog reda

USVOJEN BUDŽET GRADA VALJEVA ZA 2022. GODINU

Autor 28/12/2021

Pred odbornicima Skupštine Grada Valjeva bile su 23 tačke dnevnog reda, i sve su usvojene velikom većinom glasova prisutnih odbornika.

Sa obzirom da je dr Dobrivoj Grujičić izabran za člana Gradskog veća, na početku današnjeg rada Skupštine potvrđen je mandat odborniku vladajuće koalicije u Skupštini Grada Valjeva, Ivanu Vlajkoviću, poljoprivredniku. Odbornica Ivana Krstić istupila iz redova koalicije SPS-JS, i ostaje kao samostalni odbornik.

Odbijeni su predlozi četiri amandmana koje je podneo odbornik Nebojša Tadić na predlog Odluke o budžetu Grada Valjeva za 2022. godinu. Prvim je predloženo da sumom od dva miliona dinara bude finansirana inicijativa za proizvodnju Valjevskog kačkavalja. Drugi amandman se odnosio na izradu Studije opravdanosti za realizaciju inicijative da centralne gradske ulice Karađorđeva i Pantićeva postanu jednosmerne. Treći je baziran na opredeljivanju dva miliona dinara za obeležavanje stratišta žrtava komunističkog progona u periodu Drugog svetskog rata i neposredno posle toga, za šta je iskazan pozitivan stav, tako da je predlog da projekat obeležavanja stratišta pripremi Zavod za zaštitu spomenika kulture Valjevo. I četvrti amandman “Džudo u škole” iako pozitivno ocenjen, nije usvojen.

Usvojen je budžet Grada Valjeva za 2022. godinu. Prema projekciji, planirani su prihodi i primanja sa neraspoređenim viškom prihoda iz ranijih godina u iznosu od 3.967.648.810 dinara i 64.983.810 dinara prihoda iz ostalih izvora, što ukupno iznosi 4.031.983.810 dinara ukupnih javnih sredstava. Najveći deo prihoda planiran je od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 2.047.010.000 dinara. Ova grupa prihoda spada u grupu prihoda od ustupljenih poreza, čija je raspodela regulisana Zakonom o finansiranju lokalne samouprave.

Tim povodom, predsedavajuća Skupštinom Grada Valjeva, dr Snežana Rakić naglašava da je visok stepen realizacije transfernih sredstava od strane ministarstava u ovoj godini i da će budžetska sredstva biti realizovana bar u istim procentima.

Odbornik Željko Trifunović

Odbornik Lokalnog fronta Valjevo, Željko Trifunović program za zaštitu životne sredine smatra neodgovarajućim:

Činjenice govore da su izdvajanja u odnosu na potrebe, naročito kada je aerozagadjenje u pitanju, nedovoljna. Koliko će predviđena izdvajanja smanjiti zagadjenje?“ rekao je odbornika LF, Trifunović.

Velika većina oodbornika gradske Skupštine pozitivno je glasala za Odluku o lokalnim komunalnim taksama.

Usvojen je Plan komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infastrukture Grada Valjeva za 2022. godinu. Za finansiranje izgradnje i održavanja objekata opredeljeno je 1.144.950.000 dinara, koja su obezbeđena budžetom za 2022.

Usvojen je Kadrovski plan za narednu godinu u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Valjeva.

Usvojen je Program poslovanja JKP Vodovod, Valjevo za 2021. godinu, kao i Program poslovanja JKP Polet, uz usvajanje Programa korišćenja subvencija JKP Polet iz budžeta grada Valjeva za 2021. godinu. Zatim, Izveštaj o realizaciji programa poslovanja JKP Vidrak Valjevo, za period od 1. januara do 30. septembra tekuće godine. Takođe, usvojen je izveštaj programa poslovanja JKP Toplana Valjevo za isti period, uz davanje saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP “Toplana-Valjevo” za 2020. godinu. Odbornici Skupštine Grada Valjeva, usvojili su i Izveštaj o realizaciji poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni “Kolubara” iz Valjeva, za prva tri kvartala godine na izmaku.

Velika većina skupštinskih odbornika pozitivno se izjasnila o drugoj izmeni Programa poljoprivredne i politike ruralnog razvoja za Grad Valjevo za 2021. godinu, kao i Odluka o obavljanju poslova sprovođenja poljoprivredne i politike ruralnog razvoja. Pri tome su usvojili i Odluku o cenama proizvoda šumarstva Agrorazvoj – valjevske doline Valjevo, odnosno o cenama drvnih sortimenata, ogrevnog i drveta na panju, koje su preuzete od JP Srbijašume.

Kao 18. tačka Dnevnog reda zasedanja Skupštine Grada Valjeva, našao se Predlog programa kontrole kvaliteta vazduha za Grad Valjevo u 2022. i 2023. godini. Za diskusiju se javio dr Zoran Živković, odbornik SPS – JS:

Dr Zoran Živković

Merno mesto u dvorištu Zavoda za javno zdravlje Valjevo bavi se merenjem isključivo PM10 čestica. PM 2,5 čestice se nigde ne pominju, mada su one jedan od značajnih uzročnika kardiovaskularnih i respiratornih bolesti, i ako posmatrate strukturu oboljevanja na teritoriji Grada Valjeva, te bolesti se nalaze na neslavnom drugom mestu. Verovatno će mi neko sada od vas spočitati i reći da ako imate PM 10 koncentracije, možete izračunati PM 2,5, ali misim da je za slučaj akcidenata, ipak dobro imati permanentno merenje PM 2,5 čestica u Valjevu na mernom mestu Zavod za javno zdravlje.

Takođe, ono što sam mogao da primetim u ovom izveštaju jeste da i u slučaju procenjenog prekoračenja čestica opasnih po zdravlje ljudi, javnost se obaveštava o lokaciji ili području prekoračenja. Samo postavljam pitanje: Na koji način – preko medija, preko panela? Jer mislim da je logično, ako već imamo šest mernih mesta, da postoji panel, pa će biti moguće stalno videti koncentraciju aerozagađenja na tim mernim mestima,” naveo je dr Živković.

Tokom skupštinskog zasedanja usvojen je i Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost Grada Valjeva, za period od 2022. do 2026. godine.

Usvojena je Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Apoteka “Valjevo” sa sedištem u Ulici Prešernova b.b. Prema rečima odbornika, dr Zorana Živkovića, nakon dve godine ponovo osnivanje Apotekarske ustanove u Valjevu ga raduje:

A pre svega zbog toga što će, napokon, grad koji ima 90 hiljada stanovnika, biti u situaciji da ima dežurnu apoteku u toku 24 sata“.

Utvrđena je Odluka o osnivanju Kancelarije za mlade, u okviru Kabineta gradonačelnika. Sredstva za osnivanje i početak rada obezbeđena su budžetom Grada Valjeva.

Za direktora JKP Vidrak, Valjevo imenovana je Ksenija Badem, diplomirani inženjer pejzažne arhitekture i hortikulture, na period od četiri godine.