30/05/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • GRAĐANSKI PREDLOZI RADI BOLJIH “PLUĆA” U VALJEVU
Valjevo pluća Srbije Kreni - promeni Beograd

GRAĐANSKI PREDLOZI RADI BOLJIH “PLUĆA” U VALJEVU

Autor 17/12/2021

Obraćanje javnosti članova građanskog Saveta za čist vazduhodržano je ispred zgrade lokalne uprave Grada Valjevo, istovremeno kada je udruženje Kreni – Promeni postavilo pluća, čime je i ovde počela kampanja “Istina o zagađenju”. Povod je kvalitet vazduha u Valjevu.

Izvršna direktorka Kreni – Promeni organizacije Marina Pavlić iz Beograda ovim povodom je rekla:

Ova kampanja “Istina o zagađenju” je zvanično počela juče prvim bilbordom koji je postavljen u Užicu. Ujedno, Užice je jedini grad koji je dobio dozvolu da na gradskom trgu postavi bilbord. U svim ostalim gradovima, a ima ukupno 20 gradova širom Srbije koji su zainteresovani da postave, imali smo probleme sa lokalnim samoupravama da dobijemo dozvole i ti procesi traju jako dugo. Mi se iskreno nadamo da ćemo do kraja godine uspeti da postavimo u svim gradovima, pored ostalog i u Valjevu. Ideja nam je da u relativno slično vreme postavimo u svim gradovima da možemo da poredimo gradove međusobno, da vidimo koliko će brzo pocrneti pluća u svakom gradu. Mi znamo da je ovde zagađenje prekomerno veći deo godine, tako da se stvarno nadam da ćemo uspeti ovaj ekspriment da sprovedemo i ovde“.

Za sada su pluća stigla u Požegu, Čačak, Užice, danas i u Valjevo, Šabac i Loznicu, a potom će i u Zrenjanin, Novi Sad, Pančevo, Lazarevac, Smederevo, Zaječar, Bor, Niš, Lekovac, Tutin… Gradove u kojima, kako kaže, postoji veliko interesovanje građana da se pridruže akciji jer imaju potrebu da i vizuelno bude prikazano koliko je zagađenje vazduha u datim sredinama.

A bilbordi pluća jednostavno funkcionišu, uz pomoć belog platna i blagih ventilatora koji usmeravaju vazduh da struji kroz platno. U martu u Beogradu “pluća” za samo dva dana počela da sive, ali su ubrzo i nestala.

Mi smo tamo imali situaciju da nam je gradska čistoća, u toku noći, odnela bilbord, tako da nismo uspeli da sprovedemo eksperiment do kraja, ali sada se nadamo da to ne može da se desi u svih 20 gradova.”

Svrha ovog jednostavnog ogleda, uz upotrebu belog platna (koji može da sprovede na sopstvenoj terasi) je vrlo bitna za svaku osobu.

Marina Pavlić, Vladimir Radosavljević i Zorica Vuković

Suština je da je zagađenje činjenica i moramo da pogledamo istini u oči, zato i govorimo – istina o zagađenju, zato što neki ljudi znaju da koriste aplikacije putem kojih mogu da dođu do informacija o zagađenju vazduha. Međutim, veliki deo populacije nema pristup Internetu, ne može da se informiše. Cilj ove kampanje jeste da dođemo do toga da Javni servis, RTS pre svega, informiše građane kad god se dešava prekomerno zagađenje zato što znamo da to utiče i na živote dece i svih ljudi koji su u zajednici. Jednostavno, svi imamo pravo da znamo da li je prekomerno zagađenje, da imamo slobodu da ne izlazimo iz domova, ili se nekako zaštitimo“.

Među neraskidivim građanskim pravima su pravo na blagovremeno i tačno informisanje, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na čisto životno okruženje. Zbog ozbiljnih odstupanja od željenih, pa i propisanih, normativa članovi tima Zelena Komuna 22 i građanskog Saveta za čist vazduh u Valjevu, Zorica Vuković i Vladimir Radosavljević, su ukazali na konkretne probleme u Valjevu, kada su stigla “Pluća Srbije”.

Tim povodom, Zorica Vuković, član građanskog Saveta za čist vazduh podsetila je na Predlog mera za smanjenje aerozagađenja u Valjevu.

Zorica Vuković čist vazduh
član građanskog Saveta za čist vazduh u Valjevu, Zorica Vuković, diplomirani inženjer geodezije

Mi smo se okupili povodom predaje građanskog Predloga, jer nam je rečeno prilikom javne rasprave, da je potrebno da e-mejlom to predamo pošto je u proceduri usvajanje budžeta za 2022. godinu. Tu smo i da podsetimo na predlog građanskih mera jer nije naišlo na odziv kakav smo očekivali, a predate su još 9. oktobra. Uputili smo na više adresa, i gradonačelniku, i Gradskom veću i Skupštini. Uopšte nismo dobili informaciju da li je to neko pogledao, razmatrao, bez ikakve povratne informacije.

Dali smo i finansijsku projekciju, mnoge mere su besplatne, kao što je obaveštavanje građana. To je inače dužnost lokalne samouprave, naročito kada su velika prekoračenja, a mi smo već u prošloj nedelji imali 135 dana u kojima je prekomerno zagađenje, a dozvoljeno je godišnje 35 dana. Valjevo konstantno ima treću kategoriju zagađenja vazduha i to je potrebno hitno rešavati.

Očekivali smo da će nas u ovoj sezoni sačekati novi Akcioni plan, međutim nije se ni to desilo. Takođe, to je jedan od povoda, izrada Plana za sledeći petogodišnji period i mi smo predložili donosiocima odluka da se i mi uključimo, kao partneri, da mi svojim kapacitetima pomognemo u tome, ali ni za to nije bilo reakcije.”

Pri tome, diplomirani inženjer geologije, Zorica Vuković, član građanskog Saveta za čist vazduh u Valjevu, napominje da Arhuska konvencija, koja je stupila na snagu 30. oktobra 2001. godine, definiše niz prava pojedinaca i organizacija civilnog društva u vezi sa životnom sredinom, odnosno pravo građana na informacije o životnoj sredini koja se nalaze u posedu državnih organa, kao i učešće javnosti u donošenju odluka od značaja za životnu sredinu – pravo građana da učestvuju u izradi planova, programa, politike i zakonodavstva koji mogu uticati na životnu sredinu.